2020. június 21., vasárnap

Drága Mennyei Édesatyám a Jézus Krisztus által! Hálásan köszönöm Neked, hogy a nevem fel van írva az Élet könyvébe. Könyörgöm Hozzád gyermekeimért, unokáimért, akik szemmel láthatóan a pusztulás felé rohannak, mert a kényelmes, széles úton járnak, és a világ csábításainak engednek. Nem hagyják magukat " meggyőzni". Tudom, hogy az én erőm oly kevés, és nem biztos, hogy én vagyok ebben a dologban a Te eszközöd Uram. Könyörgöm, végezd el Szentlelked által bennük, hogy hagyják magukat Isten megbocsátó szeretete által az élet útjára vezetni, illetve visszavezetni. Engedjék, hogy megtisztítsd, megerősítsd, meggyógyítsd és meggazdagítsd az életüket. Jézus Krisztus nevében kérlek: Ámen

(Szalma Józsefné)


Hányszor vagyok tisztátalan szívű Istenem! Ilyenkor nem is látlak Téged. Eltakarnak vétkeim. De köszönöm Jézus minden bűnt eltörlő áldozatát, mely megtisztít. Még engem is. Ámen
URam! Add, hogy akaratod szerint tudjam élni életemet! Ámen


Uram! Add, hogy felismerjem akaratod, s tartani tudjam életemben a rendet...

Ámen.
Uram, Istenem! Realitás-érzékemet csiszold gondviselésed által! Bocsásd meg szeretetlenségemet, s türelmetlenségemet, melynek elszenvedői környezetemet terhelik! Kérlek, segíts hogy közelebb tudjalak magamhoz, s békességed átjárja szívemet, s egész életemet, s nem perlekedjek Veled sem, hanem hálát adhassak mindenkor mindenért! Ámen


Uram! Kihez mehetnénk, hiszen örök élet beszéde van nálad és nekünk erre van szükségünk. Adj csendességet szívünkbe, hogy tudjunk és akarjunk megállni előtted és ennek áldásait engedjük beleáradni életünkbe. Ámen
Uram! Köszönöm igei vezetésedet! Adj engedelmes szívet, hogy ne hátráljak meg, ha akadályokba ütközöm. ÁmenUram!
Senki nem bűntelen. Nem is volt az emberként csak Jézus Krisztus, aki egyszerre volt valóságos ember és valóságos Isten és közénk jött, hogy magára vegye bűneink büntetését. Köszönöm e nagy kegyelmet, hogy Krisztus keresztáldozatában nekem bűnbocsánatom van. Áldalak érte! Ámen


URam! Sokszor türelmetlenkedem, s perlekedem Veled és másokkal is, hogy sok-sok dologra nem jut időm. Istenem, adj szívembe békességet, hogy bölcsen tudjam beosztani azt az időt, amit nekem rendeltél, s kegyelmed révén amit kaptam tálentumként, azt megduplázhassam! Ámen


Uram! Szeretnék bizalmat adni másoknak, de bizalmatlanná tett ez a világ... Kérlek, add szívembe a szeretet bátorságát, hogy Szentlelked erejét megtapasztalva Igazságod szolgálatába állhassak, s úgy élhessek, ahogyan azt
Gondviselő Jóságod szerint eleve elrendelted mindannyiunk számára! Ámen

Nincsenek megjegyzések: