2019. március 2., szombat

Adj, Uram, éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat Tőled el ne terelje. Adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje. Adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa. Adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje. Adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram, Istenem, Téged megismerő értelmet. Adj, Uram, Téged kereső buzgalmat, Téged megtaláló bölcsességet, Add, hogy életem Előtted kedves legyen, állhatatosságom téged bízvást várjon. És adj bizodalmat, mely Téged végtére átkarolhasson. Ámen
(Aquinói Tamás)


Csoda a reggel,
minden napom,
hiszen azt, Uram,
Tőled kapom.

Csoda az álmából
kibomló élet,
ami tavasszal
most újra éled.

Látod, csak
ámulok csodáidon,
… s hogy mindezt
én – Neked
elmondhatom.

ÁMEN


/Hajdú Zoltán Levente/


Köszönjük Urunk, hogy belesimulhatunk a te biztonságot adó tenyeredbe. Hogy elrejtesz minket, amikor arra van szükségünk, hogy betakarsz minket, és hogy kezed óvón tartod fölénk. S legfőképpen, hogy foghatjuk a kezedet, mint egy kisgyerek az apjáét. Ámen


Uram! Add, hogy önzésemmel ne legyek kerékkötője a közösségi jónak, s tégy engem szereteted munkálójává abban a közösségben, ahová rendeltél! ÁmenURam! Add, hogy őszinte legyek embertársaimmal, Veled, s önmagammal! Ámen


URam! ! Adj nekem erőt, hogy élhessek akaratod szerint! ÁmenUram Jézus! Hálás vagyok neked az értem ontott véredért, mely egyedül tisztít meg bűneimtől. Ámen
Uram! Korlátaimat láttasd meg velem, hogy határtalan szereteted előtt meghajoljak és reménységgel élhessem napjaimat szeretteim körében! Ámen


Uram! Mennyi mindenre nem merek NEM-et mondani, pedig kellene! Adj bölcsességet, hogy meglássam, mire kell határozottan és világosan nemet mondanom, hogy ezáltal a Te vezetésedre mondjak igent! Ámen


Uram! Testbe teremtettél, s ez olyan jó! Uram, olykor mégis börtönnek és nyűgnek érzem azt, amit te a Lelked templomául rendeltél. Istenem, add, hogy ne panaszkodjak, amikor testem esendőségei nehezítik életemet, s erősítsd meg lelkemet testi adományaid által is, hogy hálaadással élhessem napjaimat! Ámen

Nincsenek megjegyzések: