2019. szeptember 27., péntek

Drága Mennyei Atyám! Köszönjük a kegyelmet, hogy nem kell nagymértékű üldöztetéseket, bebörtönzéseket, kínzásokat elszenvednünk a hitünkért. Éppen ezért adj még több bátorságot, hogy bárhova visz utunk, mindig bátran tudjunk
bizonyságot tenni Jézus nevéről! Nekünk, megadatott az, hogy bármikor olvashatjuk a Te igédet, míg más
helyeken sok hívő csak álmodozott/álmodozhat az üldöztetések miatt a Biblia olvasásáról. Bocsásd meg, hogy bár nekünk van Bibliánk, mégis
sokszor inkább a világ dolgaival foglalatoskodunk, és túl elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy időt szánjunk az olvasására és Rád Uram! Kérlek, ébreszd fel ugyanazt a vágyakozást Igéd iránt a szíveinkben, amit azok éreztek/éreznek, akiknek tiltva volt/van a Szentírás olvasása, és nem tudtak/tudnak hozzá jutni Bibliához.
Valamint kérlek, adj erőt, ezeknek a hitük miatt üldöztetést, bántalmazást elszenvedő keresztyéneknek, hogy mindvégig állhatatosak
maradjanak. Csillapítsd fájdalmaikat és szenvedéseiket, légy velük és bátorítsd őket a nehéz pillanatokban. Ugyanakkor teremts lehetőséget számukra, hogy azok felé, akik üldözik,
bántalmazzák őket, irgalmasságot gyakorolhassanak, és bizonyságot tehessenek a Te neved mellett, és ezáltal csak úgy, mint Pál, ők is
abbahagyhassák a keresztyének üldözését, és Hozzád térhessenek! Tedd kedvessé gyermekeidet üldözőik szemében, hogy szolgálhassanak feléjük.
Hiszen maga Jézus tanít minket arra, hogy áldjuk azokat, akik bántanak minket. Ezért legyenek áldottak az üldözők és a bántalmazók, és Jézus
nevében kérlek, teremts nekik is lehetőséget a megtérésre és a bűnbánatra, és nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki még elveszetten
kóborol valahol a világban. Ámen!

(B. L.)


Istenem! Adj nekem erőt, s kitartást, hogy feladataimat jó szívvel és vidáman végezhessem! Mindennapi örömeimet hadd leljem meg munkámban, hogy létem tartalmas, kiegyensúlyozott és szép lehessen! ÁmenMennyei Atyám! Köszönöm, hogy kijelentésedet naponta olvashatom. Nekem sokat jelent, hogy a világ Ura szól hozzám, egyszerű teremtményéhez, sőt terve, célja van velem. Vezess Igéd és Lelked által ma is! Ámen


Mindenható Isten! Te alászálltál miközénk, s arról is gondoskodsz, amire nekünk ebben a földi életben szükségünk van, és ami hasznos. Kérünk Téged, engedd meg, hogy mindenben Rád hagyatkozzunk. Add reánk áldásodat, hogy semmiféle kényszerítést vagy erőszakot ne kövessünk el senkivel szemben, sőt még ennek a gondolatától is távol tartsuk magunkat. Így hadd tanuljuk meg ezen a világon elhordozni a szegénységet, mégpedig úgy, hogy közben belső békénk és megnyugvásunk el ne vesszen, sőt inkább abban a lelki gazdagságban növekedjék, amit Te az evangéliumban kínálsz nekünk… Ámen.
(Kálvin János)


URam! Adj megújító örömöt a mindennapokban, s áldást, hogy munkánk eredményes legyen! Ámen
URam! Áldásoddal kísérj, hogy mindig felismerhesselek! Ámen


Uram! Áldj meg, hogy áldás lehessek szeretteim között! Ámen.


Uram, annyi fájdalom és harag van bennem. Belefáradtam már, hogy velük éljek. Átadom neked őket, hogy gyógyíts ki belőlük. Ámen.


URam! Annyi mindent fontosnak tartok, s valójában csak egyre van szükségem: a Te szeretetedre. Add hogy befogadjalak Téged! Ámen

Uram! Hiszek benned, hiszek neked. Vezess, amerre akarsz, vigyél oda, ahol látni akarsz. Előtted nincs akadály, én pedig ezt szeretném a hit bátorságával elfogadni és maximálisan rád hagyakozva élni. ÁmenUram! Légy velem küzdelmeimben! Ámen.

Nincsenek megjegyzések: