2019. január 7., hétfő

Drága Jézus! Hálaadással állok előtted. Hálát adok a karácsony öröméért, az ünnep békéjéért a csendességért, amit Veled tölthettem. Köszönöm, hogy emberként megszülettél értünk, hogy megments minket. Köszönöm, hogy naponta megszületsz a szívemben, kérlek, ne hagyd el ezt a lakhelyet és ne engedd, hogy bárki és bármi kitaszítson onnan. Világíts be szívem legrejtettebb zugaiba, hogy meglássam bűneimet melyekkel megbántalak Téged. Köszönöm a szeretetet, amit Te hoztál a szívembe és tovább tudom adni, de még inkább köszönöm azt a szeretetet, ami semmihez nem hasonlítható, ahogy Te szeretsz minket. Drága Jézus Szentlelked által kérlek, halld meg imámat: Ámen
(M.Márta)


Istenem! Add meg nekem a mai napon is, hogy meg tudjam különböztetni a természetest a természetellenestől! Ámen
Istenem! Angyalaiddal vigyázz reánk, s óvj meg minket minden gonosztól, hogy békességgel teljesíthessük akaratodat, s boldogan szolgáljunk egymásnak teremtett világodban! Ámen


Mindenható Atyám! Mennyire bele tudok ragadni a múltba, pedig nem kellene. Szükség van a visszatekintésre, a tanulságok levonására, de előre kell néznem. Taníts engem ennek bölcsességére! Jézusért! Ámen


URam! Add, hogy ne azon töprengjek, milyen lesz az odaát, hanem azt munkáljam, hogyan tudom kegyelmed által megvalósítani akaratodat - idelent! Ámen


Uram! Adj nekem látó szemet, s érző szívet, hogy észrevegyelek életem minden dolgában, s dicsérhesselek gondviselő jóságodért, felfoghatatlan szereteted hatalmáért! ÁmenURam! Alakítsd hitemet felelősen hordozó meggyőződéssé, hogy törvényeidet ne nyűgnek, hanem medernek, elvársaidat ne keresztnek, hanem emberségem kiteljesedésének lehetőségeként láthassam! Istenem, Te mindent megtehetsz, s még a rosszból is jót hozhatsz elő; könyörülj mindazokon, akik Hozzdá menekülnek! ÁmenUram Jézus! Megváltóm, Pásztorom, Őrizőm, Egyetlen Reményem, Utam, Igazságom és Életem vagy. Sőt, még ezektől is sokkal több! Köszönöm, hogy megtaláltál és nyájadhoz vezettél. ÁmenUram, köszönöm,
hogy ezt a mai napot is veled kezdhetem el!
Köszönöm, hogy úgy kapaszkodhatom bele
a Te kegyelmes szeretetedbe,
hogy emberi gyengeségeim ellenére
mégis bátran és bizalommal indulhatok
mindennapi tennivalóimra.

Kérlek, maradj velem,
erősíts szüntelen jelenléteddel engem!
Hogy a Te szavad világos,
útmutató igazsága vezessen
minden lépésemben.

Ámen


/Hajdú Zoltán Levente/Uram, te bölcsességgel elrendelted e világ rendjét teremtése hajnalán. S tudom, e rendben nekem is helyet szabtál, irányt mutattál. Segíts, hogy céljaimat a te rendeden belül keressem. Ámen.Urunk! Köszönjük a gyermekeinket! Tőled kaptuk őket. Felelősségre, komoly céllal, feladatokkal! Segíts abban, hogy helyén tudjuk őket kezelni! Úgy, ahogyan az Neked kedves! Ámen


Nincsenek megjegyzések: