2019. május 4., szombat

Istenem! Bocsáss meg nekem, amikor a saját dicsőségemet keresem és munkálom. Pedig tudom, hogy ez hiábavalóság és Téged rövidít meg. A Te dicsőségedet kell munkálnom napról napra. Légy segítségemre ebben! Ámen


Mennyei Édes Atyám!

Köszönöm Neked a mindennapi védelmedet. Köszönöm Neked, hogy Te vagy az, aki tollaiddal betakarsz minket, és a Te szárnyaid alatt találhatunk oltalmat. Nagyon hálás vagyok neked azért is, hogy Te vigyázol az Afganisztánban szolgálatot teljesítő hitvesemre, és olyan jó tudni, hogy az Ő életét is te őrzöd. A kisfiam is a te oltalmad alatt van, és így vidám az életünk. Drága Krisztus, kérlek, bocsásd meg az indulataimat, taníts meg arra, hogy amikor bántanak, akkor is tudjak szelíd maradni. Taníts a Te utadra, és adj örvendező szívet a nehéz napokon is. Atya, Fiú, Szent Lélek Isten. Ámen
URam! Add, hogy ne vesszen el néped a betű-erdőben, s meglássuk üdvözítő akaratod a szívünkben, s aszerint éljünk! Ámen


URam! Csodáidat ismertesd meg velem, hogy éljek általuk, s dicsőítselek Téged életem minden napján! Ámen


Uram! Egészséges lelki életre törekszem, vagyis imádkozom Hozzád és olvasom Igédet. Ráadásul nem nagy ritkán, hanem naponta teszem ezt meg és érzem, tudom, hogy mennyire jó nekem. Sőt, azok is megtapasztalják áldásait, akik mellettem élnek. Köszönöm, hogy szólsz hozzám és én is elmondhatom mindazt, ami bennem van. Jézusért kérlek! Ámen


Uram, Istenem, édes jó Atyám, megköszönöm, hogy eddig velem voltál. Amikor nem ismertelek, akkor is mellettem voltál. Amikor megismertelek, atyai szeretetedbe vontál. Jó volt és jó marad naponta veled találkozni, veled beszélgetni. Te minden kérdésünkre felelsz, ha rád hallgatunk. Meghallgatod gyarló szavainkat, szóba állsz velünk. Maradj velünk, Urunk, és adj nekünk elég okosságot, hogy ne a folyton változó emberi bölcsesség fövenyére, hanem igéd kősziklájára építsük életünket, munkánkat, jövőnket, bízzuk rád népünket, családunkat, utódainkat. Tarts meg, védj meg, adj biztonságot nekünk. Egyedül benned bízunk, őrizz meg Fiad közösségében, és fogadj magadhoz, mikor majd mennyei ajtódon kopogtatunk. Ámen.

/V.L./


Uram, Istenem! Szívemet tisztítsd kegyelmesen, hogy jól láthassalak Téged, a világot és önmagamat! Ámen


Uram! Légy velem, hogy érzelmeim tüzében el ne égjek! Ámen


Uram! Minden élethelyzetben szeretnélek magasztalni. Tudom, méltó vagy rá, nekem pedig javamat szolgálja. ÁmenUram! Te minden bűnömet eltörlöd, amit megbánva eléd hozok. Jézus érdeméért bűnbocsánatom van. Ez örömmel tölt el, de ha magamba nézek, akkor látom, hogy olykor én milyen nehezen bocsátok meg másoknak. Igen, van, hogy hetekig, hónapokig hordozom az ellenem elkövetett sérelmet. Pedig ez csak ártani tud, építeni sohasem. Szeretném letenni ezeket a dédelgetett haragokat a kereszt alá, akkor is, ha jogosnak találom a fájdalmat. Jézusra szeretnék nézni, és ahogyan ő tanított és mutatta, én is szeretettel óhajtom elhordozni még azokat is, akik belém rúgnak és tőrt döfnek a hátamba. Ámen.Uram! Tudom, hogy ott vagy mindenben, mégsem tudlak megfogni, s mégsem láthatlak. Add nekem, hogy lélekben megtapasztalhassalak nap mint nap, s boldogan élhessek a tetszésedre is! Ámen

Nincsenek megjegyzések: