2019. június 28., péntek

Istenem! Fáradt léptek, hosszú magányos szakaszok vannak mögöttem. Nagyon elfáradtam, leülnék... Tudom, hogy mennem kell, de úgy érzem nem bírom tovább! Terhek nyomasztanak, sokasodó kihívások szorongatnak egyre gyakrabban... Könyörülj rajtam Uram! Add nekem megújító erődet, hogy futásomat folytathassam, s eljuthassak Tehozzád! Ámen.Istenünk, segíts megnyugodnunk a tudásban, hogy hallod és megérted imáinkat. Ámen


URam! Add, hogy ne aggódjam azért, aminek teljesítésére csak Neked van hatalmad! Adj bölcsességet nekem, hogy amit megtehetek a magam erejéből is, azt jókedvvel és örömmel végezzem, felebarátaim hasznára, s a magam örömére! Ámen
Uram! Engedd, hogy titkaidból élhessek! Ámen


Uram! Fohászkodom a betegekért, hogy közel kerüljenek Hozzád a szenvedés helyén és idejében, de könyörgöm a gyógyulásukon fáradozó orvosokért is, hogy eszközök lehessenek kezedben. Ámen


URam! Hatalmaddal ölelj át! Ámen


Uram, Istenem! Segíts úgy élnem mindennapjaimat, hogy bennük Rád találjak és magamra, hasznára legyek ennek a világnak, s örömére embertársaimnak és szeretteimnek!
Ámen


Uram! Köszönöm a házastársamat! Áldalak érte! Életem teljesebb és boldogabb általa. Ezért is rendelted a házasságot, mert Te állapítottad meg: nem jó az embernek egyedül lenni. Ezzel együtt is vannak, akik házastárs nélkül le tudnak élni egy földi életet. Minden tiszteletünk az övéké. Áldd meg őket! Miképpen a Tőled rendelt társukat még meg nem találókat is! Enyhíts nyugtalanságukon és mutass utat számukra! Ámen


Uram! Köszönöm a Tőled kapott békességet! Segíts, hogy előrehaladjak napról napra a megszentelődés útján. A Te dicsőségedre! Ámen


Uram! Tégy engem együtt-munkálkodásra késszé! Ámen

Nincsenek megjegyzések: