2018. október 26., péntek

Istenem! Add nekem a Benned való felszabadult hitet, hogy lássam a célokat, melyeket kitűztél az én számomra is! Ámen


Istenem, Gondviselő Atyám!

Szeretném letenni eléd,
szeretném letenni a Te kezedbe
ezt az érzést.

Látod, ez a belső indulat
ránehezedik a lelkemre,
megmérgezi a gondolataimat,
emészti a hitemet.

Szeretnék,
szeretnék megbocsátani.

Az Úr Jézus Krisztusért kérlek,
töltsd be az életemet
megbocsátó szereteteddel!
Ámen


/Hajdú Zoltán Levente/Jézusom! Nem ajándékaidért, nem áldásaidért, hanem önmagadért követlek. Hálás a szívem, hogy a Tied lehetek. Köszönöm megváltottságomat, a Benned megkapható kegyelmet. Ez éltet napról napra. Ámen


"Kegyelmes Isten, kinek kezébe életemet adtam"!

Oly sok a mi kérésünk és oly kevés a mi köszönetmondásunk Feléd. Pedig annyi mindenért adhatunk hálát Neked. Mert hálásak lehetünk,hogy élünk. Mert hálásak lehetünk, hogy ragyog a Nap,hogy éjszaka is őrködsz felettünk. Mert hálásak lehetünk a terhekért is, amelyekkel erősítesz bennünket és a Te segítségeddel van megoldása a nehéz feladatnak. A mi URunknak, Jézus Krisztusnak a nevében kérünk, hallgass meg bennünket! Ámen.

(M.S.)


Mennyei Atyám, köszönöm hatalmas szeretetedet és hűségedet. Add, hogy meglássam, ha van valaki vagy valami, aki elfoglalja a helyet, ami Neked jár a szívemben. Segíts Szentlelked erejével, hogy Téged, és csak Téged helyezzelek az első helyre. Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében kérem ezt Tőled. Ámen (CsM)


URam! Add, hogy lássak! Ámen
URam! Adj igaz szerelmet mindenkinek! Ámen URam! Engedd, hogy titkaidat forgathassam szívemben! Ámen
Uram! Köszönöm, hogy érző szívet adtál nekem! Add, hogy ne váljak érzéketlenné mások gondjára-bajára, s magam is részt vállaljak mások nehézségeiből! Adj Uram mindannyiunknak egymásra figyelő lelkületet, hogy Szentlelked által épüljön Egyházad! Ámen


Uram, olyan természetesnek vettem ma is, hogy felvirradt rám reggeled, hogy még tart a kegyelmi idő, még könyörülsz e bűnöktől roskadó világon, még szemet hunysz naponkénti gyalázásaink felett. Az én tekintetem is oly sokszor elréved a múlt dolgain, a jövő pedig kimerül néhány évnek, évtizednek esetleges tervein, mintha nem tudnám, hogy a veled való találkozás felette áll minden emberi tervnek. Értelemmel tudom én, csak a lelkem rest mozdulni, őrhelyére állni, kiáltani a megtérésre hívó szót… Segíts, Uram, hogy lelkem meg ne szűnjön éberen várakozni, és másokat hitetlen szunyókálásukból ébresztgetni! Ámen.


Urunk! Ajándékozz meg minket a közösség örömével, hogy egymásban felfedezhessük a Te képmásodat, s hálát adjunk Neked! Ámen.


Urunk! Tudjuk, hogy létezel! A világ számtalan csodája mind rólad tesz bizonyságot. Mi is Téged szeretnénk dicsérni napról napra földi életünkben. Szeretnénk ezt megtenni a mai napon is! Ámen

Nincsenek megjegyzések: