2019. szeptember 8., vasárnap

Istenem! Te adj életemnek tartalmat a jelenben, hogy a holnapban ne fájjon a múltam! Ámen


Mennyei Atyám!
Tudom, hogy sok mindent kell megbocsátanom másoknak, és nekik is, amikor én vétek ellenük. Kérlek, add, hogy komolyan véve a Jézustól tanult imának ezt a kérését is, őszinte bűnbánatot tartva legyek készen elengedni az ellenem vétők torkát, miképpen Te könyörülsz rajtam, szegény bűnösön. Ámen


Uram! Erősíts meg az életben! Ámen.

Uram! Hálás vagyok az istentisztelet kínálta lelki töltekezésért. Bocsáss meg, ha könnyedén kihagyom az egyik-másik alkalmat, mert valamit fontosabbnak tartok. Pedig mi lehetne fontosabb, mint veled találkozni és a gyülekezetben megtapasztalni a hitbeli megerősödés áldásait? Áldalak mindezekért! Ámen
Uram! Igazságtalansággal átszőtt világodban a Te igazságodat keresem. Add, hogy ebben a kutatásban meg ne lankadjak, s küzdelmeimhez az erőt mindig Tőled kérjem! Add, hogy bizalmamat mindig Beléd vessem, és soha ne reménykedjek a saját képességeimben! Ámen


Uram Jézus! Tudom, hogy Hozzád tartozni azt is jelenti, hogy azokhoz is tartozom, akik szintén hisznek benned. Ezt nem kell szégyellnem, sőt vállalnom szükséges az istentiszteleteken való megjelenésem által. Adj ilyen bizonyságtévő életet! Ámen


Uram, néha megbillen a boldogságom, és az indulataim átveszik az uralmat fölöttem. Segíts, kérlek, hogy mindig Hozzád méltó módon viselkedjem, és ne adjak teret a Sátán mesterkedéseinek. Ámen


URam! Sokszor nyűgnek és kötelességnek érzem, amit Te kiváltságként adsz elém! Add, hogy Rád figyelve bölcsen hozhassam meg döntéseimet életem minden dolgában, s az Általad nyert harmóniában azt tehessem életemben, amire rendeltél! Ámen


URam! Viselj gondot rólam minden nap, hogy segítségére lehessek enyéimnek, s mindazoknak, akiket rám bíztál! Ámen


Urunk, segíts emlékeznünk arra, hogy te tudod, mi a legjobb nekünk és a többieknek. Ámen


Urunk! Te látod életünk zaklatottságát, s a vágyat a szívünkben a biztonságra, a megnyugvásra. Oltalmazó kezeddel vond körbe életünket, hogy áldásodat megérezve és megélve mi magunk is áldás lehessünk környezetünk számára! Ámen.

Nincsenek megjegyzések: