2018. május 10., csütörtök

Drága Mennyei Édesatyám!

Köszönöm a reggelt, köszönöm, hogy felébredhettem, köszönöm, hogy élek, és veled élhetek, és köszönöm a veled élés békességét. A csendességért, a veled való közösség öröméért, és az igei tanítástért hálás a szívem. Kérlek uram, hogy most, amikor elindulok a világba, Te légy a vezetőm, Te adj útmutatást a mai napomra is. Add, hogy ne tévedjek el, a Te utadról ne térjek le, hogy a világ zűrzavara ne tudja elhomályosítani rád figyelésemet. Kérlek Uram, óvd meg szeretteimet is. Jézus érdeméért kérem. Ámen


Istenem! Táguló világegyetemedet csodálva azon csodálkozom, hogyan szűkül benne a mi embervilágunk... Add URam, hogy ne csak önmagunkban gondolkodjunk, hanem megértve teremtettséged csodáját, Téged dicsérve szeretetben éljünk! Ámen


Úr Jézus! Vedd el tőlem mindazt, ami eltávolít személyedtől, a veled való kapcsolattól, hogy benned élhessek neked tetsző, kiteljesedett életet. Ámen


URam!
Add, hogy akaratod ellen ne lázadjak, s megértsem életjobbító parancsolataidat! ÁmenURam! Add, hogy ne a magam eszem szerint, hanem életet védő törvényeid szerint éljek - példát adva ezzel mindenki számára! ÁmenUram, Istenem! Te látod, hogy a világ, s olykor magam életének eseményeit sem látom teljesen világosan. Adj nekem alázatot, hogy merjem igédnek fényét életem világosságául útaimhoz rendelni, hogy kegyelmed által ne csak Téged tudjalak dicsőíteni tetszésedre, hogy épüljek általa, hanem engedd meg mások épülését is mindannyiunk szolgálatán keresztül! Ámen


Uram! Restellni valóm van előtted, ha arra gondolok, hogy amikor ítélkezem mások fölött – bár nem vagyok erre hivatott – akkor mértéktelen vagyok, amikor adakoznom, segítenem kell, akkor kétszer is meggondolom, hogy kinek, hogyan és mennyivel. Tedd helyre bennem ezt a kérdést és taníts az előtted helyes úton járnom! Ámen


Uram! Te látod álmaimat és terveimet, s Te tudod, olykor milyen kevés az erőm ezek megvalósításához. Istenem, erősíts utamon, hogy el ne tévedjek, s életem végen hazatalálhassak Hozzád! Ámen


Uram! Tedd rendbe szívemet, légy Ura, mert ellenkező esetben a kívánságaim rossz útra visznek. Ámen


Uram! Tégy alkalmassá a küzdelemre! Add, hogy elviselhessem bukásaimmal járó fájdalmakat, s makacsságom következményeit! Formálld egész életemet, hogy engedelmes eszközöd lehessek! Ámen


Uram, tégy engem szolgáddá, diadalutad engedelmes eszközévé! Térj be, kérlek, az én életembe is, ne kerülj ki engem! Voltak, vannak áldott lelkek, akik lépéseidet felém irányították. Akiken keresztül Te léptél felém, és tudom, milyen boldogság, amikor megjelensz, amikor szavad, szereteted, gondoskodásod áldást, békességet hoz az életembe. Segíts, hogy én is utaddá lehessek, segíts, hogy továbbvezessem áldásodat a többiek felé! Adj mellém másokat is, akikkel együtt élő kövekként rakhassuk ki utadat! Úgy vágynak a boldogságra szeretteim, szomszédaim, munkatársaim, s én olyan keveset tudok adni nekik. Kérlek, jöjj feléjük, rajtam, gyenge hitemen, bizonytalan szavaimon, mégis segíteni vágyó lelkemen keresztül lépj be az ő életükbe is! Ámen

/V.L./


Urunk, köszönjük, hogy szívünkbe írtad a te törvényedet. Bocsásd meg, ha gyarló emberként türelmetlenül mindent azonnal akarnánk. Bocsásd meg, hogy alapok nélkül akarunk építkezni. Taníts bennünket a te akaratodnak helyes ismeretére és tiszteletére! Ámen.

Nincsenek megjegyzések: