2012. január 7., szombat

URam! Add, hogy minden ember tisztelje az életet, add hogy felismerjünk benne Téged! Ámen

URam! Add, hogy mindenben akaratodat keresve, szóval és cselekedettel dicsérhesselek! Ámen

URam! Add, hogy mindig Rád figyeljek, s a Te szereteted határozza meg céljaimat, s ne az én emberi elképzeléseim! Ámen

URam!Add, hogy ne az elillanó élmények rabjai legyünk, hanem Benned örvendezhessünk! Ámen

URam! Add, hogy ne legyek esztelenül büszke, s add, hogy lássam ne csak a lehetőségeimet, de a korlátaimat is! Gondviselésed palástjával takarj be, ha magam is vacognék, mert nem tudok úgy szeretni, ahogyan szeretném! Mindazt a rosszat, amit elkövettem embertársaim , s magam ellen, fordítsd jóra, hogy Benned és Általad békességet nyerjek! Ámen

URam! Add, hogy növekedjek hitben és szeretetben, hogy járni tudjam a nekem rendelt, Hozzád emelő álázat-utamat! Ámen

URam! Add, hogy Rád építhesse mindenki boldogságát, s add, hogy mindenki megtalálhassa és kegyelmedből élve egy életen át megőrizhesse a neki rendelt segítőtársát! Ámen

URam! Add, hogy Rád figyeljek ezen a mai napon is, Neked akarjak tetszeni, s ne magamnak! Ámen

URam! Add, hogy szavaimmal segíteni tudjak mindazoknak, akiket mellém adtál, s Igéden keresztül magam is megerősödhessem nap mint nap! Ámen

URam! Add, hogy ne a magam hasznát keressem, hanem kegyelmed révén áldás lehessek mások számára! Ámen

URam! Add, hogy ne a romboló indulat határozza meg feladataim megoldását, hanem szereteted fénye mutasson utat minden megoldandó dolgomban! Ámen

URam! Add, hogy ajkamon hitelesen csengjen a szó, s életemet akaratod szerint éljem! Ámen

Nincsenek megjegyzések: