2019. július 15., hétfő

Felhatalmaztál, Uram, hogy gyermeked legyek. Persze ehhez is fel kell nőni. Most már tudom, hogy semmi sem történt feleslegesen az életemben. Hálás vagyok, hogy láthatom, honnan indultam lelkileg, és hogy Te hogyan formálsz folyamatosan. Most már értem, ez maga a felhatalmazás: hatalmamban áll változni, hatalmamban van régi szavakon teljesen újat érteni, hatalmamban áll az eseményeket nem a megszokott módon értelmezni. Hatalmamban áll felülemelkedni bántásokon, sértéseken, kicsinyes törtetéseken. Te hatalmaztál fel erre. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.


Istenem! Hálás vagyok neked családomért, gyermekeimért! Add, hogy ne félvállról vegyem a rajtam lévő felelősséget, mert bizony rajtam, a hozzáállásomon, a viselkedésemen, a szeretetemen is múlik, hogy milyen lesz a jövő generációja. Jézusért kérlek, áldd meg gyermekeimet és áldj meg minden gyermeket nevelőt. Ámen


Krisztusunk, magasztalunk azért, hogy nem egy ismeretlen istenben kell bíznunk, hanem Veled járhatunk, mert te fogod a kezünket. Magasztalunk érte, hogy személyes Megváltónknak ismerhetünk, s kérünk Te légy velünk életünk minden napján, s majd az örökkévalóságban. Ámen.Mennyei Atyánk! Alázatos szívvel kérünk, taníts minket arra, hogy a szabadságunkkal élve tovább tudjuk adni azokat a testi és lelki javakat, amelyeket ránk bíztál. Formálj minket arra, hogy gazdagítsuk, és ne megszegényítsük közösségeinket, amelyekbe Te helyeztél bele. Köszönjük Fiadat, aki az adni akarás szándékával jött el közénk, és a legtöbbet, az életét adta értünk. Az Ő példájával taníts, nevelj, vezess minket! Ámen.Mindenható Örök Isten, ki az embert saját hasonlatosságodra teremtetted, és eleven lelket adtál neki, hogy Téged szeressen és uralkodjék teremtményeid fölött. Taníts meg úgy kutatnunk kezed műveit, hogy a Földet uralmunk alá vethessük, és hogy eszünk szolgálatodra erősödjék. Segíts Uram, hogy higgyünk abban, akit Te az örök élet tudományának hirdetésére küldtél. Kérjük Tőled mindezt a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen


Uram! Anyagvilágba teremtettél, s ezért földi módon gondolkodom. Kérlek, add meg nekem a kiváltságot, hogy felüdülésemre olykor-olykor ki tudjak lépni - legalább gondolatban - az anyag szorításából, s lélekben megérinthessem tisztaságodat, és mindent javamra átformáló szeretetedet! Ámen

Uram, Istenem! Te indítod szívemben a magasztaló szavakat, s Te segítesz kimondanom, ami csak gyönge sejtés lelkemben. Erősítsd, áldd meg mindazokat, akik Hozzád menekülnek életük gondjai alatt roskadva, hogy felbátorodva, erővel megtelve, szeretetben élve tudjanak bizonyságot tenni gondviselő jóságodról. Ámen


Uram! Jelenléteddel tisztítsd meg ma is lelkemet, hogy élhessek! Ámen.


URam! Munkáld szívemben a békességet, hogy önzetlenül szeretni tudjak! Ámen

Nincsenek megjegyzések: