2019. május 7., kedd

Drága mennyei Atyánk, lelkészeinkért imádkozom, hogy a nyájat azon az úton vezesse, melyet elkészítettél számunkra. Vezessen bennünket a tiszta vizű forrásokhoz, és üde legelőkre, hogy biztonságban élhessünk. Erősítsd meg Őket, hogy bölcsen és jól végezhessék szolgálatukat. Ámen

Fohász
Ismeretlen szerző verse
Uram! Szeretem a te szent egyházadat
S jelenléted földi helyét.
De míg Zöld Gergely lesz a papunk,
Nem viselem semmi terhét.
Szeretlek téged, áldott Uram,
S vágyom, hogy akaratod tegyem.
De a mellettem ülő testvértől,
Ó, kérlek, szabadíts meg engem!
Köszönöm neked a hangomat
S az éneklésre kapott erőt.
De míg Nagy Pál lesz a kántor,
Az éneklésben nem segítem őt.
Asztalodra, drága Jézus,
Kegyelmednek kelyhét helyezed.
De ha Kiss Bálint osztja ki azt,
Sem bort, sem kenyeret magamhoz nem veszek.
Mindenem, mikkel megáldottál,
Tőled jöttek, s tieid ezek.
De ha Rácznét is segélyezik,
Az adakozásban részt nem veszek.
Könyörgök hozzád esdekelve,
Készíts nekem helyet a Mennybe’
Égi lakást. De kérlek, Uram,
Semmiképpen ne a Nagyné mellett!


Istenem! A Te dicsőségedre élni, ez az egyik legnagyobb célom. Segíts napról napra ennek megvalósításában! Ámen
Jézus, gyógyíts meg minket! Ments meg minket, Dávid Fia, ó, ments meg minket! Látod, milyen vakok vagyunk – ó, add nekünk a hit látását! Látod, milyen sánták vagyunk – ó, add nekünk a kegyelem erejét! És most, épp most, ó, Dávid Fia, tisztítsd ki minden önzésünket! Jöjj és élj, uralkodj bennünk, mint a te templomodban, palotádban! Ó, nagy Király, a te tulajdon nevedért kérjük ezt! Ámen. (C. H. Spurgeon)


Mennyei Édes Atyám!
Köszönöm, hogy megőriztél, és megtartottál kegyelmedből minket. Add Uram, hogy kitartóbb legyek, és sokkal jobban figyeljek rád. Ne engedd el kezemet, és őrizd lépteim, és családom tagjait is. Add Uram házunkra a te békességedet mindenkor, taníts alázatra, és szeretetre. Ámen

/S.A./URam! Add, hogy hibáimból okuljak, s a bűn széles útjára ne tévedjek! Ámen


Uram! Engedd, hogy szeretni tudjam magamat akaratod szerint, s így tudjam őszintén szeretni felebarátaimat is! Ámen


Uram! Felelős vagyok embertársaimért és ezt a felelősséget nem lerázni szeretném magamról, hanem vállaimra venni segítségeddel. ÁmenURam! Hiszem, amit egy életen át tanítasz nekem, mert oly hihetetlen ez az egész! ÁmenURam! Köszönöm az életet, s benne az időt. Add, hogy bölcsen tudjam számlálni a nekem rendelt ajándék-napjaimat! ÁmenUram! Sokszor visszaélek a testemmel... Fölösleges terheket teszek rá, s azt is feledem, hogy mindezekért egyszer "fizetnem" kell. Adj nekem kedvet, lehetőséget, hogy testemet a Te szolgálatodba állíthassam, s az valóban a Szentlélek temploma lehessen! ÁmenUram! Szentelj meg, hogy életem kiteljesedhessen Benned és Általad! Ámen


Uram! Taníts időt szánnom a másokért való könyörgésre. Tudom, ennek áldása még az én életemre is kihatással lesz. Persze nem önzésből szeretném ezt gyakorolni, hanem azért, hogy mások közelebb kerüljenek hozzád és életük vonzó legyen a még téged nem ismerők számára is. ÁmenUrunk! Te látod milyen sok haszontalanságra fecséreljük el drága időnket. "Jó lenne több idővel bírni!" - de a meglévőt sem tudjuk úgy eltölteni, ahogyan azt szeretnénk. Gátló fáradtságunkat Te vedd el, lendületet Te adj, hogy meglássuk közösségeink céljaiban a magunk eredményeit, s hangya-létünk ellenére Veled együtt hatalmas terveid megvalósulásának részesei lehessünk! Ámen

Nincsenek megjegyzések: