2019. április 17., szerda

Drága Mennyei Atyám!
Olyan sokszor megfogalmazódott a lelkemben, hogy azért én nem szeretnék ilyen sokáig, hosszú évekig élni a földön főleg, hogy  egyre jobban felgyorsul a gonosz hatalma e világban. A régi embereknek is a Te szereteted és a Benned való bizodalma tette lehetővé a kitartást, mert  a Te általad kiválasztott néppel szüntelen ott voltál, már akkor is jelen.
Ma, az új szövetségi embernek az a hála lehet a szívében, visszatekintve, hogy az a drága Teremtő Mennyei Atya mindent olyan csodálatosan intézett, alkotott, sőt a mi drága Urunk, Jézus emberi testben való megjelenésével, ránk árasztod ma is a gondviselő kegyelmedet.
A  legnagyobbat, a legszeretettebbet adtad, hogy  el ne vesszük, hanem Benne, Általa, Érte éljünk itt, és egykoron Örökké!
Nekem is az a vágyam, és személyes bizonyosságom, reménységben, hogy akik Téged választanak, azok ott lesznek az Életnek könyvébe beírva.
Kérlek, tarts meg bennünket a hitben és a kegyelemben mindvégig ebben a földi harcban. (Trezsimama)


Drága Urunk!
Áldott legyen a drága golgotai   áldozatod  árán kapott ingyen kegyelem. Köszönöm, hogy amint megígérted, elküldte az Atya a Szentlelket, és Velünk vagy a  világ végezetéig.
Te legyőzted a golgotán a sátánt, és a halált. A sátán ma is csak azt teheti, amit megengedsz neki. Tudja, hogy nem sok ideje van hátra, és hogy legyőzetett.
Add, hogy az erőt a Szentlelkedből merítsük, és egymás hite által is épüljünk a közösségben, és az imádság szolgálatában, ami hatalmas ajándék, lehetőség. Előtted   hordozzuk  a hívő testvéreinket és az anyaszentegyházat.
Te mindent tudsz és mindent látsz. Tudod a mi megpróbáltatásainkat,  és ez is csak a mi kipróbáltságunkat és az Úrba vetett bizonyosságunkat kell hogy megerősítse. Légy segítségünkre, ha kiáltunk hozzád, és add meg kérlek, hogy az a szeretet uralkodjon bennünk, ami  Te benned volt a Mennyei Atyánk iránt.
Ne adjunk lehetőséget, hogy belülről támadjon bennünket az ellenség. Kérlek, hallgasd meg a kérésemet. Ámen (Trezsimama)


Istenünk, segíts magunkba szívni a nehéz időszakok táplálékát is, hogy tovább növekedhessünk benned. Ámen.


Kegyelmes Istenem! Önző énem, mely önmagamra fókuszál, tönkretenni képes csak. Általad viszont sikerül hátra vagy legalábbis hátrébb tenni önmagam a rangsorban. Minél jobban meg tudom ezt tenni, annál boldogabb lehet a házastársam, s ezáltal én is. Ámen


Úr Jézus Krisztus! Te tudod, hogy megbántottak. Látod, hogy a neheztelés miatt úgy viselkedtem, ahogy ésszerűtlen, egészségtelen és haszontalan. Szükségem van az erődre, hogy meg tudjak bocsátani másoknak és felszabaduljak. Kérlek, cseréld a fájdalmamat a Te békédre! Istenem, tudom, hogy sokakat megbántottam a szokásaimmal, a rossz döntéseimmel és csalódásokat is okoztam. Kérlek, bocsásd ezeket meg nekem. Segíts készítenem egy listát azokról, akiknek ártottam, és jókor, jó helyen, jóvátennem a károkat. Jézus Krisztus, szeretném, ha újra te lennél az életem központjában. Kérlek, cseréld a neheztelésemet a te szeretetedre és a keserűségemet a te kegyelmedre! Köszönöm, hogy kegyelmes vagy hozzám. Köszönöm, hogy megbocsátasz azokért, amiket elrontottam. Ámen
URam! Add, hogy mindenki felismerje szeretetedet, s add, hogy ne kötözzenek minket önző gondolataink! Ámen


Uram! Formálj Igéddel, hogy életem legyen! Ámen


Uram, Istenem, igaz Bírám, vádlottként állok előtted. Igaz, nem öltem meg senkit. Fegyverem nem ontotta senki vérét, és ezt büszkén vallom magam és mások előtt, sőt még előtted is. Nem vagyok rosszabb másoknál – nyugtatom meg néha háborgó, vádló lelkiismeretemet. De magam panaszlom elégszer, milyen gonosz ez a világ. Jaj nekem, ha ahhoz mérem magam, s megelégszem, ha én se vagyok gonoszabb nála. De ha rám tekint a Krisztus szelíd szeme, nagyon összezsugorodik az önérzetem. Sok testvéremet bántottam meg gúnyos szóval. Sok sebet ejtettem önzésemmel. Soknak okoztam fájdalmat közömbösségemmel, szeretetlenségemmel, türelmetlenségemmel. Tudom, ez mind büntetésért kiállt hozzád. Uram, te taníts meg testvérnek látni a mellettem élőket, s vállalni, hogy őrzője legyek azoknak, akiket te bízol reám. Ámen

/V.L./


Uram! Nehéz szólnom arról, amit magam is alig tudok megfogalmazni. Adj nekem szeretetet, hogy jobban megértsem embervoltomat, s ezen keresztül meg-megláthassam teremtettséged titkait! Ámen


Uram! Segíts, hogy előtted való helyességgel tekintsek gyermekeimre! Nem az enyémek ők, hanem a tieid! Tehát nekem fokozatosan el kell engednem őket és hagynom kell, hogy önállóak legyenek. Szeretetem nem lesz kevesebb akkor sem, ha már fizikailag távol lesznek tőlem, de segíts ezt jól elhordozni és feldolgozni. Továbbá adj erőt ahhoz, hogy megtaláljam a hasznosságot családomban, gyülekezetemben! Ámen


URam! Tégy eggyé minket szeretetedben! Ámen


Urunk, Istenünk! Gyenge akarásunkat a szépre és jóra erősítsd meg! Tégy készségessé az áldozatra, adj erőt és kitartást önmagunk és mások építésére! Ámen

Nincsenek megjegyzések: