2017. szeptember 9., szombat

Istenem! Ha még nem tudom, akkor kérlek, mutasd meg, hol a helyem a gyülekezetben, hogy mi az, amit én tehetek hozzá a közösséghez. Nem fogyasztó, hanem tevékeny hívő szeretnék lenni! Ámen


Mennyei Atyám, rád hagyatkozom.

Tégy velem tetszésed szerint!
Bárhogyan határozol felőlem,
megköszönöm neked.
Mindenre kész vagyok, mindent elfogadok,
csak a te akaratod teljesedjék bennem
és minden teremtményedben!
Más kívánságom nincs, Istenem.
Életemet kezedre bízom,
neked ajándékozom, Istenem,
szívem egész szeretetével,
mert kereslek téged.
És szeretetem azt sugallja,
hogy odaajándékozom magam
fönntartás nélkül, határtalan bizalommal,
mert te vagy az én Atyám. Ámen


Mennyei Édesatyám a Jézus Krisztusban!

Hálát adok, hogy Te nem vagy személyválogató, és minden embernek adod az üdvözítő kegyelmedet. Köszönöm, hogy elfogadhattam, ebben a boldog reménységben megújulhatok, és várhatom az én üdvözítő Uram, Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelét, és részese lehetek én is az Ő dicsőségének. Köszönöm, hogy velünk vagy Uram minden napon a világ végezetéig, és még gyűjtesz a Tieidhez. Kegyelemben gazdag szeretetedbe ajánlom szeretteimet, a rám bízottakat, Uram! Ámen


(Szalma Józsefné)


Uram! A kihívások között légy velem szereteteddel, hogy erős lehessek, s erősíts meg kegyelmeddel, hogy alázatos maradhassak! Ámen.URam! Add, hogy Benned élhessem sorsomat! ÁmenUram! Hányszor próbálok mások kedvében járni, ahelyett, hogy azt keresném: mi kedves Teelőtted! Az előbbi frusztrálttá tud tenni, mert sokszor nem sikerül, az utóbbi megnyugtat, boldoggá tesz. Nem is értem önmagam, amikor nem a Neked való tetszés fontosságára figyelek. Így áldj meg engem és mindenkit, aki Neked óhajt élni! Ámen


URam! Mindennapi kenyerünkre az áldást Tőled kapjuk, add meg hát azt, amire szükségünk van, áldj meg minket! Ámen


URam! Ösvényem világossága Te legyél továbbra is, hordozz, hogy terheimet én is tudjam elhordozni! ÁmenUram! Szentlelkeddel erősíts, hogy reménységem forrása el ne apadjon! ÁmenUrunk, Istenünk, a megfáradt lelkek gyámolítója! Tégy készségessé minket a Tőled kapott lehetőségek bölcs kihasználására, s növelj minket alázatban, szeretetben és reménységteljes derűvel ajándékozd meg mindennapjainkat! Ámen.


Uram, nehezen tudom csendben tartani a lelkem. Lerakom eléd a csenddel szembeni ellenállásomat, segítségedet kérem, hogy tudjak minden nap csendes perceket tölteni Veled. Előre magasztallak azért, amit mondani fogsz nekem a csendben. Köszönöm az igazi pihenést, amit csak Te tudsz megadni. Jézus nevében. Ámen

Nincsenek megjegyzések: