2020. április 3., péntek

Atyám! Elgondolkodtatsz: boldog vagyok? Válaszom pedig az, hogy igen. Mert megváltottad lehetek, akinek örök élete van, melyet senki és semmi el nem vehet tőlem. Minden más, csak ráadás életemben, de azt és azokat is köszönöm! Ámen


Erősíts meg örök Isten! Csöndben és békességben várjuk, hogy a feltámadás fénye ránk ragyogjon. Ámen


Istenem! Adj őszinte magamba nézést az idei böjtben és számvetést emberi kapcsolataimban is! Ámen

Szeretett  Uram, Jézus!
Köszönöm a Benned való bizonyosságomat, hitben.
A hit országában élő gyermekeid, tanítványaid vagyunk itt, akiket a Te Szentlelked újjá szült, azok már elhiszik, hiszen hitben vagyunk és nem látásban.
Azért Te látod a mi óemberünk, milyen sokszor megcsal, indulatban, gondolatban, mulasztásban, mert Rólad levesszük a szemünket és nem téged szemlélünk, hogy Téged szemlélve elváltozzunk, és egyre jobban hasonlítsunk hozzád.
A sátán is kísért, mert míg itt a testben vagyunk, sajnos megkísérthetők vagyunk hitben.
Fontos hogy a Veled való közösség, együttlét alkalmával, egyre mélyüljön az ismeret a Szentírás olvasása, az ige szívünkbe írása által, minél több ige van a szívünk hústáblájára beírva, annál több életet, bizonyosságot tesz Rólad, a te kijelentésed által.
Mindennap harcolnunk kell az óemberrel, hiába oda van feszítve a keresztfára, mert az élet terhe, a nyomorúság, és próbák között a keresztyén ember is megkísérthető.
Igen fontos  a szüntelen Veled való kapcsolat, bizalom a testvéri közösségben egymás erősítése – Pál apostol is így vall a Róma levélben – egymás hite által épüljünk.
Nincs Robinson Crusói keresztyén élet, mert akkor egyedül elhal a hit.
Kérlek Téged, hogy a Te Szentlelked vezetése, és a bölcsességed elkérése által tarts meg, újítsd meg mindennap a mi hitünket, hogy belegyökerezve a kegyelembe, mindvégig megálljunk. Ámen (Trezsimama)


URam! Ésszel nem, csak szívvel tudom részben felfogni, mit is készítettél el mindazok számára, akik szeretnek Téged. Add, hogy kegyelmed ne vesszen kárba az életemben, s meghozza azokat a földi gyümölcsöket, melyeket Te látni kívántál már létezésem előtt is! Ámen


Uram! Földi megoldások után vágyódom, s nehezen értem, hogyan oldódhatnak meg másképpen. Add szívembe mennyei bölcsességedet, hogy meglássam a "fentit", és értsem a "lentit"! Ámen


Uram kérlek, segítsd a gyermekem! Adj Neki békességet a nehéz percekben!
Adj neki vigasztalást a mikor szívét "gyötri" a honvágy! Adj áldást hitet,
és reményt, mikor magányos lesz! Adj hitet, és reményt, mikor látszólag
minden el "veszett"! Uram kérlek, áldd meg őt, és add neki szeretetedet!

Ámen


URam! Kicsinységembe beleborzongok, ha teremtett világod nagyságára gondolok... Ölelj át kegyelmeddel mai is, hogy ne féljek benne, hanem felszabadultan szerethessek! Ámen

URam! Köszönöm az erőt, s a lehetőséget hogy munkámmal gondoskodhatom önmagamról, s szeretteimről! Add, hogy életemmel tudjak emelni másokat is, mindenek előtt Tehozzád, hogy azután sorsukat elfogadva, istenes életükkel ők is emelhessenek másokat! Ámen


Uram! Köszönöm Igédet! Amikor naponta olvasom, tudom, hogy Te szólsz hozzám minden során keresztül. Segíts, hogy komolyan vegyem hozzám intézett szavaidat és szavad világítson életem sötétjében. Ámen


Uram! Ne engedd, hogy szavaimmal bántsak és keserítsek! Istenem, formálj akaratod szerint, hogy szavaimon keresztül is adhassak! Add, hogy az ajándékozás készsége és öröme töltse be életemet, se ne engedd, hogy meggondolatlan szavaimmal elvegyek, s rövidítsek!

Nincsenek megjegyzések: