2019. április 7., vasárnap

Hálát adunk neked, Istenünk, azért a bizonyosságért, hogy Jézus Krisztus nem maradt a halálban, hanem feltámadt, és él. Kérünk, vésd ezt igéddel szívünkbe, hogy életünk megnyíljon előtte. Szentlelked által teremts bennünk kételkedés nélküli hitet, hogy az élő Úr Jézus Krisztus legyen reménységünk életünkben és halálunkban. Űzd ki belőlünk a halál félelmét, és töltsd meg szívünket az örök élet örömével. Ámen.


Istenem! Növeld hitemet, hogy tükrözhessem szeretetedet! Ámen


Köszönöm Istenem a Te minden emberi elképzelést felülmúló hatalmadat, csodádat, mely beleragyoghat az életembe! Ámen


Megváltó Urunk, Jézus Krisztus! Áldunk és magasztalunk az értünk hozott áldozatodért. Kérünk, hogy munkáld a szívünkben a szolgálat örömét. Feltámadásunk és üdvösségünk bizonyossága adjon erőt a ránk bízott feladatok elvégzéséhez. Ámen


Mennyei Atyám! Jó nekem az előtted való elcsendesedés. Találkozhatom Veled, de önmagamra is ráismerhetek. Mennyi nyüzsgés, foglalatosság van mindennapjaimban, s hányszor lehetnék csendben előtted. Most szeretnék Hozzád jönni, az általad kínált csendben megerősödni hitemben. Ámen


Mennyei Édes Atyám! Adj hitet, hogy egyre világosabban lássunk, és egyre hűségesebben kövessünk. Ámen


Segíts bennünket Istenünk: hogy kinyissuk az ajtót, fölemeljük a telefont, megírjuk a levelet, elmenjünk és meglátogassuk azt, akivel békességet kell kötnünk. Köszönjük, hogy adsz ehhez erőt, bölcsességet és találékony szeretetet. Áldj meg bennünket Istenünk, hogy boldog békességszerzők lehessünk. Ámen.


URam! Adj naponta új erőt, hogy örömmel szolgáljak ott. ahová állítottál! Ámen


Uram! Gyakran tiltakozom sorsom ellen, mert emberi mértékkel látom azt. Segíts észrevennem gondviselő jóságod fényeit, hogy megnyíljanak a Te távlataid lelkem sebeinek gyógyulására! Ámen


Uram! Hozd el országod igazságát, hogy békesség legyen e Földön! Ámen


URam! Örökkévaló jóságodban reménykedek nap, mint nap s menekülök Hozzád, ha fájdalom ér vagy hiány gyötör. Segíts meg ma is, s holnap is! ÁmenUram! Szeress határtalanul, hogy tehessem azt, amit akarok... Ámen

Nincsenek megjegyzések: