2019. május 11., szombat

Dicsőítelek és magasztallak győztes és diadalmas Urunk, aki élő és hatalmas Isten vagy, a világmindenség Ura, Úr vagy élet és halál fölött, mindent a kezedben tartasz és bölcsen igazgatsz mindeneket. Egyedül te vagy Szent, te vagy Igazság, nálad van az Életnek forrása. Csak arcra borulni tudunk előtted, amikor meglátjuk porszem voltunkat, bűneinket, gyöngeségeinket. Köszönjük, hogy megláthatjuk a Te nagy kegyelmedet és szeretetedet is. Olyan jó, Uram, hogy Te a teremtés és megváltás jogán magadénak mondasz bennünket! Ez ad nekünk reménységet, bizodalmat, biztonságot és örvendező életet, hogy a Győztes oldalán élhetünk napról-napra. Hálatelt szívvel indulunk naponként a szolgálatodba, bizonyságot tenni Rólad. Ámen


Indulok Uram házadba, mert fáradt és teherhordozó ember vagyok. Vágyom megnyugvást adó szavadra. ÁmenJó Atyám, Te választottál engem is néped tagjai közé. Te adtál előbb érdeklődést, majd vágyat, végül hitet nekem. Jól tudom, mindezt nem érhettem volna el, ha nem Te veszel a kezedbe. Arra kérlek, ha elfogadtál, tarts is meg magadnak! Taníts tovább, mélyebb ismeretre! Buzdíts hűségesebb szolgálatra! Építs be egyházad közösségébe, ott mutasd meg, mi az én feladatom, és segíts, hogy betölthessem! Jogom van ezeket kérni tőled, mert Te indítottál el a hit útján, Te akarod, hogy szent nemzeted tagja és munkása legyek. Vezess úgy tehát, hogy szavammal hirdethessem, életemmel példázhassam, tetteimmel felmutathassam a Te nagy tetteidet, parancsod szerint. Ámen./V.L./

Köszönöm Uram szavadat, mely egyedül oltja a lelkem szomjúságát. Ámen

Tiszta szívet teremts bennem Istenem, mert ellenkező esetben nem tudlak Téged hűségesen és hitelesen képviselni! ÁmenURam!
Elégíts meg igéd igazságával! Ámen

Uram! Köszönöm Neked ezt a mai reggelt is! Add, hogy értelmesen tudjam tölteni az előttem álló óráimait, s munkám áldásod révén meghozza megérdemelt eredményét! Támogass engem szereteteddel most is, hogy az Élet szolgálatában állva tetszésedre múljanak napjaim, s boldog örömmel tudjak hálát adni Neked mindenért! Ámen
Uram! Lelkem vágyakozását erősítsd meg bennem, hogy szereteted tüzét érezve átmelegedjek, s melegíteni tudjak másokat is, odahajló meghallgatással, biztató szóval, szolgáló cselekedettel! Ámen
URam! Szeretném felfogni, de nem tudom, akarom megérteni, de nem megy... Add, hogy el tudjam fogadni azt is, amit nem értek, csak hiszek, de tudom, hogy javamra van, s üdvösségemet szolgálja! Ámen

Uram! Szolgálatra hívtál el, add hogy örömmel végezhessem! Feladatokat adtál nekem, adj hozzá erőt és türelmet is! Értelmet adtál nekem, adj hozzá szeretetet is, hogy kegyelmed által élhessek másokért! ÁmenUrunk, köszönjük, hogy az áldott élet lehetőségét mindannyiunknak felajánlod. Áldásaid gazdagsága naponként ránk köszön megannyi teremtett csodából. Segíts keresnünk, és megtalálnunk a magunk helyét a te teremtett rendedben! Ámen.

Nincsenek megjegyzések: