2019. május 23., csütörtök

Drága Mennyei Édesatyám!
Köszönöm! Köszönöm a szeretetedet, köszönöm a megváltott életemet, köszönöm, óh, Atyám, hogy tudhatom, Te velem vagy. Köszönöm, hogy nem hagysz sohasem magamra. Köszönöm azt, hogy munkálod az életemet, köszönöm, hogy megajándékozol, köszönöm, hogy szólsz hozzám, hogy Igéddel igazgatsz. Köszönöm a tavaszt, köszönöm a napot, mely rám ragyog. Köszönöm a családomat, a Testvéreimet, és köszönöm az örömöt, amelyet a teremtett világod számomra nyújt. És köszönöm azt az örömöt is, amely abból fakad, hogy tudhatom, Te szeretsz mindennél és mindenkinél jobban. És nem utolsó sorban köszönöm, Jézusban értem is meghozott áldozatodat. Köszönöm, hogy befogadhattam, Őt, és köszönöm annak az örömét, hogy benne üdvösségem, és örök életem van.
Óh, Atyám túlcsordul a szívem a hálától ezen a gyönyörű napon, amikor újra elém adtad megszabadításom Igéjét, csodás ígéretedet ”nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. (Jn 3, 17) Köszönöm Neked Uram Istenem. Ámen


M.D.


Hálás vagyok azért mennyei Atyám, mert tagja lehetek szent népednek. Tudom, ez nem egy tökéletes közösség, sőt… Már csak miattam se. De köszönöm, hogy egy nyitott szívű, kegyelemre szoruló közösség lehetünk. ÁmenIstenem, adj, kérlek erőt, hogy meg tudjam őrizni az őszinteség és a lelki tisztaság kincseit egész életemben! Ellent tudjak állni a Sátán kísértésének, aki győztesen vigyorog látván a képmutatás és a hazugság fertőjében vergődő embert. Ámen


Istenem! Szeress, hogy azt tehessem, amit mindig is tenni akartam: önzésmentesen szeretni! Ámen.Mennyei Édes Atyánk az Úr Jézus Krisztus által!

Hálát adunk a Szentlélek ajándékáért, aki kitöltetett ránk, és bennünk lakozik. Aki ha kell: vigasztal, erősít, bátorít, békességet teremt bennünk, bölcsességet ad. Aki irgalomra indít, és mások szeretetére ösztönöz. Aki segít, hogy felülemelkedjünk félelmeinken, bátorít a hitben, közösségbe von Krisztussal. Aki a TE áldott szeretetedről való tanúbizonyságra buzdít. Aki leleplezi bűneinket. Könyörülj rajtunk, hogy meg ne szomorítsuk Szentlelkedet! Szentlélek Isten jöjj szívünkbe, igen óhajtunk!

(Szalma Józsefné)


Istenem! Szeress, hogy azt tehessem, amit mindig is tenni akartam: önzésmentesen szeretni! Ámen.URam! Add, hogy akaratod szerint tudjak élni és örömmel szolgálni Neked! ÁmenURam! Add, hogy akaratod szerint tudjak élni és örömmel szolgálni Neked! ÁmenURam! Add, hogy cselekedni tudjam életem kiteljesedését is hozó akaratodat! ÁmenUram! Áld meg jelenemet, hogy a holnapom ne fájjon a tegnapom miatt! ÁmenUram, beteg a látásunk, gyógyíts meg minket. Add, hogy láthassuk csodáidat a világban, s ha egymásra nézünk, ne a hibákat, hanem Krisztus arcát láthassuk a másikon. Egymás bántásával ne szomorítsunk Téged, hanem tudjunk áldássá lenni ebben az elvakult világban. Vedd le szemünkről a hályogot, hogy ne csak nézzünk, de lássunk is! Krisztusért. Ámen

/P. Tóthné Szakács Zita/Úr Jézus Krisztus! Add, hogy rajtad keresztül Istennel, mint mennyei Atyánkkal kerüljünk újra közvetlen kapcsolatba. Add, hogy úgy élhessünk már most, mint akik tudjuk, hogy általad miénk a győzelem bűn és halál fölött, még akkor is, ha nap mint nap tapasztaljuk azok hatalmát életünk felett. Kérünk, teremts bennünk megalapozott reménységet Szentlelked által. Ámen.


URam!
Add, hogy cselekedni tudjam életem kiteljesedését is hozó akaratodat! Ámen
Uram! Áldd meg jelenemet, hogy a holnapom ne fájjon a tegnapom miatt! Ámen

Uram, Istenem! Te látod életünk kusza dolgait, Te hallod siránkozásainkat, s Te tudod mi miért történik életünkben éppen úgy, ahogyan!
Adj nekünk bölcs szívet, tiszta értelmet, hogy meglássuk: egyedül Rád van szükségünk, hogy átérezzük, egyedül Általad és Benned van életünk! ÁmenURam! Köszönöm az életemet. Add hogy örömöm teljék benne minden nap, s ne menjek el közömbösen azok mellett, akik hiányt kénytelenek elhordozni! Ámen

Nincsenek megjegyzések: