2019. október 2., szerda

Egy megszokott mozdulat,

és imádságra kulcsolom kezem.

Rakom egymás mellé

a gyenge és tétova szavakat.

De mintha a lelkemben

kapaszkodna össze

minden törékeny akarat,

szándék és elhatározás,

hogy Veled találkozzanak,

bátorodik, s lesz Tieddé a szó,

békül a lélek, a lelkem.

Köszönöm, Uram,

hogy te formálsz mai is

imádságot bennem.

ÁMEN

(Hajdú Zoltán Levente)


Kegyelmes, irgalmas Isten! Köszönjük Neked a Te türelmedet, mellyel viseltetsz irántunk. Hálás a mi szívünk, mert nem hagysz el bennünket és nem fordulsz el tőlünk a nyomorúság idején. Köszönjük, hogy elküldted egyszülött Fiadat, Kinek golgotai keresztje által szólíthatunk Téged így: Mennyei, édes Atyánk!
(M.S.)


Köszönjük neked, Istenünk, ha már elindultunk a mennyei cél felé vezető úton. Adj erőt, hogy egy pillanatra se torpanjunk meg, és ne essünk az önelégültség vagy a kétségbeesés csapdájába! Adj biztos megérkezést életünk céljához! Ámen.


Mennyei Atyám! Nincs ember gondok nélkül, de tudom, hogy mit kell tegyek a gondjaimmal: eléd kell vinnem. Bocsásd meg, hogy sokszor megfeledkezem erről. Magamban kesergek és őrlődöm, ahelyett, hogy kérném hatalmas kezed segítségét. Köszönöm gondoskodó szeretetedet, melyet napról napra érzek! ÁmenMosolyognak a fák,
még az ütött-kopott
házfalak is
rám mosolyognak.

Csendben ülök,
és azt figyelem,
hogy ez a semmi pillanat
hogyan építi fel,
rakja ki apró fényekből,
tükör-cserepekből
a szemem előtt
az arcodat.
Ámen

/Hajdú Zoltán Levente/


Uram! Add, hogy Veled teljesedjék minden napom! Ámen
Uram! Adj értelmes és bölcs szívet, hogy igazságaidat megismerhessem, s aszerint élhessek embertársaim javára! Ámen.

URam! Áraszd ránk kegyelmedet, hogy élhessünk! Ámen


Uram! Derűt adj nekem, s Benned való nyugalmat, hogy életem minden dolgában tükrözni tudjam a Te szeretetedet! Ámen


URam! Köszönöm, hogy szereteteddel megbékéltettél! Add, hogy Neked éljek ezután! Ámen

Uram! Köszönöm, hogy tagja lehetnek egy gyülekezetnek, azon belül pedig megélhetem a Neked tetsző adakozást. Köszönöm az anyagi javakat, melyeket nálam helyeztél el, tudom, nem véletlenül. Használni akarod általam is. Add, hogy ne legyek fösvény, fukar, hanem abból, amim van, tudjak adni örömmel és készségesen. ÁmenUrunk! Köszönjük áldásodat, melyet naponként fogadhatunk, s oly természetesnek veszünk. Add, hogy meglássuk benne életújító akaratodat, s erről bizonyságot tegyünk másoknak is! Ámen.

Nincsenek megjegyzések: