2018. december 9., vasárnap

A feladat súlyát, melyet nekem adtál, érzem Uram. Sőt, tudom, nélküled képtelen lennék bármire is. Köszönöm, hogy Te formálsz és alakítasz napról napra. Tedd meg ezt ma is. Ámen


Állíts meg Uram, hogy szerethesselek Téged, s embertársaimat! Ámen
Atyám hálát adok Neked, hogy nehézségeim közepette is jóságod vesz körül és nem a bajok uralkodnak rajtam, hanem szereteted. Ámen

(Dr. Jurányi Róbertné)


De balga is vagyok Istenem, amikor felesleges batyukat cipelek magammal, pedig letehetném. Tele a kezem, a vállam, mert benne és rajta vannak a bűneim. Pedig Te kéred azt, hogy vigyem eléd. Megteszem. Őszinte imában jövök eléd, hogy letegyem azt, amit felesleges cipelnem, mert megbánva bűnbocsánatot kapok Tőled. Áldott légy érte! Ámen


Köszönöm, hogy lehetek – és szoktam is lenni – dühös. Csak nem mindegy a folytatás: vétkezés is lesz-e belőle, vagy megnyugvás. Gyakran az előbbi jellemez. Bocsáss meg érte és taníts az utóbbira! Ámen


Uram! Add, hogy fáradt lelkem megpihenjen Nálad! Add Uram békességedet, hogy ne nyugtalankodjék szívem, s országod építésében megtalálja a nekem rendelt részemet! ÁmenUram! Add, hogy örömmel végezzem feladataimat, add hogy áldás legyen munkámon, s necsak én lássam annak hasznát, de mások életébe is áldást hozzon! ÁmenUram! Én még az imáimban is sokszor csak magamra gondolok. Milyen nagy gyarlóság ez, pedig mások életét is eléd vihetem. Szeretnék erről meg nem feledkezni. Segíts átlépni életem határait, mert Te egy határtalanul bennünket szerető és nekünk kegyelmezni akaró Úr vagy. Magasztallak érte! Ámen


URam! Jól tudod, hogy sokszor méltatlankodom életem ügyes-bajos dolgai miatt, s nem veszem észre, hogy Te mindenütt velem vagy. Kudarcokban és örömben, hegytetőn s a gödör alján - URam, Te mindenütt körbeölelsz... Add URam, hogy hű legyek a kevésen is, s ne rettenjek meg akkor sem, ha életem ködbe kerül, s egy kis időre nem látom életem célját itt a Földön! ÁmenUram! Köszönöm a házastársamat, akivel nagyszerű közösségben élhetek! Szeretnék könyörögni azokért, akik nehézségeket élnek át házastársi kapcsolatukban, akik engednek a kísértésnek és rossz útra tévednek. Segíts mindig Rád figyelni és a Beléd vetett hitről bizonyság tenni. Még nehéz időkben is. Ámen


URam! Ne engedd, hogy szívem kevélysége szavaimat hiteltelenné tegyék, s önzésemben mást tegyek, mint, amit Te kívánsz tőlem! ÁmenURam! Titkaidat ismertesd meg velem, hogy szeretni tudjak! Ámen

Nincsenek megjegyzések: