2019. július 23., kedd

Atyánk, segíts megértenünk, hogy a megbocsátás meggyógyítja a lelkünket, és közelebb visz hozzád. Ámen


Kegyelmes Atyám! Segíts nekem abban, hogy mindent és mindenkit a helyén kezeljek! Így köszönöm meg emberi eszközeidet, a bennünket betegségeinkben kezelő orvosokat, akik fontos, hasznos munkát végeznek, de a dicsőség a Tied, mert a gyógyulás mindig Tőled jön. Szeretnélek magasztalni ezért Jézus nevében. Ámen


Mennyei Atyám! Mennyi mindent szeretnék átadni az általad rám bízott gyermekeimnek! De sokszor halogatom. Nem érek rá, majd legközelebb. Tudom, hibázom, amikor így cselekszem. Formálj engem, hogy aktívabban lehessek jelen gyermekeim életében. ÁmenMennyei Atyánk! Hálát adunk azért, mert tőled származik minden jó, és tökéletes ajándék. Hogy tudhatjuk teljes bizonyossággal, mi a jó és mi a rossz. Add, hogy őszinte szívvel tudjunk mindenkor, mindenben hozzád fordulni. Add, hogy ne a kérdésünk legyen a fontos, hanem a te válaszod, amelyben van a mi életünk és igazságunk. Dicsőítünk téged azért, mert megígérted, hogy aki hozzád megy, azt te nem küldöd el. Ámen


/P.Á./


Teremtő Uram, Istenem! Végtelenséged elszédít, teremtettséged csodái lenyűgöznek... Plántáld szívembe törvényeid ismertét, hogy azokat szemem előtt tartva, akaratod szerint futhassam meg nekem rendelt pályámat - itt a földön! Ámen
URam! Add, hogy nyitott, tiszta szívvel tudjam befogadni mindazt, amit tanítasz nekem egy életen át! Ámen


Uram! Látod vergődését ennek a világnak... ahogyan a pénzből és hatalomból font hálójából sehogyan sem tud kiszabadulni. Szabadíts meg mindnyájunkat, hogy csak Téged féljünk és szeressünk! Ámen


Uram! Légy áldott minden gyermekért, légy áldott az Életért. Add, hogy érvényesüljön teremtői akaratod, s a Tőled kapott méltósággal tudjunk élni a világban, őrizve azt magunknak, s a jövő generációinak az idők végezetéig! Ámen


URam! Szeress, hogy én is szerethessek! Ámen.


URam! Te irányítsd életemet a jóra, s add, hogy amit elkezdtél bennem, az kegyelmed révén gyümölcstermően be is fejeződjék! ÁmenUram! Vannak kellemetlen élethelyzetek, melyekben nem nagyon tudom, hogyan reagáljak. De mindig megnyugtat, ha arra gondolok, hogy a Tied vagyok és Tőled senki és semmi el nem vehet. Áldalak érte! ÁmenUrunk! Te látod mivé váltunk Nélküled... kérünk, add nekünk igéd erejét, hogy megtapasztalva kegyelmed gazdagságát, bölcsen szólni tudjuk evangéliumodat Ámen.

Nincsenek megjegyzések: