2018. december 6., csütörtök

Istenem! Szereteted tüzét gyújtsd meg bennem, hogy szabadságodban élhessek! ÁmenIstenem! Te látod igazán, hogy nekem mennyi elvárásom van Veled szemben, pedig tudhatnám, hogy minden szükségemet be fogod tölteni. Meg kell vizsgáljam önmagam, hogy mennyi áldozatot hozok Érted, a Te ügyedért. Hozok egyáltalán áldozatot, vagy csak panaszkodom, hogy lehetne jobb is a gyülekezetünk? Közben pedig nem veszem ki a részem a Neked való szolgálatból… Hálás vagyok Neked, mert elgondolkodtattál és cselekvésre indítasz… Jézusért. Ámen
Úr Jézus! Légy vezérem itt, ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait. Ámen


URam! Add, hogy mindig felismerjem akaratodat! Ámen

URam! Add, hogy számoljak Veled mindenkor! Ámen
Uram! Áldásaid sokaságát kapom, amikor házadba látogatok. Legalábbis akkor, ha nem turista vagyok, ha nem mások öltözködését nézem, hanem Igédre hallgatok. Nyitott szívvel várom Igéd engem megszólító üzenetét és segíts, hogy semmi el ne vegye figyelmemet Rólad, a Veled való kapcsolat megerősödéséről! Ámen


Uram! Bármit is állítanék magamról, ami úgy kezdődik, hogy nálam minden rendben, Te jól tudod, hogy nem így van. Velem is előfordul, hogy kijövök sodromból, s ezáltal eltávolodom azoktól, akikre dühös leszek, noha szeretem őket. Segíts nagyobb türelemmel és szeretettel viseltetnem nemcsak a kívülállók, hanem a családom tagjai felé is! Ámen
Uram! Életem viharában ne hagyj magamra. Ha el is engedlek vagy eltaszítalak magamtól, kérlek, Te soha ne engedj ki szereteted szorításából! Ámen


URam! Kegyelmeddel körbeveszel, s naponta bőséggel tapasztalom szeretetedet! Add, hogy én is szeretni tudjak! ÁmenUram! Köszönöm, hogy megszólítottál, s meghallhattam szavadat! Biztass ezután is, hogy serényen kövesselek! Ámen


URam! Oly sokszor vakká tesznek kívánságaim, s önzésem. Add URam, hogy Téged keresselek, meglássam akaratodat, s nap mint nap beláthassam, hogy csak Benned s Általad van tartalma, s célja az életemnek. Segíts meg mindnyájunkat, hogy újra szerethessünk s, hogy Világodban Veled együtt örvendezhessünk, s ne váljunk soha önnön sorsunk világtalanul bolyongó foglyává! Ámen


Uram! Szeretnék gyümölcstermő életet élni! Persze tudom, hogy ehhez arra van szükség, hogy mélyen gyökerezzek Benned. Nemcsak adventben, hanem életem minden idejében így óhajtok élni! Ámen


Urunk! Segíts bennünket abban, hogy egymásra testvérként nézzünk! Áldd meg magyar nemzetünket az ország határain belül és azon túl is! Nekünk ott is testvéreink laknak, add, hogy sikerüljön így gondolkodnunk és éreznünk velük kapcsolatban! Ámen

Nincsenek megjegyzések: