2018. szeptember 2., vasárnap

Drága Mennyei Édesatyám!

Köszönet és hála tölti be szívemet, azért hogy Veled élhetem az életemet. Köszönet Néked a szabadításért, a megtartásért, a növekedésért és az Örök élet reménységéért. Uram, olyan jó a Te vezetésed alatt tudni az életemet. Tudni, hogy Te viseled gondomat, hordod a terheimet. Jó tudni azt, hogy a küzdelmekben velem vagy, erőt és biztonságot nyújtasz, ha a gyengeség, ha a szomorúság, ha a nyomorúság, ha a betegség, vagy az óemberem jelenik meg életemben. Te segítesz megállni a hitben. Vigasztalsz, áldasz, és megigazítasz. Jó nekem a Te kezedben tudni az életemet. Ezért viszem, és bizton tudom, hogy vihetem eléd a mások életét is. Azokét, akik most betegek, azokét, akik most nyomorúságosnak élik meg az életüket, azokét, akik most szomorúak, mert veszteség érte Őket, azokét, akik még meg nem ismernek Téged. Add Uram, hogy Ők is eljussanak hozzád. Hallgasd meg az értük való könyörgésemet az Úr Jézus Krisztus érdeméért. ÁMEN

/M.D./


Hálás vagyok Istenem azért a gyülekezetért, melynek tagja lehetek. Köszönöm a hittestvéreimet, akik velem együtt Krisztus gyermekei. Add, hogy ne egymás gyengeségeit vegyük észre, hanem lehessünk egymást lélekben építő tagjai közösségünknek. Ámen


Hálát adunk Urunk a testvéri közösségekért, ahol egymás hite által épülhetünk. Köszönjük, hogy érezhetjük a Te közelségedet, mert Te mindig velünk vagy. Hadd lehessen az életünk mások számára példaadó, Rád mutató, hiteles élet. Segíts ebben Urunk, erősítsd hitünket! Ámen.


Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek. Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged. Mert irgalmad többet ér, mint az élet, hadd magasztaljon ezért ajkam! Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imára kezemet. Mint dús lakomával, teljék be lelkem, ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen téged. Még fekvőhelyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem, mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem. Ámen


Mennyei Édes Atyánk, adj bátorságot, hogy megváltásod üzenetét, szeretetedet, és jóságodat másoknak is átadhassuk. Ámen


/T.M./


Uram! Erősíts, hogy erősíthessek! Ámen


URam, Istenem! Kegyelmed által ölelj magadhoz, hogy megerősödjem és erősíteni tudjak másokat! Ámen


URam! Köszönöm az életemet. Add, hogy akaratod szerint élhessem mások javára, magam boldogulására! Ámen

Uram! Öntözz szereteteddel, hogy élhessek! Ámen.

Uram! Vedd el bénító gondolataimat, hogy szabad legyek, s tudjak szárnyalva szeretni, ahogyan Te is elvárod tőlem! Ámen

Nincsenek megjegyzések: