2019. július 2., kedd

Istenem! Köszönöm Neked életemet, s feladataimat! Add, hogy munkámat mindig hűséggel tudjam végezni, annak mindig eredménye legyen, s mindeközben észrevegyem gondviselő szereteted jeleit az élet minden területén! Ámen
Istenem! Örök törvényeid tartanak meg engem, s enyéimet. Hála Neked, hogy fenntartod, s kormányozod a világot, s nem hagysz benne magunkra minket! Ámen.


Istenem! Sokszor nehéz az élet, de tudom, hogy nekem az a jó, ha útadat el nem hagyom. Ha nehéz rajta járni, ha nem egyszerű a Neked való engedelmesség, akkor is ez a jó megoldás. Segíts engem ebben! Jézusért kérlek! Ámen


Köszönöm útmutatásodat Istenem, mely rámutat arra, hogy milyen módon lehetek hatással mások életére. Szeretnék is ezekben növekedni. Ámen


Ó, Uram, múltamat irgalmadra, jelenemet szeretetedre, jövőmet gondviselésedre bízom. ÁmenUram! Add nekem szereteted erejét szívembe, hogy megújuljon életem! Ámen


Uram! Köszönöm életemben való jelenlétedet! Áldalak érte, hogy Téged magam mellett tudhatlak. Add, hogy mindig tudatában lehessek gondviselő kegyelmednek, szeretetednek! ÁmenUram, Krisztusom!
Lennék inkább szolga.
Szolga, aki a parancsot
egyszerűen csak végrehajtja.
De Te szólítasz,
rám figyelsz, kérdezel.
Hívsz, tanácsolsz,
soha nem kényszerítesz.
Nehéz nekem ez a barátság!
Nem nőttem fel még hozzá.
Kérlek, Uram, Krisztusom,
hajolj le hozzám!
Ámen!

/Hajdú Zoltán Levente/


Uram! Ne engedd, hogy engedjek a csábításnak, s elpártoljak Tőled! Taníts, hogy féljelek Téged, s nevelj, hogy növekedhessek kegyelmed által! Ámen


URam! Te vagy kősziklám és váram! Ámen


URam! Vétkeimet töröld el, bűneimre ne tekints, mulasztásaim terheit vedd el tőlem! Add, hogy Veled együtt újat kezdhessek, s felfedezhesselek életem minden dolgában! Ámen


Urunk Istenünk! Vedd ki életemből mindazt, ami gátol, hogy Hozzád találjak! Ámen


Urunk, segíts minket, hogy a te szemeiddel lássuk az embereket, és önzetlenül forduljunk feléjük. Ámen

Nincsenek megjegyzések: