2020. június 5., péntek

Drága Mennyei Édesatyám!

Fogadd hálaénekemet! „Ó érthetetlen kegyelem…” Érthetetlen és felfoghatatlan a Te kegyelmed, amivel engem a porszem embert szereted. Köszönöm, ahogyan vigyázol, óvsz és védesz. Köszönöm, ahogyan vigasztalsz és ajándékozol. Köszönöm, ahogyan megszabadítottál és megtartottál, és köszönöm, ahogyan szolgálatodba állítottál. Add Uram, hogy ne akarjak nagyobbnak lenni és nagyobbnak látszani, mint a porszem. Ámen
Istenünk! Szeretethiányban szenvedünk sokszor és azt hisszük, hogy attól lesz jobb, ha várjuk, mások felénk forduljanak és törődjenek velünk. Pedig nekünk kell szoros kapcsolatban lennünk veled és belőled merítve átadni másoknak azt, ami őket gazdagítja. Taníts, vezess ebben is Urunk! Ámen


Köszönöm a családunkat, a gyermekeinket! Nem az a célunk, hogy csak úgy felnőjenek, hanem nevelni, vezetni szeretnénk őket. Segíts ebben a tudatosságban minket! Ámen
Köszönöm Neked, Istenem a családomat. Minden tagját. Hálás vagyok azért, hogy Téged képviselhetlek feléjük is. ÁmenMennyei Atyám. Hálát adok Szent Igédért, amit nap, mint nap olvashatok. Kérlek, szentelj meg Vele. Tedd azt mintegy mécsessé lábaim előtt, hogy járhassak mindig az Igazságnak keskeny ösvényén. S eképpen hadd dicsőítselek és örvendeztesselek Szent Lelked által minden napon. Jézusért kérlek. Ámen.


URam! Add, hogy hűségben megfuthassam pályámat, amit nekem rendeltél! Ámen
URam! Add, hogy meg tudjunk bocsátani egymásnak! Ámen
Uram! Adj nekem derűs szívet, hogy megtaláljam életem teljességét követésedben! ÁmenURam! Békétlenség közepette is add a Te békédet nekünk! Ámen
Uram! Minden pillanatban légy velem, hogy szereteted alázatos eszközeként éljem minden napomat, önmagam békességére, mások hasznára, szeretetben való növekedésére! Ámen


Uram! Téridős létemnek mérhető paraméterei alapján tájékozódom nap mint nap, pedig Te azt szeretnéd, ha kilépnék végre az anyagvilág huszonnégyórás feladat-zuhatagos kötöttségéből. Kérlek, segíts meg engem, hogy törvényed tükrében meglássam valódi önmagamat, s Hozzád menekülve elnyerjem életem igazi távlatait, s boldogan élhessem életemet mellém rendelt szeretteimmel együtt! Ámen.Urunk, nehéz sorsunkban, tehetetlenségben, betegségben, az öregség nyomorúságai között hozzád kiáltunk. Nem azt kérjük, hogy a mi akaratunk legyen meg, hanem a Tiéd. Ha nem mehetünk oda, ahova akarunk, ne más, Te magad övezz fel minket, és adj erőt, hogy jókedvvel, bizonyságtevő hittel, még mindig mi tudjunk, amennyire erőnkből futja, szolgálatot tenni azoknak, akik közé rendeltél. Talán egy mosolyt csalni elfáradt ápolónk arcára, talán egy bizonyságtétellel csodálkoztatni el azt, aki sajnál minket, hogy nem vagyunk sajnálatra méltók, amíg benned bízni tudunk. Arra kérünk, adj mellénk is áldozatos lelkeket, akik megéreztetik velünk a Te segítő és segítségre biztató szeretetedet! Ámen


/V.L./

Nincsenek megjegyzések: