2019. január 6., vasárnap

Atyám, mindennek Istene!

A Te közelséged csodálatos!Erre van szükségünk, ez az ami mindig hiányzik, még ha nem is tudjuk mire van szükségünk! Köszönöm, hogy Jézus Krisztus mindent eltűrt értünk. Segíts, hogy mindenki, aki most olvassa ezt az írást, Benned találja meg a boldogságot! Ámen

(Rodák Kinga)


Jézusom! Elgondolkodtat ma is az Ige: látják a tetteimből, hogy szeretet van bennem? Taníts engem szeretni, másokért élni! Ámen


Jó Atyám! Add, hogy ne csak úgy éljek bele a világba, hanem céltudatos gyermeked legyek. Kellenek a célok, mert azok nélkül nem tudja az ember, hogy hová tart. Én pedig tudom: az örök élet, az üdvösség a nagy cél, mely már itt a földön az enyém. Dicsőítelek érte! ÁmenKöszönöm, Uram, az erőt,
amivel megajándékozol.
Köszönöm, Uram, az egészséget,
amely emberileg alkalmassá tesz
tennivalóim elvégzésére.

Köszönöm, hogy mégsem csak
az emberi erőmben
és egészségemben bízhatom,
hanem Te vagy az,
akit segítségül hívva
munkáimba belekezdhetek.

Kérlek,
tedd értékessé és áldottá cselekvésemet,
azzal a tapasztalattal és bizonyossággal,
hogy mindennapi munkáimmal is
Téged dicsőítelek!

Ámen


/Hajdú Zoltán Levente/


Türelmes ÚR!  Taníts türelemre engem is, kérlek!  Ne fizessek a rosszért rosszal. Ne a szemet szemért elvet kövessem, hanem a parázsgyűjtéssel foglalatoskodjak. Hadd lehessek a TE segedelmeddel,  a jóért jót és a rosszért is jót cselekvők tanítvánnyá  lenni! (M. S.)Uram! Add, hogy mindig követni akarjalak, s lássam lábnyomodat, ahová lépnem kell! Ámen


Uram! Bölcsességet kívánok, s Te szeretetet adsz, sikert álmodok, s Te áldásban részesítesz, bizonyítékokat keresek, s Te Megváltásban részesítesz... Uram, áldott légy mindezért! Ámen


Uram! Ha életem dolgaira tekintek, kérlek, adj jó nézőpontot. Olyat, mely neked tetsző, szerinted való. Taníts engem ebben is! Ámen


URam! Óvj meg engem a kísértő indulatoktól! Add, hogy szeretni tudjalak Téged, teremtett világodat, s benne magamat is, hogy őszintén szeretni tudjak másokat! Ámen


URam! Szereteted fényével oszlasd a szívekben és a fejekben a sötétséget, hogy ne a sötétség erői diadalmaskodjanak! Ámen

Nincsenek megjegyzések: