2020. június 17., szerda

Istenem! Segíts túl látnom saját magamon és belesimulnom nagyságos terveidbe! Ámen


Mennyi Atyám! Hálát adok neked az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újraébredt lelkem legyen egészen a tiéd! Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint te: mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig a krisztusi szeretet sugározzon reá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe. Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Add, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre oly nagy szükség van a szomorú világban. Végül add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek közelebb szent Fiadhoz. Ámen


Mennyei Atyám! Köszönöm a Tőled kapott céljait életemnek! Szeretnék ennek megfelelően élni napról napra! Céltudatosan, Rád tekintve, vezetésedet kérve! Ámen
URam! Add, hogy életemet méltósággal tudjam élni, s sorsom minden dolgában megcsillanjon szereteted fénye! ÁmenURam!Add, hogy szavaim - kegyelmed révén - mindig hitelesen csengjenek, s cselekedeteimben is megnyilvánuljon szereteted! ÁmenURam! Áldásodért könyörgök... Áldd meg szeretteimet közelben és távolban, légy népeddel, hogy megelégedéssel dicsőítsen Téged! ÁmenUram! Köszönöm hívó szavad! Hálás vagyok, hogy engem is hívsz magadhoz annak ellenére, hogy sokszor nem érek rá a Veled való kapcsolat ápolására. Pedig ez a legfontosabb kellene, hogy legyen életemben. Ez az egy szükséges jó, melyet senki el nem vehet tőlem. Ámen
Uram! Légy velem, hogy minden mást csak ráadásnak tekinthessek! Ámen


Uram! Szabadíts meg minket a gonosztól! Ámen


Uram! Tartozom neked és jó néhány embertársamnak. Bocsánatkéréssel. Milyen könnyen látom meg mások hibáit, és mily nehezen látom be a sajátjaimat. Pedig sok van belőle nekem is. Sőt, nemcsak hibáim, bűneim is vannak szép számban. Szeretném ezeket hamarabb észre venni és megbánva bocsánatot kérni Tőled is, és attól is, aki ellen vétettem. Adj nekem ilyen alázatos, Rád figyelő, engedelmes szívet! Ámen


Uram! Tudom, hogy félelmeimen keresztül is formálsz engem. Kérlek adj nekem türelmet és értő, bölcs szívet, hogy megélhessem emberlétem csodáját gondviselő szeretetedben! Ámen.

Nincsenek megjegyzések: