2020. február 1., szombat

Atyám hálát adok Neked, hogy Te, ha Hozzád imádkozom ínségemben, nem tudsz követ adni kenyér helyett, mert Te arra, mint szeretetteljes Atyám képtelen vagy. Ámen


Istenem! Segítsd meg ezt a világot, hogy megtaláljon Téged, s elfogadja törvényeidet, melyeket Te alkottál minden élő számára! ÁmenIstenem! Szomjúhozom a Veled való közösségre, elégítsd hát meg lelkemet! Ámen
Mindenható Istenem! Neked van hatalmad arra, hogy az én bűntől szennyes lelkemet megtisztítsd. Sőt Jézust azért küldted el, hogy szenvedése és halála által bűnbocsánata lehessen minden Benne hívő embernek, feltámadása pedig megnyitotta az utat az örök élet, az üdvösség felé. Tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem! Ámen


URam! Add, hogy szépen, akaratod szerint élhessek, igenem mindig igen legyen, s a nemem egyértelmű nem, s minden körülmények között hitelesen tudjak bizonyságot tenni mindent átfogó és megtartó szeretetedről! ÁmenUram! Áldott legyen neved az emberek között, naponként megújuló kegyelmedért! ÁmenUram! Én csak egyféleképpen minősíthetlek Téged: teljes szívből dicsérlek. Minden más távol álljon tőlem, mert Te arra vagy méltó, hogy Tied legyen a dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Magasztallak a teremtés csodáiért, a Jézusban kivitelezett megváltásért és az univerzum bölcs igazgatásáért! Köszönöm emberi teremtményeid iránt való türelmedet, szeretetedet, irgalmadat! ÁmenURam! Keresem, kutatom igazságaidat, hogy általuk életem legyen. Világosíts meg kegyelmeddel, hogy ne tévedjek tévutakra, s cselekedni tudjam életes akaratodat! Ámen


Uram! Köszönöm, hogy engem, a gyengét is végtelen szereteteddel veszel körül. Hálásan köszönöm Neked, hogy én is szerethetlek és a Tied lehetek! ÁmenUram! Köszönöm, hogy Te minden nyomorúságommal együtt elfogadsz, mert ennyire szeretsz. Adj nekem, kérlek, érzékenységet arra, hogy észrevegyem a másik gyengéit, de ne azért, hogy csúfoljam, vagy kevesebbnek tartsam, hanem azért, hogy szeretettel törődni tudjak embertársaimmal. Ámen


Uram! Tudom, hogy eredendően bűnös vagyok, de azt is, hogy Jézus meghalt értem is. Köszönöm, hogy általa megigazított gyermeked lehetek. Ámen

Nincsenek megjegyzések: