2019. április 4., csütörtök

Hatalmas Istenünk! Téged dicsérünk, mert még a halálnál is nagyobb hatalommal bírsz! Add, hogy szomorúságunkat ez oszlassa el, könnyeinket ez a tudat szárítsa fel! Adj szívünkbe boldog örvendezést ezen az ünnepen is, és segíts, hogy a húsvéti öröm beleragyogjon életünk szürke hétköznapjaiba is! Ámen
Istenem! Áldd meg lépteimet, hogy cselekedeteimmel ne távolodjak Tőled, hanem egyre közelebb juthassak hozzád, s megtapasztalhassam a Benned való teljes örömöt! Ámen


Köszönöm hozzám való türelmedet mennyei Atyám! Csodállak ezért is, hiszen én hányszor vagyok türelmetlen, engedetlen gyermeked, Te viszont hosszútűrő vagy és ennek áldásaiban részesülök nap, mint nap. Segíts jobban Rád hangolódnom! Ámen


Köszönöm Istenem, a bűnből való gyógyulás egyetlen lehetőségét, mely Krisztusban van. Akarom és köszönöm! Ámen


"Szenvedjük el egymást szeretetben" - Urunk tégy minket
képessé és készekké erre, és ez a szeretet tegyen csodát
az életünkben. Tegyél csodát te magad - Megváltó Urunk!
Téged kérünk, most a szívünkbe. Ámen.

Úr Jézus  Krisztus!
Oly jó ezt az igét olvasni, hogy Te vagy a feltámadás, és az élet, mégis ha  szüntelen nem Benned vagyunk, Reád nézünk és nem Érted élünk, akkor elbizonytalanodunk.
A világ szüntelen támad. A Te Szentlelked segítségül hívása által, a hozzád való kiáltásban van lehetőségünk a megtartatásra.
Fontos a hívő élet öt pillére, amire építeni kell a hitünket:
1/ napi Bibliaolvasás, -tanulmányozás
2/  imádkozás
3./ Krisztusban hívőkkel  való testvéri közösségbeni együttlét
4./ az Úrvacsorával való élés
5./ szolgálatban való munka
Ezek közül, ha hiányzik valamelyik, vagy egyik nagyon megnő és  a másik hanyagolódik, nincs növekedő hitélet.
Kérlek Téged Uram, munkáld a szívemben ezeket, hogy növekvő, gyümölcstermő hitéletem legyen. Ámen
(Trezsimama)


URam! Add békédet a mi szívünkbe, hogy minden értelmet meghaladó békességed eszközeivé válhassunk mi magunk is! Ámen


URam! Add, hogy legalább részben választ kaphassak életem nagy kérdéseire, s ha a válaszokat nem is értem, add, hogy azokat bezárhassam a szívembe, hogy el-elgondolkodva rajtuk naponta erőt meríthessek az életem feladataihoz! Ámen


Uram! Bocsáss meg nekem mindenért, s add nekem a megbocsátás készségét, hogy teljes életet élhessek! Ámen


Uram! Bűnök és mulasztások miatt elfordult lelkemet szereteted titkával fordítsd magadhoz! Add, hogy meglássam akaratodat hétköznapi dolgaimban, s úgy tudjak élni, hogy dicsőségedet szolgálva békességet találok lelkemnek. Ámen


URam! Köszönöm, hogy megbékélésre hivogatsz gondviselő jóságod által. Add, hogy ne legyek keményszívű, s megérezzem átölelő, életemet szépítő kegyelmedet! Ámen


Uram! Szeretném tanulni azt, hogy lemondjak valamiről érted, hogy lelkiekben növekedjek. Ámen

Nincsenek megjegyzések: