2020. június 7., vasárnap

Értelmetlenül élünk, Uram... Elszakadtunk Tőled, s parancsolataidat semmibe vettük... Büntetésedet megérdemeltük, magunknak kerestük a bajt... Kérünk, téríts vissza minket magadhoz, hogy el ne vesszünk a gyűlölködés mocsarában! Ámen.
Jézusom! Amit Te akarsz nekem, az jó. Mindig. Sőt, a legjobb. Ezért is kell tanulgatnom, hogy Neked engedek és nem saját vágyaimnak, vagy más külső behatásnak. Ámen

Köszönöm Atyám a tanítást, mely szerint a rosszban is meg kell látnom az általad elkészített áldásokat. Ez nem megy mindig. Sőt! De tanulgatom. Köszönöm Velem való bölcs terveidet! Ámen


Megváltóm, életemnek talán a legsötétebb napjai azok, amikor vagy én nem tudok imádkozni, vagy világosan érzem, hogy nem felelsz imádságomra. Tudom, nem Te változol. A Te szereteted olyankor is sugárzik felém. Én vagyok az oka, hogy nem tudom felfogni azt, én hagytalak el, ha csak egy napra, egy elmulasztott bizonyságtételre is, én tettem valamit, ami elválaszt tőled, én voltam hűtlen hozzád. Nem hiszem, hogy megtagadtalak volna, biztos, hogy nem akartalak megtagadni. De az is biztos, hogy nem voltam méltó arra, hogy szóba állj velem. Uram, kérlek, olyankor is szeress. Olyankor is áraszd rám Szentlelked erejét, hogy képes legyek újra hozzád találni. Téríts vissza magadhoz! Tégy képessé az igazi imádságra, fogadj magadhoz, mert én mégis, mindenek ellenére szeretlek Téged. Ámen


/V.L./Mennyei Atyám! Mennyi közöny és részvéttelenség van bennem. Sokszor csak magammal törődöm, zsörtölődök, bosszankodok nehézségeim miatt, pedig a hívő ember nem önmagának, hanem Neked él. S aki Neked él, az törődik másokkal is. Adj látó szemeket, értő és halló fület, szívet, hogy meglássam a rászorulót és segíthessek! Ámen
Mennyei Atyám! Mennyi minden leköti figyelmemet földi létem során. Pedig tudom, hogy a legfontosabb kérdés az üdvösségről szól. Hálát adok neked az üdvömért, melyet Jézusban kapok tőled kegyelemből. Szeretnék mindezért hálából neked élni és téged dicsőíteni. Ámen


Mindenható Urunk! Életünk tele van választásokkal. Kisebb és nagyobb horderejű döntéseket kell hoznunk napról napra. Ma is előttünk állnak választási lehetőségek. A nem választás is választás: rossz választás! Ezért Tőled kérünk bölcsességet, hogy felvállalva felelősségünket úgy dönthessünk, ahogyan az kedves teelőtted! Jézusért kérünk! Ámen


Örök Atyám,
Te, a szeretet-himnusz Szerzője,
Király vagy kezdettől fogva!
Azért keltél fel Istenem,
hogy szólj a Föld lakóihoz.
Irgalmadhoz és nagy Nevedhez hűen
áldást áldás után esőztél ránk.
A Te illatod áradt ki
a tenger hullámaira
és az egész Földre.
Mindenható Istenem,
a mi nemzedékünkben
azelőtt nem történtek ily csodálatos dolgok.
Te, a szeretet-himnusz Szerzője
olyan művet adtál, ami
fenséges ékesség,
szemet, szívet gyönyörködtető
csodálatos szépség.
Egész életemben
Téged szeretnélek dicsérni, Örök Atyám,
és Neked szeretnék énekelni, Istenem,
amíg csak élek!
Ámen.
URam! Add, hogy ne méricskéljem magamat másokhoz, hanem tudjak mindig örömmel szolgálni! ÁmenUram! Erőtlenségemben légy Erőm, Váram és Kősziklám! Ámen
Uram! Időzavarral küszködöm, s gyakran összecsapnak a határidők hullámai a fejem fölött! Kérlek, segíts átrendezni életemet, hogy tetszésedre élhessem mindennapjaimat, s végre békesség költözzön nyugtalan lelkembe is! Uram! Igazságtalansággal átszőtt világodban a Te igazságodat keresem. Add, hogy ebben a kutatásban meg ne lankadjak, s küzdelmeimhez az erőt mindig Tőled kérjem! Add, hogy bizalmamat mindig Beléd vessem, és soha ne reménykedjek a saját képességeimben! Uram! Igéd igazságait mutasd meg nekem, hogy megelégedve életemmel Neked szolgálva élhessek! Uram, Kérlek Téged, adj nekem bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni a természetes építőt a természetellenes rombolótól, s Veled, Benned és Általad harmóniában élhessem meg istenképűségre teremtett életemet! ÁmenURam! Köszönöm, hogy velem vagy hitharcaimban, s mindig megfogod kezem, ha úgy látod végzetesen megsebezném magam, mert nem akarom elfogadni, hogy véges erejű teremtményed vagyok! Ámen


URam! Megerősítő érzéseket adj nekem ezen a mai napon is! Add, hogy észrevegyem körülményeimben, a mai nap történéseiben is, hogy szereteteddel most is átölelsz, s lelkem üdvösségét titokzatosan munkálod! Ámen

Nincsenek megjegyzések: