2019. december 20., péntek

Hozzád tartozom,
a Tiéd vagyok, Uram,
mert te így akartad.

Kegyelmed ezer csodája
vesz körül,
s nincs más eszközöm,
csak a gyermeki, odaadó alázat
hogy befogadó hittel
éljem, átéljem
a Te kegyelmedet.

Félelmek szűnnek,
viharok között is
békesség ébred bennem.

Köszönöm, Uram,
hogy a Tiedként elfogadtál
engem! Ámen


/Hajdú Zoltán Levente/


Istenem! Te nem beszéltél az emberrel való együttérzésről, hanem cselekedtél: Jézust küldted el értünk, hogy romlásunkból, bűneink legmélyéből kiemeljen bennünket. Hálából szeretnénk mi is észrevenni a segítségre szorulókat és nem beszélni, hanem megélni a segítségnyújtással teljes együttérzést. Ámen

Köszönöm Istenem akaratodat, mely a legjobb nekem. Még attól is jobb, amit én akarok magamnak. Taníts engedelmeskednem és akaratomat alárendelnem a tiednek. Ámen


Köszönöm Istenem, hogy örömhíred továbbadója lehetek! Felelősség ez nekem, hiszen Te tudod, hogy kiket akarsz rajtam keresztül elérni. Köszönöm, hogy használni akarsz! Ámen


Találkozni Veled Uram, fantasztikus élmény. Add, hogy keressem a Veled való közösséget és annak áldásait megoszthassam embertársaimmal! Ámen


Teremtő Édes Atyám!

Köszönöm, hogy elcsendesedve most hozzád szólhatok. Köszönjük a legdrágább ajándékot, a Fiadat, akit megbocsátó szeretetből, Tőled kaptunk. Akiben emberré lettél, ki gyógyított, bölcsességre nevelt, szeretettel szólt hozzánk, mert Ő maga volt a szeretet. Tudom, nem vagyok méltó az Atyai gondoskodásra, de én hozzád kiáltok, mert Benned bízom, Te vagy a világ Ura, az Élet. Te teremtettél, Tied vagyok, hadd lehessek eszközöd. Istenem mentsd meg a nemzetünket. Adj népünknek olyan vezetőt, akit nem a pénz és a hatalomvágy irányít, hanem emelt fővel a nemzet élén, népünk javára szívből várja a Te tisztító áldásod. Adj nekünk bölcsességet, hogy Téged szolgáljunk, akaratod szerint cselekedjünk. Ámen!

(B. L.)


URam! Áldj meg mindannyiunkat, mert áldásod nélkül célt téveszt életünk! URunk, Te tudod, hogy szeretünk Téged, adj hát álmunkban is eleget! ÁmenUram! Össze-vissza vagdalkozó természetünket csillapítsd bennünk, hogy felfedezzünk Téged életünkben! Ámen
URam! Te tudod, hogy olykor engem is megkísért a jövőtől való aggodalmaskodás... Fogyatkozó testi erőmmel, megkopó egészséggel mégis erősítesz a hitemben, hogy végső kérdéseimre a választ csak Nálad találhatom meg. Add, hogy ne keseredjek meg az emberi gyarlóságok, gonoszságok láttán, hanem Erőd által megújulva utolsó lehelletemig kegyelmed által szeretni tudjak! Ámen


URam! Tégy békességed eszközévé, de teremts először lelkemben békét! Ámen


Uram! Titkaid vonzásában élek, s szeretnék még többet megtudni belőlük. Kérlek, add nekem Lelked ajándékait, hogy életem teljes legyen, s emberebbül tudjam megcselekedni mindazt, amit tőlem vársz! Ámen


Uram! Vezess és tisztíts! Ámen

Nincsenek megjegyzések: