2018. október 25., csütörtök

Fölény - de nem bánt.
Nem héjázik fent.
Derű - de égi.
Józanság - de szent.
Bent a világban,
Mégis kívül rajt:
Hódítni lelket
Jézusnak óhajt.
De tapintattal
Tágasságot ád -
Lélek ne hordjon
Semmilyen igát.
Mikor búcsúzik:
Nincs szemébe könny -

Egyszer mindenki
Úgyis visszajön.
Advent idején
Temetőbe jár -
Sírok közt röpköd
Mint a fénybogár.
Az új halottól
Vídám-kedvesen
Kérdi: hogy aludt
Első éjjelen?
S szól az Élethez:
Engem nem zavarsz - -
Szeresd az Istent,
S tégy, amit akarsz!


(
Reményik Sándor: Szeresd az Istent s tégy, amit akarsz )


Köszönöm JÉZUS KRISZTUS mentő szereteted. Ámen.


Mindenható Istenünk! Add, hogy méltó tisztelettel gondoljunk őseinkre, akik a Te Igéid követésére hagyatkozva alapították, és őrizték meg e nemzetet, hazát, s lehessünk méltó utódaik állhatatossággal, Szent Lelked erejével telve. Ámen

(Peternics Mihály)


Segíts meg Atyám, és vezess nyugalmas legelőidre,
ahol az örökkévalóság tiszta vize folyik.
Légy az én világosságom, s mutass nekem utat!
Veled, melletted akarok járni,
Veled beszélgetni, hogy világosságot adj nekem.
Szeretett Atyám, maradj bennem, hogy békét leljek,
hogy érezzem szeretetedet.
Nyomodban akarok járni,
Veled szeretnék maradni.
Világosíts meg, szeress,
légy velem most és mindenkor.
Ámen
Uram! Add a Te békédet nekem, hogy alkalmassá váljak a szolgáló szeretetre embertársaim felé! ÁmenURam! Add, hogy el tudjam végezni azokat a feladatokat, amiket rám bíztál, s add meg kegyelmesen, hogy eredménye is legyen és épüljön a Te országod! Ámen


URam! Add, hogy szeretetedből élve minden nap szerethessek! Ámen URam! Adj békét a szívembe, hogy Békességed követeként élhessem napjaimat! ÁmenUram! Hiteles keresztyének kellenek ebbe a világba, mely sóvárogva várja a tanítványaid megjelenését. Én az vagyok? Nem mindig. Vannak bűneim, botlásaim, de igyekszem. Áraszd rám irgalmadat, hogy hűséges és engedelmes tanítványod legyek, akit mások hitelesnek találnak és meg akarják ismerni az én Uramat, azaz Téged. Ámen


Uram, Istenem! Életem történésein keresztül érintsd meg szívemet, hogy Rajtad keresztül láthassam teremtett világodat! Ámen.
Uram, köszönöm, hogy megtartottál szilárd szereteteddel, mikor lábam megcsúszott az élet sípályáján. Segíts, hogy bízzam benne, hogy mindig ott leszel, hogy elkapj. Vigasztalják lelkemet biztató szavaid, mikor aggódni kezdek és elbizonytalanodom. Jézus nevében. Ámen (CsM)
Uram! Mindenhatóságod csodáin naponta álmélkodom. Kérdések és kétségek szorításában csak Tőled várom a segítséget. Adj nekem megoldást Uram, hogy dicsőíthessem nevedet egész életemmel! Ámen.


URam! Sorsomba kódoltad bele a hit ajándékait, add hogy gyümölcsöző szolgálattal tudjam megköszönni Neked! Ámen


Velem vagy, én Uram,
tudom,
bár szorongat
félelem, fájdalom,
ha vízen kelek át,
amit már
nem fogott meg a gát.

Árad,
és ki tudja, mit visz el.

Sodrását
én nem állhatom.

De lélekben
magasba emel,
hogy velem vagy, én Uram,
tudom!
Ámen

/Hajdú Zoltán Levente/

Nincsenek megjegyzések: