2019. december 7., szombat

Istenem! Köszönöm, hogy megszabadítottál, s naponta megszabadítasz! ÁmenIstenem! Rólad tanúskodni az egyik legnagyobb kiváltság. Bocsáss meg nekem, hogy gyakran megfeledkezem erről, és hallgatok, amikor bizonyságot kellene tennem a Hozzád való tartozásomról. E nélkül kevesebb emberhez jut el a Te szent akaratod, a mindenkinek szóló üdvözítő kegyelem jó híre! Éleszd fel bennem a tanúságtétel bátorságát, hogy ne gyáva katonája legyek Krisztusnak! ÁmenJézusom, drága Megváltóm! A Te terved a legjobb rám nézve is, ezért én azt óhajtom követni, nem a saját elgondolásaimat, hanem azt, ami Tőled van. Ámen


Mennyei Atyám!

Köszönöm, hogy mindenkit szeretsz! Nem veted el azokat, akik Hozzád könyörögnek. Mindenek felett ÚR vagy, és Neked semmi sem lehetetlen. Kérlek Uram, hogy áldd meg mindazokat akik, olvassák a Napi Igét, és kérlek, szólítsd meg őket egyen egyenként csendességükben, beszélj a szívükre. Add kérlek, hogy mindig Benned bízzunk! Ámen

(Rodák Kinga)


Uram! Add nekünk békédet szíveinkbe, hogy a világ békétlensége láttán is megmaradjon bennünk a Tőled kapott hitünk, reménységünk és szeretetünk! ÁmenUram! Ahhoz, hogy Téged hívjalak, nem kell okos-telefon, skype vagy egyéb modern eszköz, csak imádkoznom kell. Csak??? Megteszem én ezt naponta? Szakítok rá időt, vagy túl sok a dolgom? Ezt Te mind tudod. Lassítanom kell, hogy a Veled való kapcsolatom minősége ne szenvedjen csorbát. Sőt, ez minden egyéb részletére is hat az életemnek. Bocsáss meg, ha megfeledkezem rólad… Ámen


Uram! Csodálatosnak teremtetted meg ezt a világot! Szép és bámulatos is lenne, ha nem rontottuk volna meg ostobábnál ostobább döntéseinkkel... Uram, könyörül rajtunk, s ne engedd, hogy leromboljuk azt, amit Te építettél! Őrizz meg minket a kísértésektől, s távolíts el belőlünk minden gonosz indulatot, hogy békében és örömben élhessünk az egész világgal! ÁmenUram! Dicsőítelek Téged, mert méltó vagy rá! Áldom neved, míg élek, mert méltó vagy rá! Leborulok előtted, mert méltó vagy rá. Köszönöm, hogy gyermeked lehetek, noha egyáltalán nem vagyok rá méltó, Jézusért mégis megváltottad lehetek. Köszönöm Neked! Ámen
URam! Kegyelmed által adj nekem hiteles életet, hogy ne legyek felebarátaimnak, enyéimnek, szeretteimnek teher, hanem sorsuk hordozásban segítség! Ámen


Uram! Köszönöm azt a gyülekezetet, melynek én is tagja vagyok. Sok gyarlóság, esendőség van benne, már csak miattam is. De köszönöm, hogy van néped településünkön. Könyörgöm Uram közösségünk vezetőiért, a presbitérium minden tagjáért! Adj nekik odaszánt életet, hogy Téged senki és semmi meg ne előzzön életükben! Segíts nekik példát mutatni: templomba járásból, áldozathozatalból, szeretetből, hitből! Ámen


URam! Néha elfáradok, Te jól tudod ezt. Kérlek újítsd meg erőmet, hogy Veled együtt elérjem a célt! Ámen


URam! Tudom, hogy nem kellene, de olykor még is aggódom... Kérlek, vedd el tőlem félelmeimet, hogy szívemet megüresíthessem a Veled való közösségre, s felszabadultan tudjak naponta hálát adni gondviselő jóságodért! Ámen

2019. december 6., péntek

Istenem! Szereteted tüzét gyújtsd meg bennem, hogy szabadságodban élhessek! ÁmenIstenem! Te látod igazán, hogy nekem mennyi elvárásom van Veled szemben, pedig tudhatnám, hogy minden szükségemet be fogod tölteni. Meg kell vizsgáljam önmagam, hogy mennyi áldozatot hozok Érted, a Te ügyedért. Hozok egyáltalán áldozatot, vagy csak panaszkodom, hogy lehetne jobb is a gyülekezetünk? Közben pedig nem veszem ki a részem a Neked való szolgálatból… Hálás vagyok Neked, mert elgondolkodtattál és cselekvésre indítasz… Jézusért. Ámen
Úr Jézus! Légy vezérem itt, ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait. Ámen


URam! Add, hogy mindig felismerjem akaratodat! Ámen

URam! Add, hogy számoljak Veled mindenkor! Ámen
Uram! Áldásaid sokaságát kapom, amikor házadba látogatok. Legalábbis akkor, ha nem turista vagyok, ha nem mások öltözködését nézem, hanem Igédre hallgatok. Nyitott szívvel várom Igéd engem megszólító üzenetét és segíts, hogy semmi el ne vegye figyelmemet Rólad, a Veled való kapcsolat megerősödéséről! Ámen


Uram! Bármit is állítanék magamról, ami úgy kezdődik, hogy nálam minden rendben, Te jól tudod, hogy nem így van. Velem is előfordul, hogy kijövök sodromból, s ezáltal eltávolodom azoktól, akikre dühös leszek, noha szeretem őket. Segíts nagyobb türelemmel és szeretettel viseltetnem nemcsak a kívülállók, hanem a családom tagjai felé is! Ámen
Uram! Életem viharában ne hagyj magamra. Ha el is engedlek vagy eltaszítalak magamtól, kérlek, Te soha ne engedj ki szereteted szorításából! Ámen


URam! Kegyelmeddel körbeveszel, s naponta bőséggel tapasztalom szeretetedet! Add, hogy én is szeretni tudjak! ÁmenUram! Köszönöm, hogy megszólítottál, s meghallhattam szavadat! Biztass ezután is, hogy serényen kövesselek! Ámen


URam! Oly sokszor vakká tesznek kívánságaim, s önzésem. Add URam, hogy Téged keresselek, meglássam akaratodat, s nap mint nap beláthassam, hogy csak Benned s Általad van tartalma, s célja az életemnek. Segíts meg mindnyájunkat, hogy újra szerethessünk s, hogy Világodban Veled együtt örvendezhessünk, s ne váljunk soha önnön sorsunk világtalanul bolyongó foglyává! Ámen


Uram! Szeretnék gyümölcstermő életet élni! Persze tudom, hogy ehhez arra van szükség, hogy mélyen gyökerezzek Benned. Nemcsak adventben, hanem életem minden idejében így óhajtok élni! Ámen


Urunk! Segíts bennünket abban, hogy egymásra testvérként nézzünk! Áldd meg magyar nemzetünket az ország határain belül és azon túl is! Nekünk ott is testvéreink laknak, add, hogy sikerüljön így gondolkodnunk és éreznünk velük kapcsolatban! Ámen

2019. december 5., csütörtök

Az Igének!

Igaz Csillag vagy, szerény,
Megtört, tiszta kenyér,
Nem múló, sápadt gyertyafény,
Világos, szeplőtlen, ősfehér….
Ereidben puha a bíbor,
Mi a durva fára csurgott,
Sarudat csókolnám olykor,
Hogy kegyelmed ölembe hullott….


/D.I./


Drága Úr Jézus! Köszönjük, hogy meghaltál értünk a kereszten. Köszönjük, hogy a véred tisztára mossa minden bűnünket! Bocsáss meg nekünk, ha sokszor képmutatóan ítélkeztünk, s talán észre sem vettük, hogy így cselekedtünk. Add, hogy egymást mindig alázatosan különbnek tarthassuk önmagunknál. Add, hogy magunkban is felismerhessük a hibákat, s ezekből megtisztulhassunk. Bocsáss meg, ha sokszor rózsaszín szemüvegen keresztül láttuk a másikat, s nem volt bennünk elég szeretet a másik felé. Add, hogy a Te szemeddel nézhessük embertársainkat, s segíts nekünk, hogy a bennünk levő szeretet mindig legyen türelmes, hosszútűrő, ne rója fel a gonoszt, s ne ítélkezzen! Add, hogy az az indulat legyen bennünk, ami benned volt! Ámen!
(Baksa Lívia)


Jézusom! Életemre nézve én már választottam vezetőt a Te személyedben. Olyat, aki tudja, hogy melyik a jó irány, aki az örök életre vezérel engem. Könyörgök azokért, akik még nem erre tartanak, őket is vezesd és tereld a helyes irányba. Ámen


Mennyei Atyám!

Kérlek, formálj, alakíts! Adj még több hitet, még több szeretetet! Adj, Uram áldott adventi készülődést, és Lelkedet ne vond meg tőlem. Ámen.


Szentlélek Isten! Köszönöm, hogy vezetsz engem! Bocsáss meg nekem, amikor nem gondolok Rád és nem kérem segítségedet, vezetésedet. Szeretnék engedelmeskedni annak, ami Tőled jön! Ámen


URam! Add, hogy hűséges tudjak lenni a kevésen, s add, hogy ne váljak kevéllyé, ha többet ajándékozol nekem,mint amennyire szükségem van! ÁmenURam! Add, hogy növekedhessek ismeretedben, s add hogy alázatban és szeretetben is emelkedhessem!ÁmenUram! Bocsásd meg végtelenül gyenge kifogásaimat, amikor azzal jövök, hogy nem érek rá, hogy templomba menjek. Valami más van a háttérben, s közben magamat próbálom mentegetni. Nem kellene. Helytelenül cselekszem. Köszönöm, hogy Te engem is vársz a gyülekezeti alkalmakra, mert tudod, hogy ott a helyem! Már csak magam miatt is… Ámen
Uram, Istenem! Békétlenségemet vedd el tőlem, add nekem szereteted melegét, hogy Nálad megpihenhessen lelkem, s örömmel tudjam szolgálni embertársaimat! Ámen


URam! Köszönöm, ha az utolsó órában is még ültethetek egy almafát! Ámen


Uram! Önigazságainkat vedd el, s tölts fel minket szereteteddel, hogy meglássuk jóságodat, s úgy éljünk, mint megajándékozott gyermekeid! Ámen


Uram! Sokszor elbizonytalanodom, amikor a jövő ismeretlenségével ütközöm. Add, hogy Beléd vessem bizodalmam és Tőled kérjem naponta szereteted útmutató fényét! Ámen


Uram! Te látod mindannyiunk küzdelmeit, s te tudod miért torpanunk meg olykor-olykor. Segíts minket a Tebenned való hitben megerősödnünk, hogy képessé váljunk szeretni életünk utolsó szívdobbanásáig! Ámen

2019. december 4., szerda

Békességed eszközévé tégy engem, Uram! ÁmenIstenem! Taníts engem őszinteségre, hogy merjem felvállalni véleményemet bárkivel szemben. Ez persze nem durvaságot és szeretetlenséget kell jelentsen, hanem egyértelműséget. Jézusért kérlek! Ámen


Mennyei Atyám! Te jól ismered gyengeségeimet, titkos bűneimet. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, Te előled elrejtenem semmit sem lehet. Nem is próbálkozom vele, hanem eléd hozom és kérlek, segíts, hogy a Te erőddel küzdve megállhassak a kísértések idején. Ámen


URam! Add, hogy bölcsüljek szereteted naponkénti megtapasztalása által! ÁmenUram! Add, hogy fáradtságomból ne legyen megfáradtság, s nehézségeimből ne nőjön ki reménytelenség. Add nekem a Te szeretetedet, hogy célt lássak, s másoknak is mutathassak Szentlelked segítségével! Ámen

Uram! Add, hogy igazságod szolgálatában állva sugározhassam embertársaim felé a Tőled kapott szeretetet! Ámen

URam! Add, hogy nevedet ne gyalázhassák saját hibáim és vétkeim miatt. légy segítségemre, hogy követni tudjalak! Ámen

Uram! Hálás vagyok a Tőled kapott erőért! Mindenhez szükségem van rá. Tudom, Lelked által vezetett ember vagyok, és ez adja győzedelmes hívő életemet is. Áldalak érte! Ámen


Uram! Hálásan köszönöm kegyelmedet, mely naponta jelen van életemben. Vedd el, kérlek hamisságaimat és adj nekem őszinte bűnbánatot, hiszen a bűn zsoldja a halál, de a Te kegyelmi ajándékod örök élet Jézusban. Jézus nélkül kárhozat, elvettetés a részünk, de Neki köszönhetően üdvösségünk van. Dicsérlek ért! Ámen

Uram! Hányszor megyek a saját fejem, vagy az indulataim után! De olykor más dolgok is vezetnek, melyek nem egyeznek meg a Te személyes vezetéseddel. Bocsáss meg nekem és segíts, odaszántabb, neked engedelmesebb életet élnem. Ámen


Uram! Köszönöm, hogy nemcsak egyéni csendességemben kereshetlek Téged, hanem a gyülekezet közösségében is. Mindkettőre szükségem van a hitben való növekedés kapcsán. Hálás vagyok a lehetőségekért! Ámen
Uram, nem szeretek várni! Rövidke időmből oly sok időt pazarolok értelmetlen várakozásra, hogy ez gyakran elkeserít. Add Uram, hogy kihasználjam az idő adta lehetőséget a Feléd való közeledésre, hogy életem minden dolgát a Te kezedből vegyem, s békességet találjak perfekcióra vágyó békétlenkedő lelkemnek! Ámen

2019. december 3., kedd

Jézusom! Köszönöm, hogy Te mész elől azon az úton, mely az üdvösség irányába tart. Ez megnyugtat, mert ha Te elől mész, én pedig követlek, akkor soha nem tévedek el. Bocsásd meg, ha olykor mégis másfelé kacsingatok. A bűn és az ördög mesterkedése ez, no meg az én gyengeségem. Légy vezérem, hogy el ne tévedhessek! Ámen


Köszönöm Istenem, hogy számomra a templom egy olyan hely lehet, ahol otthon érezhetem magam. Veled és hittestvéreimmel találkozom és megerősödök, ha Igédet hallgatom, s Hozzád imádkozom. Hála van bennem ezért. Ámen


Köszönöm Istenem, hogy személyes kapcsolatom lehet Veled. Köszönöm, hogy a világmindenség Teremtőjéhez mehetek imádságban, és hogy mélyíthetem a Veled való kapcsolatomat. Köszönöm, hogy Veled felülkerekedhetek életem problémáin. Segíts, hogy Szentlelked erejével járhassak minden nap. Ámen


/T.M./


Úr Jézus Krisztus!

Áldott legyen a Te ezerszer szent neved. Hálaadással jövök Hozzád azért a szeretetért, amivel elárasztol bennünket és nem érdemünk szerint szeretsz bennünket. Drága Jézus! Kérlek, Szentlelked által készíts bennünket a közelgő ünnepre, születésed napjára. Ne engedd, hogy ez az ünnep ne Rólad szóljon. Ne az legyen, amivé mi tettük, hanem valóban Téged ünnepeljünk és Rád várjunk. Az adventünk legyen boldog, örömteli várakozás és Veled való közösségben teljen. Érintsd meg, zörgess, kopogtass a szíveken, hogy minél többen befogadjunk és újjá születhessünk Általad. Bocsásd meg, hogy mi már ünnepelni sem tudunk és csak a bűneinkkel tudunk "megajándékozni". Kérlek, töltsd fel szíveinket olyan szeretettel, amivel méltóképpen ünnepelhetünk Téged és megajándékozhatjuk egymást. Kérlek, tedd áldottá és szeretetteljessé várakozásunkat. Ámen

(M.Márta)


URam! Add, hogy bölcsüljek Általad, s életem kis és nagy csodáiból legalább részben megérthessem akaratodat! ÁmenUram! Engedd, hogy szereteted szabadságában élhessem a mai napomat is! Ámen
Uram! Hálát adok Neked azért, hogy láthatok - valóságosan és átvitt értelemben is... Mégis sokszor úgy élek, mintha nem világosítottad volna meg értelmemet, mintha nem lenne Igéd útmutató fény az életemben. Uram, ne vond meg kegyelmedet ezután se, s korrigáld tévedéseimet! Ámen


Uram, köszönöm, hogy kiválasztottál, hogy használsz engem is, hogy Te teszel alkalmassá a szolgálatra, adsz hozzá erőt, bátorságot, kitartást. Hadd járja át ez a tudat szívemet, lelkemet a megrendülésig, hadd tudjon ez könnyekre fakasztani és hálára indítani! Ámen


URam! Köszönöm, hogy megsokszorozod a bennem lévő gyenge akarást, s nem buzgalmam által elért sikereimet nézed, hanem kegyelmed által ítéled meg életemet! Ámen


Uram! Köszönöm Lelked vezetését! Add, hogy ne ódzkodjam mindig Rá figyelve meghozni döntéseimet! Ámen


Uram! Te vagy életünk egyetlen biztonsága, kérünk Téged, szereteteddel óvj meg minket minden gonosztól! Ámen

2019. december 2., hétfő

Istenem! Elmúló időbe teremtettél bele, melyet nem értek, s gyakran nem is érzek. Olykor azonban rám nehezedik végességem tudata, s a vágy, hogy Benned tovább akarok létezni. Add URam, hogy fürödhessek az Élet titkában, s örömmel, hálával tudjalak Téged, s mindazokat szolgálni, akiket kegyelmesen rám bíztál! Ámen


Kegyelmes Isten! Néha a legegyszerűbb szavakat mondjuk ki a legnehezebben: légy szíves, kérlek, köszönöm, szeretlek. És mennyivel nehezebben mondjuk ezt ki a körülöttünk élőknek, embertársainknak. Pedig, ha Jézus tanítására figyelünk, akkor nem is hagyhatná el olyan ritkán e néhány szó az ajkunkat. Kérünk téged Urunk, erősíts meg bennünket az egymásra figyelésre, hogy
adventi készülődésünkben, a felsorolt szavaktól legyen beszédünk fűszerezett, így legyen teljessé várakozásunk, Fiad érkezése előtt is! Ámen.


/M.S./


Mennyei Atyám! Önmagamban szoktam csalódni. Embertársaimban is. Benned soha. Tőled csak tanulhatok, Belőled csak erőt meríthetek, a Veled való kapcsolatom csak a javamra szolgál. Köszönöm Neked! Ámen


Mennyei Édesatyánk a Jézus Krisztus által!

Hálatelt szívvel köszönjük Neked, hogy Jézus Krisztus a mi Urunk és Megváltónk. Köszönjük ígéreteidet, Igéidet, köszönjük, hogy Jézus visszajön. Adj nekünk kérlek, bölcs szívet, adj hűséges és türelmes várakozást, legyen elégséges a hitünk Jézus visszajövetelekor! Add meg kérünk, az advent lelki csendjét mind otthonainkban, mind a gyülekezeteinkben! Kérlek, nyisd meg szemünket, szívünket és szánkat az önvizsgálatra, a bűnvallásra és drága Urunk befogadására! Jézus ezt ígéri: " Bizony, hamar eljövök! Ámen."- Jöjj, URAM JÉZUS! Jöjj el!-

(Szalma Józsefné)


Uram! Adj erőt felnéznem hétköznapjaim küzdelmeiből, hogy Benned és általad éltreszóló célt és tartalmat nyerjenek földi dolgaim! Ámen


Uram! Adj nekem munkában örömet, s fáradozásomnak engedd megtapasztalnom az eredményét is! Áldd meg Uram a munkában állókat munkakedvvel még akkor is, ha sikerük gyümölcsét nem mindig ők, hanem arra méltatlan embertársaik "fölözik" le! Istenem! Tedd igazságosabbá embervilágunkat, hogy jól érezzük magunkat benne, s mindenki rádöbbenve istenképűségére Téged dicsérjen, szóval és tettel egész életén át! ÁmenUram! Adj nekem örömet munkámban, s erőt feladataim elvégzéséhez! Add Uram, hogy időmet jól felhasználhassam necsak önmagam tálentumos kiteljesítésére - ahogyan Te azt kívánod -, de jusson erőm mások segítésére is! Ámen

Uram! Ismered családomat is. Köszönöm minden tagját. Egytől egyig értékes emberek, hálás vagyok értük. Kérlek, vond magadhoz szereteteddel közülük azokat is, akik még lélekben távol vannak Tőled. Ámen.


URam! Köszönöm a csöndes perceket, a nyugalmat. Add, hogy Benned és Általad magamra is figyeljek, hogy örömet és békességet tudjak sugározni mások felé! ÁmenUram! Köszönöm, hogy annak idején engem is tanítottak szüleim a kemény munkára. Igaz, nem volt nagyon kedvemre, de utólag már látom, hogy jót akartak és jót tettek velem. Segíts, hogy én se óvni akarjam fúvó széltől drága gyermekeimet, mert azzal csak ártok nekik. Ámen


Uram! Köszönöm, hogy nem tétlenségre rendeltél engem. Bármi is legyen a foglalkozásom, vagy a hivatásom, Téged dicsőíthetlek vele. Szeretnék így élni napról napra, Tőled kérve az erőt a feladataim elvégzéséhez. Ámen


URam! Tiéd a dicsőség mindenért, add hogy ezt ne feledjem el egyetlen nekem rendelt napomon sem! Ámen

2019. december 1., vasárnap

Szerető Menyei Édesatyám!

Áldalak és magasztallak azért, hogy lehajoltál hozzám méltatlan gyermekedhez. Köszönöm Uram, hogy szereteted fényében mind jobban látom alkalmatlanságaimat. Mind jobban és jobban megmutatod, hogy ennek ellenére is szeretsz, hogy óvsz, hogy tanítasz elfogadni pór mivoltomat. Megtanítasz az alázatosságra, hogy még közelebb vonj magadhoz. Köszönöm ezt jó Atyám. Köszönöm, hogy a Te kegyelmed elégséges voltának tudatában élhetem az életemet. Köszönöm, hogy a valóságos bukásaim fájdalma és nyomorúsága is csak a Te vigyázó szeretetedet mutatja meg nekem. Köszönöm, hogy ezeknek a megtapasztalásoknak is a birtokában lehetek, és kérlek, hogy légy mellettem mindig, hogy a még nehezebbeket is majdan a Te segítségeddel hordozni tudjam. Köszönöm Uram, hogy méltatlanságom ellenére Jézus érdeméért meghallgatsz. Ámen


/M.D./


Úr Jézus, köszönöm az Igét, mellyel táplálod lelkem nap, mint nap. Drága, felbecsülhetetlen kincs Igéd minden szava. Add kegyelmed, hogy megéljem, s engedelmesen cselekedjem is azt mindenben. Uram, köszönöm áldásaid, gondviselésed, amiben olykor kételkedem ugyan, de Te még sem szűnsz meg szereteteddel körülvenni. Köszönöm drága véred, melyen megvásároltál magadnak. Nincs más vágyam, csak, hogy mindenestől és egészen a Tiéd legyek, úgy, amint Néked kedves. Fogadj el, kérlek, s Te rendelkezz velem mindennap. A Te neved dicsőségére. ÁmenURam! Add, hogy fáradtságomban is Rád tudjak hagyatkozni, s erősíts meg nap mint nap futásomban! ÁmenUram! Ahogyan dolgozok, azzal is Téged szeretnélek dicsőíteni. Adj nekem ehhez erőt napról napra! ÁmenUram! Áldásaidban naponta részesülök, s ezekből oly keveset juttatok vissza embertársaimnak... Tégy engem készségessé mások szolgálatára, hogy necsak a magam hasznát keressem, de a közösségét is, ahová helyeztél! ÁmenUram! Alkalmatlanságainkat rajtunk kívül Te látod legjobban, s Te tudsz ezen leghamarabb változtatni... Kérlek formálj mindannyiunkat, mindeneklőtt engem! Ámen
Uram, irgalmazz! ÁmenUram! Köszönöm, hogy engem is megkerestél és nyájadhoz vezettél. Tudom, nemcsak a nevemet, hanem egész lényemet ismered és ami még ettől is fontosabb: mégis szeretsz. Áldalak érte! Ámen


URam! Mindannyiunkat szolgálatra rendeltél... Add, hogy hűségben megmaradhassunk elhívásunkban, s kiteljesedhessen életünk a Tőled kapott szeretetben! Ámen


Uram, nem tudom hová megyek, de bízom Benned és kérlek, vezess engem! Ámen


URam! Növeld hitemet és segíts, hogy hinni tudjak, amikor hitetlenség kísérti meg szívemet! Ámen


Uram, taníts minket úgy élni, amint az kedves Te előtted. Taníts örülni Te benned, mindenért hálát adni Te neked, szüntelen imádkozni Te hozzád, és add, hogy meglássuk, hogy mindez a mi javunkra szolgál. Ámen