2020. február 25., kedd

Megújító Atyám! Köszönöm neked, hogy bár most fagyos tél dermeszti a földeket és szíveket, tudhatom, a tavasz közeleg Általad. Új hajtásokat sarjasztasz öreg tőkéken is, lemetszve a fertőzött vesszőket, visszaadva a földnek tápanyagul. Adj nemzetünk ezredéves hitének is új erőt a megtisztulásra, termőre fordulásra, Lehessünk méltó utódai istenfélő hőseinknek, Jézust követő példaképe unokáinknak. Ámen
(Peternics Mihály)


Mennyei édes Atyám! Én már régen elvesztem volna, ha TE nem lettél volna hozzám kegyelmes. Mert kegyelem az, hogy bűneim, vétkeim, mulasztásaim miatt, még e világon vagyok. Mert kegyelem az, hogy méltatlanul bár, de Eléd állhatok az úrvacsorai alkalmakon és részese lehetek, értem is kiontott véred és megtöretett tested vételekor. Köszönöm Neked ezt a mindent elsöprő és emberi értelmet meghaladó ajándékot. Ámen  ( M. S. )


Mennyei Atyám! Hányszor keseredem el, ahelyett, hogy Rád tekintenék?! Tudom, ha magamra nézek, kevésbé reményteljes az életem, de ha hit által Rád nézek, akkor nincs okom a kesergésre, mert erős karod megtart, és győzelmes jobbod támogat engem. Áldalak mindezért! Ámen
URam! Add, hogy a Te szeretetedben élve naponta megújulhassak és akaratod hiteles követeként élhessek, mint férj, mint feleség, mint családba, mint családanya, mint a Te képedre és hasonlatosságodra rendelt EMBER! ÁmenUram! ! Add, hogy ápolhassam a jót, s teremhesse az én életem is a régi jó gyümölcsöket! ÁmenUram! Köszönöm, hogy rám találtál, s én Rád találhattam! Ámen


URam! Lelked által taníts, hogy napról napra vágyakozzam a Veled való közösségre! Ámen
Uram! Ne engedd, hogy gyengeségeimben okot lássak követésed megtagadására, hanem add a Te kegyelmedet, hogy erőtlenségeim ellenére is célba érjek! Ámen


Uram, Téged tisztellek, méltó hálaadással. Áldom neved, míg élek, szép dicséretmondással… Nem félek Tőled, mert tudom, hogy szerető Atyám vagy Krisztusban, de tisztellek és dicsérlek, mert teremtett és megváltott gyermeked vagyok. Köszönöm, hogy ismerhetlek és általad szeretett, megbecsült ember lehetek. Ámen


Uram! Tudom, hogy Te életeket megmentő, hatalmas Isten vagy. Használj engem is ebben a lélekmentésben, ha jónak látod! Adj bátorságot, hogy ne szégyelljem, hanem őszintén megvallhassam mások előtt a beléd vetett hitemet! Ámen


Van még reménységem.
Mert ha sikerek
vagy ha kudarcok jönnek,
tűnő szeszélyeként
a történelemnek,
én csak Téged látlak:
Urát a diadalnak,
Urát a hányattatásnak.
Van még reménységem.

Te vagy, Uram, a távlat,
mindegy, hogy mások
mit magyaráznak,
hová bújnak,
vagy hol dicsekednek.
Perc, vagy évezred,
én Tebenned bízom,
hogy Nálad célt így találjak,
mert Te vagy, Uram a távlat.

ÁMEN

/Hajdú Zoltán Levente/

Nincsenek megjegyzések: