2020. május 19., kedd

Istenem! Add nekem bizonyosságodat lelkembe, hogy engedelmeskedjem szereteted parancsának! Ámen


Kegyelmes Isten, hálaadással érkezem Hozzád ennek a hétnek a végén is.
Áldalak azokért a jókért, amikkel erősítettél, gazdagítottál ezen az elmúlt héten is.
E mai estén is áldd meg testemet, lelkemet. Készíts el a holnapi napra.
Szóljon a Te igéd holnap milliók számára.
Virrassz fel engem is szeretteimmel együtt, a Te napodra, a Krisztusért. Ámen


/T.M.-né/


Könyörülj rajtam Istenem, hogy ne nélküled, hanem a Te Erőddel végezzem szolgálatomat, s vezethessek Hozzád sokakat. Add a Te Lelked erejét, hogy igazi tanú lehessek! ÁmenURam! Add, hogy csak akkor szóljak, amikor kell, s akkor is csak azt, ami épít! Ámen
Uram! Add, hogy vágyaim ne homályosítsák el látásomat, s úgy éljek, hogy életem a Te szeretetedet tükrözze! Ámen


Uram! Áldott légy kegyelmedért, hogy nem fizetsz rosszal a rosszért, hanem a rosszból is a jót hozod elő! Ámen.
Uram, betegessé vált a gondolkodásunk. Nem tudunk hálát adni Neked, nem tudunk dicsőíteni téged, mert átjárja minden gondolatunkat az erőszaktól való félelem. Kérünk Téged Áldott Orvos: gyógyíts meg bennünket! Add Istenünk, hogy úgy tudjunk egymásra tekinteni bőrszíntől, származástól függetlenül, hogy tudjuk: minden embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtettél, s Krisztust, a Te Szent Fiadat minden emberért küldted e világba. Kérünk, tégy bennünket testvérekké! Ámen


/P. Tóthné Szakács Zita/


Uram! Csak Tebenned bízom, segíts meg, s adj nekem lehetőségeket ezen a mai napon is, hogy a jót válasszam, s ne a rosszat! ÁmenURam! Hálát adok Neked életemért. Add, hogy hálaadásom gyümölcsöt teremjen mások számára is! ÁmenUram Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy élsz bennem és ezt nem kell szégyellnem. Sőt, bennem van a késztetés, hogy Veled való kapcsolatom jól látható legyen. Magatartásom, tetteim, szavaim kell, hogy Rólad beszéljenek. Add, hogy hűséges bizonyságtevő gyermeked lehessek ott, ahová állítottál! Ámen

Urunk, látjuk, hogy nélküled szétszórt és rendezetlen az életünk. De köszönjük, hogy Te kész vagy belépni a mi szétszórtságunkba is, hogy rendet teremts benne. Köszönjük, hogy helyrehozod, amit a bűn megrontott. Köszönjük, hogy megbékéltetsz minket egymással, megszabadítasz a rabságból, és Te irányítod, Te rendezed össze, Te adsz értelmet életünknek. Vonj magadhoz minket erősen, hogy ki ne kerüljünk áldott vonzásodból. Ámen.


Urunk! Tudjuk, hogy a munka istentisztelet is egyben. Add, hogy így viszonyuljunk hozzá, és ezáltal is lehessünk Rád mutató tanítványok, akik Téged dicsőítenek a mindennapi betevőért való küzdelemben is! Ámen

Nincsenek megjegyzések: