2017. szeptember 10., vasárnap

Drága Mennyei Édesatyám.
Köszönet és dicsőség Neked azért a sok jóért, amit az életemben, életünkben tettél és reménység szerint teszel is velünk. Első renden köszönöm a szeretetedet, és a szabadításodat. Köszönöm a kegyelmet. Köszönet a családomért, a bennük végzett munkádért. Köszönet a testvéri közösségért, azért a sokféle emberért, akikkel Fiad vére által összekötöttél, és hogy ebben a közösségben Téged és Neked szolgálhatok. Magasztallak Uram, azért is, hogy tudhatom Te velem vagy a mindennapokban, és hogy a védelmed alatt állok, hogy ha Rád figyelek, semmi baj nem érhet, és bocsásd meg nekem, ha ez nem mindig sikerül nekem. Köszönöm az intést és a botot is, hiszen tudom, hogy javamat szolgálja.
Kérlek, Uram ne szűnj meg gondoskodni rólunk. Könyörgöm hozzád a betegekért. Te adj Uram erőt a szenvedés és a nehézségek elhordozásához, és ahhoz is, hogy ne tévesszék szem elől, hogy Nálad a segítség, Nálad a kegyelem. Jézus Krisztusért kérlek. Ámen


Jézusom! Szeretnék mindig igazat szólni, hogy ezzel is Téged dicsőítselek és azokat a közösségeket építsem, melyeknek tagja vagyok. Legyen szó családról, gyülekezetről, munkahelyi vagy baráti közösségről. Köszönöm, hogy meghallgatsz! Ámen


URam! Add, hogy meg tudjam különböztetni nap mint nap, mi a Te rended szerint való, s mi az, ami nem! Engedd, hogy Tiéd lehessek, s nem a magam esze, hanem a szereteted vezérelje útjaimat! Ámen

Uram! Adj békességet a lelkembe, hogy békében tudjak élni másokkal! Ámen

URam! Adj nekem bátorságot, hogy szembenézzek a valósággal, s Veled együtt győzedelmeskedjek félelmeimen! Ámen

Uram! Könnyelműen ítélkezem mások felett, pedig nem akarom. Kérlek Téged, vedd el tőlem a könnyelmű ítélkezés lelkületét, s ajándékozz meg a segítés készségével, hogy egykoron célba érhessek! Ámen.


Uram! Köszönöm, hogy melletted időzhetek naponta egy kis időt. Nekem van erre szükségem, hogy rácsodálkozzam hatalmadra, kegyelmedre, nagyságodra, szeretetedre és még számtalan más dologra. Köszönöm, hogy a tied lehetek. Áldalak érte. Ámen


Uram! Sokkal jobban szeretnék szeretni, de önzésem sokszor gátat emel elém. Kegyelmeddel támogass engem, hogy tetszésedre élhessem meg Tőled kapott napjaimat, s felfedezzem földi létem értelmét! Ámen


URam! Szeress, hogy tudjak szeretni! Ámen


Uram! Tudom, hogy fontos a munka életemben, különösen, ha még van egészségem annak végzésére, de a családomat szeretni, velük törődni helyettem senki nem fog. Amit rajtam keresztül akarsz adni életükbe, azt nem szabad elhanyagolnom! Segíts ennek meglátására és megélésére! Ámen


Uram, tudom, hogy néha gödörbe fogok kerülni. De tudom, nem kell ott maradnom, és nem kell megpróbálnom kienni magam a gödörből. Köszönöm, hogy időtlen Igéd által mutatod nekem az utat, az igazságot és az életet. Jézus nevében. Ámen

Nincsenek megjegyzések: