2018. október 27., szombat

Egy kicsivel több türelmet, hogy elviselhessem azokat, akikkel olyan nehéz együtt élnem. Egy kicsivel több állhatatosságot, hogy folytathassam kötelességeimet, melyek kívánságaimmal teljesen ellentétesek. Egy kicsivel több alázatosságot, hogy megmaradjak azon a helyen, ahová Isten állított, bár ez a hely nem vág egybe sem álmaimmal, sem terveimmel. Egy kicsivel több belátást, hogy az embereket olyannak vegyem, amilyenek, s nem amilyennek szeretném őket... (John Henry Newman)


Istenem!

Köszönöm, hogy segítesz helyesen látni önmagam. Én nem vagyok igaz ember. Sőt, senki sem az. De megigazult vagyok, ha az igaz Jézus Krisztusban hiszek, ha Őt Megváltómnak vallom. Köszönöm Uram, Jézus, hogy értem is meghaltál! Hálából szeretnék Neked élni! Ámen.
Látod, Uram, tanácstalan vagyok.
Miért?
Miért kell elszenvednem ennyi bántást?

Talán ezt érdemeltem?
Vagy Te akarsz nevelni ezzel engem?
Nem tudom.

A tanácstalanságom hozom eléd.
És rád bízom a választ.
Mert bízom abban,
hogy Te nem hagysz válasz nélkül engem.
Mert tudom,
hogy a legkétségbeejtőbb életkérdéseimre is,
Te megadod,
Te adod meg a választ.
Ámen


/Hajdú Zoltán Levente/


Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tisztelem neved örökké. Nagy vagy Te, csodákat teszel, Te vagy Isten egyedül! Taníts engem útjaidra, hogy igazságod szerint járjak. Ámen


URam! Add, hogy mindig Rád figyeljek, s a Te szereteted határozza meg céljaimat, s ne az én emberi elképzeléseim! ÁmenUram! Add, hogy ne tékozoljam el mindazt, amivel megajándékoztál, s add, hogy ne akarjak különb lenni, mint a "többi", de add, hogy legyek annyi, amennyi lehetek! Ámen

Uram, csendesítsd el bennem az iramot, mikor megtervezem a következő napomat. Abba akarom hagyni a rohanást, hogy át tudjam adni magam annak, ami a Te csodálatos terved velem. Jézus nevében, Ámen. (Cs.M.)
Uram! Erősítsd bennem a gyenge készséget, hogy megértsem akaratodat és szeretni tudjam embertársaimat! Ámen.
Uram! Naponta új lehetőséget adsz nekem, hogy jobbuljak. Add, hogy életemet a Te kezedből vegyem, s akaratodnak megfelelően éljek! Ámen.


Uram, sokkal könnyebb a világ bűnéért imádkozni, mint a magam romlottságáért kiáltani. Sokkal könnyebb mások bűnei felett ítélkeznem, mint saját életem elrontott dolgai felett bűnbocsánatért könyörögni. Bocsásd meg vakságomat és részlehajlásomat! Vedd le, kérlek, az ítélkezés és önelégültség hályogát szememről, hogy őszinte lélekkel kérhessem: tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem! Segíts, hogy az Igének szavából minden üzenetet magamra nézve is igaznak vegyek, akár bátorít az Ige, akár elmarasztal, akár új életre indít. Segíts úgy olvasni szavadat, hogy valóban tükör, fék és ösztöke lehessen életem útján: tükör, amiben meglátom valódi értékeimet és hamisságaimat egyaránt. Fék, amely megálljt parancsol a bűnösök útján, és ösztöke, amely naponként buzdít az új élet, a megújult ember keskeny ösvényén. Ámen.


URam! Te látod, hogy mennyit gondolkodunk a holnapról. Add, hogy ne győzzön le minket a jövőtől való félelem, hanem Gondviselő Jóságod által hitünk győzedelmeskedjék aggodalmaskodó gondolatainkon! Ámen


Uram! Titkaidról időnként lebbentsd fel a fátylat, hogy erőt nyerve szereteted megtapasztalásából örömmel szolgálhassak Neked! Ámen

Nincsenek megjegyzések: