2020. május 20., szerda

Istenem, köszönöm, hogy csodálatos, soha nem képzelt távlatot nyit meg előttem a Te üzeneted. Olyan kicsinek, jelentéktelennek tudom magam teremtett nagy világodban. Még az én szűkre szabott, kicsi világomban is. Nem is merek nagy dolgokról álmodozni. Inkább csak magamnak, családomnak, szűk kis körömnek életében szeretnék hasznossá válni, valamit megvalósítani. Igéd sokkal többet ígér. Kérlek, adj bátorságot, hogy én ezt merjem végiggondolni, s magamat felajánlani a Te hatalmas terveid szolgálatára! Tudom, nem kell nekem világraszóló nagy dolgokat végrehajtani. De add tudnom, hogy minden kis szolgálatom a Te nagy céljaidhoz tartozik, hogy értelme és célja van annak, amit tehetek, s hogy azt éppen rám bízod. Segíts, hogy hű tanítványként végezzem a boldogságszerzés szent szolgálatát! Ámen.


Istenem! Milyen feledékeny vagyok akkor, amikor a Tőled jövő áldásokra, a boldog pillanatokra kellene emlékeznem! Ám mennyire nem tudom feledni azt, amikor életem próbatételeiről, nyomorúságairól, szenvedéseiről van szó! Mindenre napra – sőt, olykor percre – pontosan emlékszem. Add, hogy bármi ér engem, Jézuson keresztül tekintsek rá. Mert ha ezt meg tudom tenni, akkor átértékelődnek a nehézségek, és hálás szívű, boldogabb gyermeked leszek. Ámen
Uram! Add, hogy ne engedjem gyermekeimet a kárhozat felé rohanni, és legyek felelősen gondolkodó szülő, aki értük mindent megteszek, amire Te kérsz engem! Adj erőt ehhez! Ámen


Uram! Áldott légy hatalmad nagyságáért, s hogy mindezt életemben megláthatom! Ámen
Uram! Békíts ki önmagammal, hogy felfedezzelek! Ámen


Uram! Hálát adok Neked egészségemért, s hálát adok Neked azért is, hogy naponként erőt adsz elhordozni ami megmaradt belőle... Uram add, hogy ne perlekedjem Veled, s embertársaimat se terheljem folyton panaszaimmal! Adj nekem derűs lelket, érző szívet, hogy észrevegyem, amikor szükség van rám, s néhány bátorító jó szóval vagy cselekedettel segíthessek elhordozni mások terheit. Uram, tedd nyilvánvalóvá akaratodat életemben, hogy a hiányban is megláthassam Teljességedet, s megtaláljam életem harmóniáját ebben a földi világban, ahová megszületni engedtél - olyannak, amilyennek -, de a Te kedvedre, s a Te dicsőségedre! Ámen


Uram, Istenem, köszönöm, hogy engem is mindeddig, mindig megsegítettél. Köszönöm, hogy tegnap is el tudtam végezni feladataimat. Ne haragudj reám, ha most is aggodalommal, félelemmel tekintek az előttem álló feladatokra. Megvan rá az okom. Érzem, hogy gyenge vagyok, nagy erőfeszítésre van szükségem, hogy mindennek megfeleljek, s akkor sem lehetek biztos abban, hogy sikerülni fog. Benned bízom, hogy amint eddig, mindeddig velem voltál, velem maradsz ezután is. Nyisd meg a szemem, hogy lássam, minden nehézség előtt és közben is lássam, hogy jelen vagy és kinyújtod felém segítő kezed. Akkor bátor leszek és erős, ahogy parancsolod. Bíztass, hogy mindig a jóra törekedjem, és azt tegyem, amit te rendeltél feladatként a számomra. Köszönöm, hogy velem leszel, s én nyugodtan bízhatom rá magam segítő szeretetedre. Ámen

/V.L./


Uram! Mihez kezdene az emberiség, ha nem jössz közénk, ha nem jössz el értünk??? De eljöttél, mert szeretsz, mert nem mondtál le rólunk, mert nálad kész a szabadítás a bűnből és a halálból is. Krisztusban. Áldalak mindezért! Ámen


Uram, te látod szívünket, hallod szavainkat. Te tudod, hogy mily sokszor hozzáteszünk, vagy épp elveszünk a megváltás hiteles történetéből. Könyörülj rajtam, szolgádon, hogy Krisztust s az ő váltságát hirdessem egyedül! Ámen.URam! Tiéd a dicsőség, s a hatalom. Áldj, hogy békességem legyen! Ámen

URam!
Utaidat mutasd meg nekem, s add, hogy igéd legyen ösvényem világossága! Ámen

Nincsenek megjegyzések: