2019. szeptember 14., szombat

Istenem! Mennyire meg tud szépülni a múlt. Még annak számtalan nehézsége, kínja, nyavalyája is. Pedig helyén és értékén kezelni akkor tudunk valamit, ha ígéreteid fényébe állítjuk bele. Ebben kérem segítségedet! Ámen


Istenem! Minden mulandó ezen a világon, csak Te vagy örök. Add, hogy ne sajnáljam azt, ami elmúlik életemben, hanem segíts az általad elkészített örökkévalóságra koncentrálnom. Ha ez járja át gondolataimat, akkor könnyebb elfogadni azt, hogy földi jó és szerencse, mulandó, mint magunk, de a hit drága kincse örök és fő javunk. Ámen


Istenünk, aki az egész világ Istene vagy, segíts eszközeiddé lennünk a jó hír, a te Fiad, Jézus örömüzenetének továbbadásában. Ámen


Jézusom! A most kezdődő héten is te légy velem és szeretetteimmel! Légy velem munkáimban, emberekkel való érintkezéseimmel és add, hogy Téged dicsőítsen életem! Ámen


URam! Add, hogy észrevegyem teremtettséged csodáit, s hálás örömmel szolgáljam teremtői akaratodat! ÁmenUram! Adj nekem tiszta látást, hogy el ne tévedjek a világ csábító útvesztői között. Légy velem minden napon, hogy el ne feledjem igazságodat, s aszerint is éljek! Ámen


Uram! Áldásod nélkül terméketlen az életem.
Kérlek szánj meg engem, s teljesítsd ígéretedet rajtam is! Ámen.
Uram! Bocsásd meg, hogy időnként meggondolatlanul beszélek. Főleg mások háta mögött. Add, hogy tudjam zárva tartani a számat, amikor másokat bántanék szavaimmal. Ámen


Uram, köszönöm, hogy mindig megadod azt, amire szükségem van. Még arra is Te adsz erőt, hogy dicsőíthesselek. Ámen
Uram! Szívem keménységét enyhítsd szereteteddel, hogy magam is képes legyek szeretni! ÁmenURam! Szívemben Te légy az ÚR, hogy élni és szolgálni tudjak! Ámen


URam! Taníts minket imádkozni! Ámen

2019. szeptember 13., péntek

Jó Atyám! Ami jó volt a múltban az azért hívogat, ami rossz, azt pedig azért nem tudom feledni. Milyen balga vagyok, amikor így teszek. Segíts nekem csak Benned bízni és hittel előre tekinteni. Ámen


Köszönjük, Istenünk, személyre szóló üzenetedet, melyet igéden keresztül kínálsz nekünk minden nap. Segíts, hogy nyitottak legyünk meghallani szavaidat. Ámen


Úr Jézus, taníts minket mérhetetlen szereteteddel, hogy mi is tudjunk szeretni Téged,s örvendezve Néked szenteljük életünket.

(Spurgeon)


Uram! A hibákat könnyen észreveszem mások életében, de oly ritkán veszem észre azt, ami dicsérhető. Vagy, ha észreveszem is, mégsem hagyja el ajkamat a dicséret. Segíts változtatnom ezen! ÁmenUram, a változás, a bizonytalanság félelmetes tud lenni, de bízni fogok Benned. Segíts, hogy bizalommal járjam életem új útját, tudva, hogy Te tökéletesen előkészítetted. Szeretlek, Uram. Ámen.


Uram! Add Uram, hogy érthessem igazságodat, s megmaradhassam abban a hűségben, amire elhívtál. Áldd meg mindazokat, akik segítenek engem ebben, s add, hogy magam is minden napon Szereteted eszköze lehessek! Ámen. URam! Életem ideje kezedben van... Légy hozzám kegyelmes, hogy ne tékozoljam el a nekem elkészített lehetőségeimet, s szolgálni tudjak Neked, s másoknak! Add, hogy a nehézségek ellenére is kitartsak Melletted, s mindvégig küzdeni tudjak mindazért, s mindazokért, amiket/akiket életem részévé tettél! Ámen
Uram, segíts, hogy helyes döntéseket hozzak. A Te tetszésedet akarom keresni, és nem az emberekét. Jézus nevében. ÁmenUram! Segíts, hogy Hozzád találjak! Ámen
URam! Segíts, hogy minden nap Rád tudjak figyelni! Add, hogy megújuljak erőd által, s életemet tisztaságban, szeretetben és igazságban tudjam vezetni! Ámen
URam! Taníts erősíts, hogy elvégezhessem mindazt, amit sorsomba kódoltál! Ámen


URam! Vezess, hogy el ne tévedjek! Ámen


Urunk, Istenünk! Segíts minket, hogy általad egymásra találhassunk és Benned békességet, s érted értelmet nyerjen életünk minden pillanata! Ámen.

2019. szeptember 12., csütörtök

Istenem! A családokért könyörgöm! Adj figyelmességet, szeretetet, törődést a családi közösségekbe, hogy felnőtt és gyermek egyaránt megtapasztalja a Tőled jövő áldásokat és átadhassuk azt a körülöttünk élőknek is! ÁmenIstenem! Köszönöm Salamon király kérésének magamra vonatkoztatható mozzanatát. Átgondolhatom saját, nem ritkán önző kéréseimet, melyek nincsenek javamra, de a Neked engedelmes szív mindig áldást hordoz. Nem is keveset. Ilyet kérek Tőled, Uram alázatosan. Ámen


Mennyei Atyám! Bármi is történt velem a múltban, segíts nekem abban, hogy mindent a helyén kezeljek. Nem szeretnék beleragadni a múltba, mert vár a jelen és a jövendő. Ezekben is Rád tekintve szeretnék előrehaladni. Ámen


Mennyei Atyám, kérlek, bocsásd meg, ha tehernek ábrázoltam követésedet. Segíts, kérlek, hogy úgy éljek, hogy a követésed okozta öröm ragyogja túl az árat, amibe ez belekerül. Ámen


URam! Add, hogy megállhassak a kísértések közepette, s megmaradjak a Benned való hitben! Ámen
Uram! Ismersz mindannyiunkat, s jól tudod mi lakozik a mi lelkünkben... Kérünk, vedd el tőlünk mindazt, ami gátol, hogy Hozzád siessünk, s örvendeztess meg evangéliumoddal életünk minden napján! Ámen.


Uram, Istenem. El-elkószáló életemnek Te légy gazdája, hogy akaratod szerint élhessek önmagam és szeretteim hasznára! Ámen.


URam! Szövetségre hívtál el, s én nem is tudtam, hogy ez mit jelent. Köszönöm, hogy megtartasz minket a Te hűségedben akkor is, amikor mi hűtlenek vagyunk Hozzád! Ámen


Uram! Tedd fülemet hallóvá, szememet látóvá, hogy szereteted hatalmával élni tudjak! ÁmenUrunk, Jézus, juttasd eszünkbe, hogy mindig van lehetőségünk másokat a hozzád vezető ösvényre tanítani. Ámen

2019. szeptember 11., szerda

Istenem! Szavakba próbállak foglalni, de kevés a szó, érzéseim se képesek felfogni hatalmad nagyságát. Hozzád kiáltok mégis: Vezéreld életemet, add hogy minden dolgomat a Te kezedből vegyek! Ámen.Istenünk, köszönjük, hogy beszélni akarsz velünk. Segíts figyelnünk halk és szelíd hangodra. Ámen


Istenünk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus által segítesz nekünk szilárdan megállni minden harcunkban és megpróbáltatásunkban. Ámen


Jézusom! Szeretnék mindig igazat szólni, hogy ezzel is Téged dicsőítselek és azokat a közösségeket építsem, melyeknek tagja vagyok. Legyen szó családról, gyülekezetről, munkahelyi vagy baráti közösségről. Köszönöm, hogy meghallgatsz! Ámen
Nagy Istenem, ha nézem a világot

Mit alkotott, Te szent, „LEGYEN” szavad
Ha látom én sok millió alkotásod
Kiket vezetsz és táplálsz egymagad
A szívem áld, és hála tölti be
Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te…Uram! Add, hogy hűséges lehessek Hozzád, s betölthessem teremtői akaratodat! ÁmenUram! Cselekvő hitet kérek tőled, nem csak elméletben óhajtok hívő lenni, hanem egész életvitelemben is! Köszönöm, hogy meghallgatsz! Ámen


Uram! Jóságoddal öleld át ezt a világot, hogy mindenki elhiggye, szereteted, a legfőbb jó... Ámen
Uram, segíts, hogy hűségesen tanítsam Igédet és utaidat gyermekeimnek, aztán bízzam Benned, hogy kíséred őket az úton. Elengedem az irányítást, és bízom abban, ahogy Te munkálkodsz bennük. ÁmenUram, tégy békességed eszközévé!
URam! Vezess, hogy másokat Hozzád vezethessek! Ámen

2019. szeptember 10., kedd

Drága Mennyei Édesatyám.
Köszönet és dicsőség Neked azért a sok jóért, amit az életemben, életünkben tettél és reménység szerint teszel is velünk. Első renden köszönöm a szeretetedet, és a szabadításodat. Köszönöm a kegyelmet. Köszönet a családomért, a bennük végzett munkádért. Köszönet a testvéri közösségért, azért a sokféle emberért, akikkel Fiad vére által összekötöttél, és hogy ebben a közösségben Téged és Neked szolgálhatok. Magasztallak Uram, azért is, hogy tudhatom Te velem vagy a mindennapokban, és hogy a védelmed alatt állok, hogy ha Rád figyelek, semmi baj nem érhet, és bocsásd meg nekem, ha ez nem mindig sikerül nekem. Köszönöm az intést és a botot is, hiszen tudom, hogy javamat szolgálja.
Kérlek, Uram ne szűnj meg gondoskodni rólunk. Könyörgöm hozzád a betegekért. Te adj Uram erőt a szenvedés és a nehézségek elhordozásához, és ahhoz is, hogy ne tévesszék szem elől, hogy Nálad a segítség, Nálad a kegyelem. Jézus Krisztusért kérlek. Ámen


Jézusom! Szeretnék mindig igazat szólni, hogy ezzel is Téged dicsőítselek és azokat a közösségeket építsem, melyeknek tagja vagyok. Legyen szó családról, gyülekezetről, munkahelyi vagy baráti közösségről. Köszönöm, hogy meghallgatsz! Ámen


URam! Add, hogy meg tudjam különböztetni nap mint nap, mi a Te rended szerint való, s mi az, ami nem! Engedd, hogy Tiéd lehessek, s nem a magam esze, hanem a szereteted vezérelje útjaimat! Ámen
Uram! Adj békességet a lelkembe, hogy békében tudjak élni másokkal! Ámen URam! Adj nekem bátorságot, hogy szembenézzek a valósággal, s Veled együtt győzedelmeskedjek félelmeimen! Ámen
Uram! Könnyelműen ítélkezem mások felett, pedig nem akarom. Kérlek Téged, vedd el tőlem a könnyelmű ítélkezés lelkületét, s ajándékozz meg a segítés készségével, hogy egykoron célba érhessek! Ámen.


Uram! Köszönöm, hogy melletted időzhetek naponta egy kis időt. Nekem van erre szükségem, hogy rácsodálkozzam hatalmadra, kegyelmedre, nagyságodra, szeretetedre és még számtalan más dologra. Köszönöm, hogy a tied lehetek. Áldalak érte. Ámen


Uram! Sokkal jobban szeretnék szeretni, de önzésem sokszor gátat emel elém. Kegyelmeddel támogass engem, hogy tetszésedre élhessem meg Tőled kapott napjaimat, s felfedezzem földi létem értelmét! Ámen


URam! Szeress, hogy tudjak szeretni! Ámen


Uram! Tudom, hogy fontos a munka életemben, különösen, ha még van egészségem annak végzésére, de a családomat szeretni, velük törődni helyettem senki nem fog. Amit rajtam keresztül akarsz adni életükbe, azt nem szabad elhanyagolnom! Segíts ennek meglátására és megélésére! Ámen


Uram, tudom, hogy néha gödörbe fogok kerülni. De tudom, nem kell ott maradnom, és nem kell megpróbálnom kienni magam a gödörből. Köszönöm, hogy időtlen Igéd által mutatod nekem az utat, az igazságot és az életet. Jézus nevében. Ámen

2019. szeptember 9., hétfő

Istenem! Ha még nem tudom, akkor kérlek, mutasd meg, hol a helyem a gyülekezetben, hogy mi az, amit én tehetek hozzá a közösséghez. Nem fogyasztó, hanem tevékeny hívő szeretnék lenni! Ámen


Mennyei Atyám, rád hagyatkozom.

Tégy velem tetszésed szerint!
Bárhogyan határozol felőlem,
megköszönöm neked.
Mindenre kész vagyok, mindent elfogadok,
csak a te akaratod teljesedjék bennem
és minden teremtményedben!
Más kívánságom nincs, Istenem.
Életemet kezedre bízom,
neked ajándékozom, Istenem,
szívem egész szeretetével,
mert kereslek téged.
És szeretetem azt sugallja,
hogy odaajándékozom magam
fönntartás nélkül, határtalan bizalommal,
mert te vagy az én Atyám. Ámen


Mennyei Édesatyám a Jézus Krisztusban!

Hálát adok, hogy Te nem vagy személyválogató, és minden embernek adod az üdvözítő kegyelmedet. Köszönöm, hogy elfogadhattam, ebben a boldog reménységben megújulhatok, és várhatom az én üdvözítő Uram, Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelét, és részese lehetek én is az Ő dicsőségének. Köszönöm, hogy velünk vagy Uram minden napon a világ végezetéig, és még gyűjtesz a Tieidhez. Kegyelemben gazdag szeretetedbe ajánlom szeretteimet, a rám bízottakat, Uram! Ámen


(Szalma Józsefné)


Uram! A kihívások között légy velem szereteteddel, hogy erős lehessek, s erősíts meg kegyelmeddel, hogy alázatos maradhassak! Ámen.URam! Add, hogy Benned élhessem sorsomat! ÁmenUram! Hányszor próbálok mások kedvében járni, ahelyett, hogy azt keresném: mi kedves Teelőtted! Az előbbi frusztrálttá tud tenni, mert sokszor nem sikerül, az utóbbi megnyugtat, boldoggá tesz. Nem is értem önmagam, amikor nem a Neked való tetszés fontosságára figyelek. Így áldj meg engem és mindenkit, aki Neked óhajt élni! Ámen


URam! Mindennapi kenyerünkre az áldást Tőled kapjuk, add meg hát azt, amire szükségünk van, áldj meg minket! Ámen


URam! Ösvényem világossága Te legyél továbbra is, hordozz, hogy terheimet én is tudjam elhordozni! ÁmenUram! Szentlelkeddel erősíts, hogy reménységem forrása el ne apadjon! ÁmenUrunk, Istenünk, a megfáradt lelkek gyámolítója! Tégy készségessé minket a Tőled kapott lehetőségek bölcs kihasználására, s növelj minket alázatban, szeretetben és reménységteljes derűvel ajándékozd meg mindennapjainkat! Ámen.


Uram, nehezen tudom csendben tartani a lelkem. Lerakom eléd a csenddel szembeni ellenállásomat, segítségedet kérem, hogy tudjak minden nap csendes perceket tölteni Veled. Előre magasztallak azért, amit mondani fogsz nekem a csendben. Köszönöm az igazi pihenést, amit csak Te tudsz megadni. Jézus nevében. Ámen

2019. szeptember 8., vasárnap

Istenem! Te adj életemnek tartalmat a jelenben, hogy a holnapban ne fájjon a múltam! Ámen


Mennyei Atyám!
Tudom, hogy sok mindent kell megbocsátanom másoknak, és nekik is, amikor én vétek ellenük. Kérlek, add, hogy komolyan véve a Jézustól tanult imának ezt a kérését is, őszinte bűnbánatot tartva legyek készen elengedni az ellenem vétők torkát, miképpen Te könyörülsz rajtam, szegény bűnösön. Ámen


Uram! Erősíts meg az életben! Ámen.

Uram! Hálás vagyok az istentisztelet kínálta lelki töltekezésért. Bocsáss meg, ha könnyedén kihagyom az egyik-másik alkalmat, mert valamit fontosabbnak tartok. Pedig mi lehetne fontosabb, mint veled találkozni és a gyülekezetben megtapasztalni a hitbeli megerősödés áldásait? Áldalak mindezekért! Ámen
Uram! Igazságtalansággal átszőtt világodban a Te igazságodat keresem. Add, hogy ebben a kutatásban meg ne lankadjak, s küzdelmeimhez az erőt mindig Tőled kérjem! Add, hogy bizalmamat mindig Beléd vessem, és soha ne reménykedjek a saját képességeimben! Ámen


Uram Jézus! Tudom, hogy Hozzád tartozni azt is jelenti, hogy azokhoz is tartozom, akik szintén hisznek benned. Ezt nem kell szégyellnem, sőt vállalnom szükséges az istentiszteleteken való megjelenésem által. Adj ilyen bizonyságtévő életet! Ámen


Uram, néha megbillen a boldogságom, és az indulataim átveszik az uralmat fölöttem. Segíts, kérlek, hogy mindig Hozzád méltó módon viselkedjem, és ne adjak teret a Sátán mesterkedéseinek. Ámen


URam! Sokszor nyűgnek és kötelességnek érzem, amit Te kiváltságként adsz elém! Add, hogy Rád figyelve bölcsen hozhassam meg döntéseimet életem minden dolgában, s az Általad nyert harmóniában azt tehessem életemben, amire rendeltél! Ámen


URam! Viselj gondot rólam minden nap, hogy segítségére lehessek enyéimnek, s mindazoknak, akiket rám bíztál! Ámen


Urunk, segíts emlékeznünk arra, hogy te tudod, mi a legjobb nekünk és a többieknek. Ámen


Urunk! Te látod életünk zaklatottságát, s a vágyat a szívünkben a biztonságra, a megnyugvásra. Oltalmazó kezeddel vond körbe életünket, hogy áldásodat megérezve és megélve mi magunk is áldás lehessünk környezetünk számára! Ámen.