2019. szeptember 26., csütörtök

Drága Mennyei Édesatyám! Köszönöm a mérhetetlen kegyelmet, és a türelmedet, amellyel hozzám hajolsz. Köszönöm, hogy Te napról napra velem vagy, foglalkozol velem, tanítasz és nevelsz. Köszönöm, hogy örömeimet és bánataimat eléd vihetem, csakúgy, mint a környezetemben élőket is. Kérlek, Uram áldj meg minket Jézus érdeméért. Ámen
Istenem! Látod, hogy mennyire vágyakozom Jóságod után... Add, hogy akaratod megcselekvésében megéljem, hogy szereteted továbbadásában magam is megajándékozott vagyok! Ámen


Mennyei Édesatyám, Hatalmas és könyörülő Uram!

Mérhetetlenül hálás a szívem, hogy megismerhettelek, hogy szeretsz, és hogy imádhatlak Téged. Köszönöm a felém lehajló szeretetedet, a gondoskodásodat, az ajándékaidat, és az áldásaidat, amelyekkel naponta elhalmozol. Köszönöm a szabadítást. Köszönöm a kegyelmet. Köszönöm a Veled élés békességét, és boldogságát. És köszönöm azt is, hogy megbocsájtó Isten vagy. Hogy nem sújtasz le azonnali halállal vétkeimért, amikor a magam esztelenségében megbántalak. Köszönöm, hogy türelmed lehetőséget ad a naponkénti újrakezdéshez. Köszönöm, hogy figyelmeztetésed előbb érkezik, mint a büntetésed. Köszönöm, a gondoskodást és a tanítást. Köszönöm, hogy megmutatod, naponta kijelented magad Nekem. Köszönöm, hogy így élhetek Jézus Krisztus érdeméért. Ámen

/M.D./


Uram! Add, hogy a világot a Tőled kapott szeretettel lássam! Ámen


URam! Adj kedvet, kitartást s bőséges áldást mindazoknak, akik belesimulnak életes akaratodba! Ámen


URam! Ámulatba ejt teremtettséged... keresem a szavakat, s újra csak elakadnak gondolataim. Istenem, köszönöm Neked életemet, s mindazokat, akiket mellém rendeltél! Add, hogy hálás tudjak lenni mindenért, életem minden napján! Ámen


Uram! Én nem ellenszegülni óhajtok parancsaidnak, hanem azokat megtartva, Téged dicsőítve szeretnék élni. Segíts mindazoknak is Hozzád találni, akik még nélküled élnek és azt hiszik, hogy keresztbe tehetnek neked és a te szent ügyednek. Tudom, keresed őket is. Ámen


Uram! Köszönöm a hallás ajándékát, add hogy hálás legyek érte! Ámen.


Uram, köszönöm, hogy a Te biztonságodba menekülhetünk, békére találunk nálad a félelmek idején. Tölts fel, Uram örömmel. Ámen.Uram! Segíts, hogy segíthessek másoknak! Ámen.

Nincsenek megjegyzések: