2019. április 11., csütörtök

Imádunk téged, Megváltó Jézusunk, aki a kereszted által legyőzted a bűnt, feltámadásod által pedig a halált is. Élő Isten Fia, hozzád kiáltunk! Te vagy az építők által megvetett kő, aki szegletkővé lettél, add, hogy egyházad élő köveivé lehessünk! Országunk jelenlegi és jövőbeni vezetőiért imádkozunk hozzád, add, hogy az igazság ismeretére eljussanak, és annak megvalósításán fáradozzanak. Kérünk téged mindazokért, akik betegségben, szomorúságban, öregkori magányban és otthontalanságban szenvednek, add, hogy feltámadásod a vigasz és a megerősödés forrása legyen! Ámen
(Szalma Józsefné)


Istenem! Ami Tőled van, az minden jó. Bocsáss meg, ha mi, emberek belekontárkodunk munkádba és tönkretesszük azt. Legalábbis részben. De Veled újra nagyszerű és boldogító lehet minden. Még a házasság is. Köszönöm az enyémet, mely tényleg sok áldást tartogat naponta számomra. Ámen


Istenem! Hála telt szívvel köszönöm meg neked, hogy a te nagy kegyelmedből még mindig megtartasz bennünket bűnös és gyarló emberi mivoltunk ellenére! Add, hogy az országunk és városunk vezetői hozzád fordulva és benned bízva akarják megsegíteni a lelki és anyagi válságban szenvedő családokat! Világosítsd meg mindnyájunk elméjét, hogy ne a saját erőnkre támaszkodva akarjuk megoldani a problémáinkat, hanem egymással karöltve a te akaratodra bízva sorsunk alakulását tegyünk meg mindent egymásért és magunkért! Ehhez kérem tőled népünknek az erőt, a kitartást a hitben és bölcsességet a szüntelen imádsághoz! Segítsd meg ezt a szakadék szélén álló magyar népet! A Jézus Krisztus nevében kérlek! Ámen!

G.E.


Kegyelemből, hit által
Noha nem voltam sztár, csak egy átlag,
Tagadni-vagy titkolnivalóm nincs.
A jó lelkiismeret drága kincs.
Bár érdemem semmi, de semmi nincs!
Mégis azt várom,hogy indulást ints,
És ha lehullt rólam a porbilincs,
Halhatatlanul ott vagyok NÁLAD.


Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy mindig jelen vagy az életemben. Köszönöm, hogy jelenéted erőt és bíztatást ad. Köszönöm, hogy akkor is számíthatok rád, mikor úgy érzem, hogy erre most nem vagyok méltó. Köszönöm, hogy feladattal bízol meg, hogy kiküldesz engem is az evangélium továbbadásának terepére! Ámen
Uram! Add, hogy Veled járhassak a szeretet útján, tanulhassak Tőled, s hasznára váljak embertársaimnak, s békességet nyerjek lelkemnek! Ámen


Uram! Az engem érő támadások idején is az nyugtat meg, hogy velem vagy, mellettem állsz és ez elég nekem. Lelki békét ad, ha tudom, hogy engedelmes vagyok irányodba még akkor is, ha ezért támadások érnek. Ezt vállalnom kell, benned bízva, rád tekintve. Ámen


URam! Engedd, hogy józanságban élhessek, se betölthessem akaratodat életem minden napján! Ámen


URam! Igéd fényével világítsd át lelkemet, hogy ismerjem önmagamat, s jobban ismerhesselek Téged. Mutasd meg akaratodat nap, mint nap, hogy a számomra kijelölt útról ne térjek le, s ne tévedjek el az élet sötét erdejében. Istenem, ha makacsságom miatt még is irányt veszítene életem, kérlek Téged, kegyelmeddel terelgess, s szereteteddel vonz magadhoz újra! Ámen


URam! Sorsomba-kódolt próbáimhoz kérlek adj erőt, hogy küzdelmembe ne fáradjak bele, s szolgálatodban mindig örömmel és megbékélt szívvel állhassak! Ámen


Urunk, Istenünk! Gyakran közömbösen továbblépünk csodáidon, melyekkel minden nap körülveszel minket. Termést kívánsz, s mi csak növekszünk, növekszünk önmagunk előtt, mígnem életünk fájának hatalmas árnyékától meg nem ijedünk. Tégy minket alázatossá, hogy fogadni tudjuk akaratodat, s igyekezzünk életünket termőre fordítani! Add meg nekünk a kiváltságot, hogy múltunk elrontott dolgai ne kísérthessenek, hanem felszabaduljunk a Neked való szolgálatra, s tetszésed szerint termést hozzunk eljövendő országod építésében! Ámen

Nincsenek megjegyzések: