2019. április 15., hétfő

Istenem! Közösségbe teremtettél. Add, hogy tudjak élni a közösségben, a közösségért, a Te akaratod szerint! ÁmenMennyei Atyám! Köszönöm a házastársamat és az ő családjának valamennyi tagját. Nem volt ezt mindig könnyű kimondanom, de már meg tudom tenni. Veled sikerülhet jól viszonyulnom a házasságomban kapott másik családom tagjaihoz. Az anyós-meny kapcsolatokért különösen könyörgöm! Add, hogy egymás gyűlölete helyett tudják egymást elfogadni és szeretni. E nélkül sok keserűségben lesz részük. Mindnyájuknak. Neked pedig nem ez a terved. Ámen


Mennyei Atyánk! Mindannyian a gyermekeid vagyunk. Segíts bennünket, hogy így tekintsünk egymásra! ÁmenMennyei erőddel

ébred az élet,

önkéntelenül is

Téged dicsér.Hangok és illatok,

színek zenélnek,

Rád mosolyog most

minden, mi él.Kicsiny erőmmel

én is dicsérlek,

ébredő hittel

áldalak Téged,mert velem vagy,

és örömöt adtál,

távlatot társz fel:

tovább a tavasznál.ÁMEN


(Hajdú Zoltán Levente)


URam! Add, hogy szereteted bölcsessége irányítsa akaratunkat! Ámen
Uram! Bocsáss meg nekem, amikor önzésem eluralkodik rajtam, s azt gondolom, több vagyok, mint ami... Teremtő Istenem, hálát adok Neked, hogy nem hagysz olyannak, amilyen vagyok, s Veled együtt megpróbálhatok olyanná válni, amilyennek Te kívánod, s magam is szeretném! Ámen


URam! Életem ideje kezedben van. Add, hogy ezt ne felejtsem, s hálaadással éljek mindenért! Ámen


URam! Köszönöm, hogy kezedben tartod parányi életemet; add hogy hálás tudjak ezért lenni minden nap! Ámen


Uram! Köszönöm, hogy megszólítottál! Add, hogy soha ne feledjelek és igéd mindig figyelmeztessen, hogy életem minőségét nem én garantálom, hanem annak áldásos volta a Te kegyelmed ajándéka! Ámen


Uram, szerető Istenem, köszönöm, hogy szeretsz engem. Köszönöm, hogy élvezhetem ajándékaidat. Köszönöm a családom szeretetét, barátaim megbecsülését, a lakást és a kenyeret, a munkát és annak eredményeit, s még annyi mindent, amit szeretetedből magaménak mondhatok. De sokszor megkeseredik mindennek az íze, mikor annyi nyomorúságot látok magam körül. Szeretnék segíteni rajta, de nem vagyok képes. Kinek segítsek először? Meddig terjed a felelősségem? Mit kell átadnom másoknak, nyomorultabbaknak? Uram, te taníts meg rá. Add, hogy ne felejtsem el naponta tőled kérni útmutatásodat. Adj bölcsességet, hogy meg tudjam ítélni, mi az, ami éppen rám tartozik. És add, hogy minden rám szorulóban lássam meg a testvért, a felebarátot. Te segíts, Uram, hogy képes legyek segíteni ott, ahol éppen rám van szükség. Ámen

/V.L./


Urunk, Istenünk! Te újabb esélyt adtál e nemzetnek, hogy igaz úton járjon, szabadulhasson a hazugoktól, a pénz és hatalom bálványait imádóktól. Igazságos ítéletet hozz rájuk, hogy ők is belássák törpeségüket, és alázattal éljenek tovább, megbocsátást kérve tőled és a megalázottaktól. Ámen
(P.M.)

Nincsenek megjegyzések: