2020. május 16., szombat

Drága Úr Jézus!
Téged nevezünk a Királyok Királyának, és a Bölcsesség királyának is. Emlékszem, én sem szerettem ezeket a részeket a Bibliában, mert nem értettem, mi a célod ezzel.
Azóta, felragyogtattad a mélységes bölcsességedet, mert a világ teremtése óta, visszamenőleg láthatjuk a Te gondoskodó szeretetedet az emberi történelemben.
Láthatjuk a Te kiválasztott népedet, személyeket, ahogyan Ők ismertek, és vállaltak, engedelmeskedtek a Te parancsolataidnak  vagy ahogyan a maguk dicsőségének tartották azt, amit Tőled kaptak és a rájuk hozott ítéleteidet. Mind intő a mai világban élő ember számára, mert, ahogy meg van írva: a mi tanulságunkra íratott meg, a Szent Írás. Kérlek, tedd késszé a mi szíveinket és elménket ezeknek a megértésére, megismerésére, felismerésére, és életünk Veled való  járásában, rád hagyatkozásban, engedelmességben való késszé tételére. Jézus nevében kérlek, segíts! (Trezsimama)


Édes Atyám, köszönetet mondok az értem mondott imádságokért. Tedd buzgóvá szívemet a másokért való könyörgésben és kérlek, hallgasd meg azokat. Juttasd eszembe azokat, akikről hosszú ideje megfeledkeztem. Szívemben éljen, hogy az imádságnak megtartó ereje van, amit már olyan sokszor megtapasztaltatott velem mérhetetlen szereteted. Tiéd mindenért a dicsőség. Ámen
(B.M.)


Istenünk, Tőled kérjük a kegyelmet és a békességet. Nagyon hiányzik mindkettő mai életünkből. Kegyetlen világban élünk, mindenki csak önmagával törődik, nincs segítség a gyengék, tehetetlenek, elhagyottak számára. És nincs békességünk. A világháborútól, terrortól, maffiától, kizsákmányolástól fél, az egyes ember kenyere elvesztésétől, családja felbomlásától. Békesség csak ott van, ahol rád bízzuk magunkat, áldás csak ott, ahol Te ajándékozol meg vele minket. Könyörgünk, Atyánk, ne hagyd ezt a mi világunkat, ne hagyd a mi népünket beleveszni a hitetlenség átkába! Újítsd meg rajtunk kegyelmedet, hozd vissza apáink hitének erejét, áldását, békességét! Ámen


/V.L./


Uram! A síró embert Te meg tudod vigasztalni! Ez megnyugtató számunkra. Sőt, az is, hogy nincs miért szégyellni a könnyeinket, hiszen érző emberek vagyunk. Persze nem mindegy, hogy a feltámadásba vetett hittel, vagy anélkül sírunk. Mert amíg az előbbi reményteljes és tudja, hogy van vigasz, addig az utóbbi nem találhat igazi lelki békét. Köszönjük, hogy minden fájdalomban mellettünk vagy! Ámen


URam! Add, hogy derűvel tudjam venni a nehezebb napokat is, s örömmel várjam a holnapi, s holnaputáni napsütést! Ámen


URam!
Add, hogy észrevegyem múlandóságomat, s ne kergessem a véges lehetőségek között a múlandó álmokat! Ámen

Uram, itt állunk előtted megszégyenülten és mégis megkönnyebbülve. Tapasztalhatjuk naponta csodáidat annak ellenére, hogy keveset tanulunk önzetlen szeretetedből. Képtelenek vagyunk egymásért igazán, tiszta szívből imádkozni, hiszen gúzsba kötnek évek/évtizedek bevett szokásai: elkülönülten élünk egymástól, s már-már atomjaira hull társadalmunk. Amikor halljuk a rémhíreket, a média által felnagyított ellentéteteket, képesek vagyunk magunk is begubózni, ahelyett, hogy Téged kérnénk: segíts nekünk együtt élni magyarként, cigányként, svábként, vagy épp román vagy szlovák nemzetiségűként. Könyörögve kérünk, add, hogy ne engedjünk a külső hatásoknak, s ne elhatárolódjunk, hanem a Te segítségeddel tudjunk egymásért könyörögni, meggyötört életünk szabadulásáért együtt imádkozni. Elhajlott nemzetség lettünk, kérünk, hajlítsd Hozzád újra szíveinket. Ámen
Uram, Istenem! Világosítsd meg szívemet és értelmemet, hogy harmóniában élhessek Veled, a világgal és önmagammal! Ámen


Uram, Jézus! Jövök hozzád a bűneimmel, a bűnbánatommal és a keresztáldozatodba fogódzom. Tudom, az értem hullt drága véred érdeme elegendő számomra mennyei Atyám előtt. Ámen


Uram! Köszönöm, hogy Te mindent vállalva értünk, közénk jöttél, hogy megmutasd: legjobb barátunk vagy Megváltónk, Jézus által. Bárcsak tudnánk mi ebből viszonyozni feléd valami az által, ahogyan ránk számíthatnak embertársaink, vagy legalábbis közülük néhányan. Ámen


Uram! Nehéz megértenem mindazt, amit tanítani akarsz nekem. Adj nekem kedvet, erőt és lehetőséget, hogy tanításaid által gazdagodjak, s gazdagíthassak másokat is! Ámen


Uram! Segíts, hogy ne vesszek el a múlandók szeretetében, s adj nekem mindig annyit, amennyire szükségem van, hogy hálaadással dícsérhesselek Téged! Ámen


URam! Sokáig gondoltam, hogy én kereslek Téged, mostmár tudom: mindig is Te kerestél engem. Add, hogy megmaradjak Nálad, s növekedni tudjak kegyelmed által hitben és szeretetben! Ámen

Nincsenek megjegyzések: