2019. április 18., csütörtök

Istenem! Hiszek benned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem! Remélek tebenned, mert végtelenül jó és irgalmas vagy. Istenem! Minden fölött szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy.
URam! Add, hogy csökkenő erőmben, meg-megkopó egészségemben, meg-megbicsakló lelkesedésemben se felejtsem el, hogy Te az Élet URa vagy, s Neked köszönhetek mindent! Ámen


Uram! Add, hogy életemben kiábrázolódjék a Te szereteted, s engedelmesen szolgálhassalak Téged, hogy lelkem békességre jusson Tebenned! Ámen


Uram, az én esztelen tetteim versenyre kelnek a tékozló fiúéval, és mint ő tette, most én is lábadhoz borulok sírva kérem bocsánatodat, ne vess meg engem, mindenség királya! Tégy méltóvá engem halhatatlan asztalod lakomájára, bár menyegzős köntösöm régen elvesztettem, bemocskoltam a tőled kapott fehér ruhámat, irgalmasságodban ajándékozz meg vele újra engem, Uram, mindenség királya! Ámen


URam! Emberi gyengeségeink ellenére, kísértések közepette is, tartsd meg Benned bízó népedet! Ámen Uram! Hálát adok Neked a működő házasságokért! A sajátomért is. De könyörgöm a nehezen, a sok vesződség közepette élőkért. Te mutass nekik utat előbb önmagad, majd egymás irányába is! Ámen


Uram Jézus Krisztus!
Ma élő teremtményei az Atyának, mi is ilyen bűnösök és halálra méltók vagyunk a Te kegyelmed, érdemeid nélkül.
Benned, Általad és Érted, Reád nézve mégis hatalmas lehetősége van minden élő embernek, aki téged keres, megismer, és elfogad élete Urának, Istenének vall, és Veled azon a keskeny, igen nehéz, és mégis gyönyörű úton jár.
Most hitben járunk és nem látásban, mégis megadod azt a lehetőséget nekünk is, hogy életünk minden  útján találkozhatunk a Te általad kínált áldásaiddal.
Legfőképpen a Te békességeddel, mert ugyan e földi élet próbákkal teli, hogy minket kipróbálttá tegyen, sok-sok nehézséggel van átitatva, de érezhetjük, tapasztalhatjuk, hogy mégsem elhagyatva, segíted a mai gyermekeidet is.
Nagy felelőssége a keresztyén embernek, hogy amit kap az  Ő Urától, azt továbbadja azoknak, akiket mellé, köré rendelt az Isten, és főleg az élet élésével segíthetünk lelkeket arra, hogy Téged megismerjenek.
Tisztíts meg bennünket és tégy magadhoz egyre jobban hasonlóvá, főleg a szelídségben és alázatban, hogy teljesüljön az Atya akarata: minden ember üdvözüljön.
Kérlek, hallgasd meg a kérésemet és áldj meg bennünket. (Trezsimama)

URam! Köszönöm Neked az életet! Add, hogy méltósággal éljem a nekem szánt napokat, éveket! Ámen


Uram! Légy türelemmel felém, hogy én is türelmes lehessek másokkal! Ámen


Uram, ne ítélj engem aszerint, ahogy én ítélek másokat! Te szerető, igazságos Atyám vagy, én csak bűnös gyermeked, aki naponta elhibázza az ítélkezést, elfelejtve a saját hibáit és bűneit. Bocsásd meg nekem igazságtalan ítélkezésemet, és tégy embertársaim testvérévé azzal, hogy nem ítélem őket szigorúbban, mint saját magamat. És mikor engem ítélgetnek, abban a te ítéletedet lássam saját igazságtalanságaim ellen, és a te figyelmeztetésedként fogadjam el alázattal és kellő önvizsgálattal. Ámen

/V.L./


Uram! Szereteted tüzét gyújtsd meg minden ember szívében, hogy örömmel szolgáljunk egymásnak a Te dicsőségedre! Ámen


Uram! Szeretnék Rólad bizonyságot tenni. A Te erőddel, a Te Lelkeddel. Ajándékaidat csak eltékozolni tudtam, s nem akartam emlékezni, hogy egyszer meg kell állnom ítélőszéked előtt. S egyszer az elvégzett és el nem végzett munkáról be kell számolnom. Köszönöm a kegyelmi időt, hogy ma még Eléd járulva kérhetem újra ajándékaidat, s állíts feladatom végzésének helyére. Ámen

Nincsenek megjegyzések: