2019. december 2., hétfő

Istenem! Elmúló időbe teremtettél bele, melyet nem értek, s gyakran nem is érzek. Olykor azonban rám nehezedik végességem tudata, s a vágy, hogy Benned tovább akarok létezni. Add URam, hogy fürödhessek az Élet titkában, s örömmel, hálával tudjalak Téged, s mindazokat szolgálni, akiket kegyelmesen rám bíztál! Ámen


Kegyelmes Isten! Néha a legegyszerűbb szavakat mondjuk ki a legnehezebben: légy szíves, kérlek, köszönöm, szeretlek. És mennyivel nehezebben mondjuk ezt ki a körülöttünk élőknek, embertársainknak. Pedig, ha Jézus tanítására figyelünk, akkor nem is hagyhatná el olyan ritkán e néhány szó az ajkunkat. Kérünk téged Urunk, erősíts meg bennünket az egymásra figyelésre, hogy
adventi készülődésünkben, a felsorolt szavaktól legyen beszédünk fűszerezett, így legyen teljessé várakozásunk, Fiad érkezése előtt is! Ámen.


/M.S./


Mennyei Atyám! Önmagamban szoktam csalódni. Embertársaimban is. Benned soha. Tőled csak tanulhatok, Belőled csak erőt meríthetek, a Veled való kapcsolatom csak a javamra szolgál. Köszönöm Neked! Ámen


Mennyei Édesatyánk a Jézus Krisztus által!

Hálatelt szívvel köszönjük Neked, hogy Jézus Krisztus a mi Urunk és Megváltónk. Köszönjük ígéreteidet, Igéidet, köszönjük, hogy Jézus visszajön. Adj nekünk kérlek, bölcs szívet, adj hűséges és türelmes várakozást, legyen elégséges a hitünk Jézus visszajövetelekor! Add meg kérünk, az advent lelki csendjét mind otthonainkban, mind a gyülekezeteinkben! Kérlek, nyisd meg szemünket, szívünket és szánkat az önvizsgálatra, a bűnvallásra és drága Urunk befogadására! Jézus ezt ígéri: " Bizony, hamar eljövök! Ámen."- Jöjj, URAM JÉZUS! Jöjj el!-

(Szalma Józsefné)


Uram! Adj erőt felnéznem hétköznapjaim küzdelmeiből, hogy Benned és általad éltreszóló célt és tartalmat nyerjenek földi dolgaim! Ámen


Uram! Adj nekem munkában örömet, s fáradozásomnak engedd megtapasztalnom az eredményét is! Áldd meg Uram a munkában állókat munkakedvvel még akkor is, ha sikerük gyümölcsét nem mindig ők, hanem arra méltatlan embertársaik "fölözik" le! Istenem! Tedd igazságosabbá embervilágunkat, hogy jól érezzük magunkat benne, s mindenki rádöbbenve istenképűségére Téged dicsérjen, szóval és tettel egész életén át! ÁmenUram! Adj nekem örömet munkámban, s erőt feladataim elvégzéséhez! Add Uram, hogy időmet jól felhasználhassam necsak önmagam tálentumos kiteljesítésére - ahogyan Te azt kívánod -, de jusson erőm mások segítésére is! Ámen

Uram! Ismered családomat is. Köszönöm minden tagját. Egytől egyig értékes emberek, hálás vagyok értük. Kérlek, vond magadhoz szereteteddel közülük azokat is, akik még lélekben távol vannak Tőled. Ámen.


URam! Köszönöm a csöndes perceket, a nyugalmat. Add, hogy Benned és Általad magamra is figyeljek, hogy örömet és békességet tudjak sugározni mások felé! ÁmenUram! Köszönöm, hogy annak idején engem is tanítottak szüleim a kemény munkára. Igaz, nem volt nagyon kedvemre, de utólag már látom, hogy jót akartak és jót tettek velem. Segíts, hogy én se óvni akarjam fúvó széltől drága gyermekeimet, mert azzal csak ártok nekik. Ámen


Uram! Köszönöm, hogy nem tétlenségre rendeltél engem. Bármi is legyen a foglalkozásom, vagy a hivatásom, Téged dicsőíthetlek vele. Szeretnék így élni napról napra, Tőled kérve az erőt a feladataim elvégzéséhez. Ámen


URam! Tiéd a dicsőség mindenért, add hogy ezt ne feledjem el egyetlen nekem rendelt napomon sem! Ámen

Nincsenek megjegyzések: