2019. április 27., szombat

Amíg élek, kereslek Uram, hogy életem végén magadhoz végy az öröklét boldogságában. Ámen


Erőt kértem az Úrtól, -
s ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.
Bölcsességért imádkoztam, -
és problémákat adott,
melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam, -
gondolkodó agyat és testi erőt kaptam,
hogy dolgozzam.
Bátorságot kértem, -
és Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.
Szeretetre vágytam, -
és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,
hogy segítsek rajtuk.
Kegyes jóindulata helyett
alkalmakat kaptam a jóra.
Semmit nem kaptam, amit kértem,
és mindent megkaptam, amire szükségem volt.
Meghallgatta imádságomat.Istenem! Tanácsolj törvényeddel, áldj meg minket kegyelmesen, hogy Neked éljünk, s el ne vesszünk! ÁmenJó Atyánk, könyörgök a boldogságért. De nem tudok boldoggá lenni. Hibáztatom a világot, az embereket, sokszor magamat, hogy miért nem vagyok ügyesebb, irigylem a mások boldogságát, azt gondolva, hogy ők ügyesebbek. Gazdag szeretnék lenni testben és lélekben. És nem látom, hogy a boldogságot sem megvásárolni, sem megszerezni nem lehet, csak Tőled kapni ajándékba. Nem az ügyességem hiányzik, hanem a hitem. Nem vagyok képes magamat egészen, fenntartás nélkül reád bízni. Pedig olyan szegény vagyok nélküled. Fogadj el engem, Atyám, üresen, szegényen, amint vagyok. De adj erőt, hogy lelki szegénységemet valóban megismerjem, minden jót csak Tőled kérjek. Te pedig add meg azt a boldogságot, ami ígéreted szerint már most a miénk lehet: mennyei országod kegyelmi ajándékait mind itt a földön, mind majd az örök életben. Ámen

/V.L./


Kegyelmes Istenem, ítélő bírám! Én bevallom, hogy bűnös vagyok, mégis milyen sokszor ítélkezem mások felett. Őszintén ítélkezem. Nagyon felháborít, nem az, amivel csak magának okoz kárt valaki, de a kíméletlen kizsákmányolás, a mások bőrén kívánó meggazdagodás, a belegázolás a mások becsületébe, és ehhez hasonló bűnök nagyon kiborítanak. Kell az az alázat, hogy én is bűnös vagyok, hogy lecsillapodjam. Hogy ne dobáljak követ akkor is, mikor nincs igazam. Hogy tudjam, én se vagyok illetékes az ítélkezésre. De ha felettem ítélkeznek illetéktelenek, kérlek, engem is védj meg. Úgy is, hogy közben figyelmeztetsz: többé ne vétkezzem. Ámen.

/V.L./


Uram! Adj nekünk hitet és szeretetet, hogy boldogan élhessünk! ÁmenUram! Hitvalló gyermeked szeretnék lenni. Sokan várják – ki sem mondva – hogy a Te gyermekeid Téged képviseljenek. Hűséggel. Hitelesen. Odaszántan. Így szeretnék élni. Minden nap. ÁmenUram! Javamra teremtetted az időt, s én ajándékodat sokszor büntetésként veszem! Amit Te épülésemre rendeltél, abban én sokszor szabadságom elrablóját látom... Kérlek segíts meg mindennapi küzdelmeimben, hogy a nekem rendelt időt jól használjam fel, magam és mások épülésére! ÁmenURam! Rendet teremtettél ebbe a világba, s mi pedig igen nagy rendetlenséget csinálunk benne... URunk, épp eleget szenvedtünk már oktalanságaink, mulasztásaink és bűneink miatt, kegyelmezz hát rajtunk, s adj nekünk bölcsességet! ÁmenUram! Szeretném az örökkévalóságot is azokkal tölteni, akik most is közel állnak hozzám! Tudom, felelős vagyok értük. Szeretnék megtérésükért imádkozni, és emellett még, ami rajtam áll, megtenni. Tudom, hitet nem adhatok senkinek, de Tőled kérhetek másoknak, hiszen egyedül Te adhatsz szívünkbe beléd vetett bizalmat. ÁmenURam! Szeretném tudni, hogy miért teremtetted ezt a világot; miért olyanra, amilyenre; s miért teremtettél bele engemet is, éppen ebbe a korba, amit most élünk? URam, add, hogy a válaszok hiányában se veszítsem el életkedvemet! Kérlek, adj mindig annyi örömet munkámban és az enyéim között szolgálva, amennyi elégséges ahhoz, hogy hűséggel betölthessem akaratodat! Ámen

2019. április 26., péntek

Jézus Krisztus, szentek reménye, híveid gondviselője, Benned bízóknak Istene! Áldott legyen szent Neved, mindenektől Istenséged! Mitőlünk is ezt érdemled. A mai nap is a mi lelkünket kártól, veszélytől testünket megtartottad életünket. Ételünket és italunkat megadtad, munkáinkat megáldottad dolgainkat. Ó, mi Istenünk! Lelkünket Neked ajánljuk testünket. Parancsoljad szent angyalaidnak, hogy azok tábort járjanak, mi mellettünk vigyázzanak! A sötétségnek fejedelme, lelkünk, testünk ellensége ne ártson Ördög serege! Bűneinkért ránk jöhet ő, lelkünket, testünket gyötrő betegségtől légy megmentő! Jézus Krisztus! Igazság napja, éjszakának is csillaga! Légy lelkünk fényes bajnoka, hogy holnap is még szent Atyáddal dicsérhessünk teljes szívvel! Ámen
(Egy idős asszonytestvérünk hétfő esti imája)Köszönöm, hogy amikor nem veszlek észre Téged, Te akkor is velem és mellettem vagy! ÁmenURam! Add, hogy ne ítéljek el senkit alaptalanul, hogy el ne ítéltessem én is! ÁmenUram! Felelős vagyok azokért, akiket rám bíztál. Köszönöm őket, de a felelősséget is, hiszen nem mindegy, hogy tiszta lelkiismerettel mondhatom, hogy Hozzád vezettem őket, vagy fájdalmasan állapíthatom meg: sajnos nem vettem eléggé komolyan a Tőled kapott megbízatást. Tudom, érzem, vannak hiányosságaim, Uram, ezeket Te pótold ki. Jézusért! Ámen


Uram, Istenem, most nem magamért, népemért imádkozom. Számodra szempillantás, számunkra nemzedékek sora, mióta magunkon érezzük sújtó kezed. Pedig nem hagytál el. A benned bízókat ezalatt is megtartottad. Népünknek is adtál lehetőséget arra, hogy hozzád térjen. Nem akar hozzád térni. Tombol a bűn, a hitetlenség. Szinte gúny tárgya lett, aki rólad bizonyságot tesz. Irgalmazz nekünk. Fordítsd újra felénk arcodat. Adj nekünk, népünknek, egyházunknak, benned bízó, jó vezetőket. Fiataljainkat tanítsd meg, hogy érteni és értékelni tudják igédet. Unják meg a céltalanságot, szolgálni tanuljanak. Engem és családomat is áldj meg hűséggel, igazsággal, hogy mi is szolgálhassuk népünk megújulását. Ámen

/V.L./Uram, Istenem! Számtalan döntés elé állítasz, s úgy szeretnék helyesen dönteni! Célokat látok, s tűzök magam elé, de a megvalósítás keskeny ösvényén gyakran eltévedek. Kérlek igéd fényével világítsd meg életemet, hogy Tőled kapott szabadságommal helyesen éljek! ÁmenUram!Uram, nem tudok igazán sírni előtted. Siránkozni naponként szoktam. Sok a baj, a gond, a betegség, a szegénység, a megaláztatás, nagyon kellene, és nagyon hiányzik a boldogság. Sokszor kértem segítségedet. Sokszor kérdeztem sírva: miért büntetsz. De mindig inkább másra néztem, nem magamba. Csak szóval kértem: legyen meg a te akaratod, de magamban inkább azt szerettem volna: legyen meg az én akaratom, s ha nem teljesült, sírtam haragomban. Igéd tükrében látom, befele kell fordítanom szemem. Magam bűneit, magam önzését, magam szeretetlenségét kell meglátnom ahhoz, hogy igazi, mély sírással bánjam meg, hogy nem tudlak lelkemből követni. Kérlek, Atyám, taníts meg úgy sírni, hogy egész életem megváltozzék. Hogy boruljak le előtted s tegyem le egész életemet a te kezedbe. Te pedig, Atyám, vedd kezedbe semmit érő életemet, s adj neki értelmet, értéket, szépséget, boldogságot, ahogy csak te adhatsz a tieidnek. Ámen
/V.L./


Uram! Szeress, hogy ne haragudjak senkire és semmire! Ámen


URam! Szereteted, igazságod győzedelmeskedjen mindenütt a világon, s az én életemben is! Ámen


Uram! Te látod hányszor bizonytalanodtam már el... Hála Neked, hogy kegyelmeddel mindig támogattál, s megerősítettél. Most sem kérek mást, mint azt, légy velem küzdelmeimben, hogy a külső békétlenség ellenére is megőrizhessem belső békémet! ÁmenUram! Te vagy az én egyetlen igazi kincsem. Köszönöm, hogy így nézhetek rád hittel. Kérlek, taníts, hogy minden másra ennek fényében tekintsek! ÁmenURam! Vidámítsd meg lelkemet, hogy derűvel nézzek a holnapba, s örömmel végezhessem mai napi feladataimat is! Ámen

2019. április 25., csütörtök

Istenem! A házasság önmagában nem ad teljes biztonságot, mert sem ez, sem semmi más nem adhat. De, ha Benned keressük, akkor megtapasztaljuk, hogy biztonságot csak Tőled kapunk. Áldunk érte! Ámen
Istenem! Vezess engem félelmedben naponként, hogy nekem szabott időmmel bölcsen gazdálkodjak! Ámen


Köszönöm Istenem, hogy kereshetlek Téged, még pedig annak következményeként, hogy Te már megtaláltál. ÁmenURam!Add, hogy felfedezzük sorsunkban a nekünk szánt Életet, s Neked éljünk! ÁmenURam! Add, hogy ne csak a halálomig, hanem azon túl is merjek hinni és remélni. Engedd, hogy álmod legyen életem valósága! Ámen
Uram! Hamar összerezzen lelkem, s nekem olykor a bárányfelhők is viharfelhőknek tűnnek... Segíts megtalálni önmagamat Tebenned, hogy derűsen élhessek! ÁmenUram, köszönöm, hogy úgy láthattalak az úrvacsorában, mintha szemtől szembe állnék veled. Tudom, hogy olyankor személyesen jelen vagy közöttünk. Te add meg, hogy méltóképpen, méltó hittel, bűnbánattal, komolysággal, tisztelettel tudjak minden alkalommal eléd állni. Hitemet, de bűneimet is eléd viszem. Tisztíts meg bűneimtől, hogy áldozatod érdeméért úgy állhassak ott eléd, mintha most születtem volna, tisztán, feddhetetlenül. Ámen.

/V.L./Uram! Oly sokszor konkrét elképzeléseim vannak az élet helyes útjairól, aztán gyakran mégis tévutakon, zsákutcában találom magam! Juttass el békességedre, hogy tetszésedre, s a magam örömére a távlatos jó mellett döntsek! ÁmenUram! Szeretnék szeretni. Belőled meríteni szeretetet is, hogy embertársaim megtapasztalják: Hozzád tartozom, a Tied vagyok. Szeretlek Uram, én erősségem! Ámen


Uram, tudom, hogy a Krisztus követésének útján a szelídséget is meg kell tanulnom. De ebben a rohanó, tülekedő világban ez egyike a legnehezebb feladatoknak. Olyan nehéz szelíden tűrni a sok megaláztatást. Nem ütni vissza, nem mondani kemény szavakat, mikor félre löknek, mikor nem a föld örökségét, de a mindennapi kenyérhez való jogot is el akarják ragadni tőlem azok, akiknek hozzád, Uram semmi köze. De azt is tudom, ha úgy viselkedem, mint ők, hozzájuk leszek hasonló, nem a Krisztus követője. Taníts meg arra, hogy Krisztus szerint tudjak harcolni másokért, a gyengékért, megalázottakért, egyházamért, népemért, érted és a te igazságodért. Tudom, hogy akkor könnyebbé fog válni a szelídség követelménye a magam dolgaiban. Így nyerhessem el ígéretedet, az egyedül benned bízó szelíd lelkek boldogságát. Ámen


/V.L./

Urunk! Hiteles vezetőkért imádkozunk Hozzád! Kérünk, adj ilyen embereket minden közösség élére. Legyen az család, gyülekezet, falu, város, vagy akár egy egész ország. S add, hogy mi is élen járjunk ebben a nem kis feladatban a magunk helyén, ott, ahová állítottál! Ámen

2019. április 24., szerda

Drága Mennyei Atyám.

Áldalak és magasztallak a reggelért. Köszönöm a nyugalmas éjszakát, és a tavaszi verőfényt. Köszönöm a hálától túlcsorduló szívem érzetét azért, hogy tudhatom Te vagy életem védelmezője, a kegyelem kiárasztója. Köszönöm Uram, hogy most amikor nehéz, a nehéz, Te most is velem vagy, és segítesz elviselni. Segítesz megmaradni a veled való közösségben. Köszönöm, hogy nem adsz ki, hogy megóvsz még önmagamtól is. Atyám! Köszönöm, hogy csendességben lehetek veled, hogy megtapasztalhatom naponta, és ma is a gondoskodó szeretetedet. Köszönöm az embereket, akiket mellém adtál, a Családomat, és a Testvéreket. Kérlek Uram, óvd meg Őket is a gonosztól, Jézus érdeméért kérlek.

Ámen


Drága Urunk, amikor félelemtől reszketve ébredünk az éjszaka közepén, emlékeztess az állandó gondoskodásodra. Ámen

Istenem! Gyakran kell döntenem, sem nem mindig tudom, melyik irányba induljak... Kérlek segíts, biztass szereteteddel, hogy meglássam a jeleket, melyeket gondviselő jóságoddal válaszútjaimon elhelyezel! ÁmenJó Atyám, irgalmadra várok. Bűnös, rossz világban bűnös, rossz gyermeked vagyok. Meg is van az eredménye, magam is tele vagyok gonddal, szegénységgel, betegséggel, ellenséggel, ezernyi nyomorúsággal. Irgalmazz, bocsáss meg nekem, s úgy állíts be a te szolgálatodba, hogy magam nyomorúsága mellett vegyem észre a mások nyomorúságát, az fájjon és égessen, és ne legyen nyugtom, amíg nem segítek azon, akin segíthetek. Krisztus tanít: Amit megtettél másokkal velem tetted meg! Segíts, hogy minden rászorultban őt lássam, hálás szívvel neki segítsek, örömmel segítsek, ahol te erőt és lehetőséget adsz a segítségre. Téged pedig arra kérlek, adj mellém is testvéreket, akiknek gondja van rám, akin keresztül én is megismerhetem a te irgalmadat. Ámen /V.L./


Kegyelmesen fordítsd magadhoz Tőled elszaladt gyermekeidet, hogy megtapasztaljuk mindannyian szereteted szentségét, s tisztán és örömmel éljünk a Te dicsőségedre! Ámen


Mennyei Atyám! Köszönöm Neked életem áldásait, próbáit és általad elrendelt földi hosszúságát is. Segíts, jól élnem a Tőled kapott lehetőségeimmel! Ámen


URam! Add, hogy éveim számában ne csak gyarapodjak, de bölcsüljek is! ÁmenUram!Uram Jézus! Köszönöm, hogy az elveszettekért jöttél, mert ez azt jelenti, hogy értem is. Értem is szenvedtél és vállaltad a halált. Köszönöm, hogy megtaláltál és megmentettél. Keresd továbbra is a nélküled élőket, hogy ők is boldog, örvendező életet éljenek. Ámen


Uram! Köszönöm, hogy figyelmeztetsz: a házasság csapatmunka. Ketten – Veled kiegészülve hárman – fáradozhatunk azért, hogy boldogok legyünk. Köszönöm az erős hármas fonalat, melyben Te magad vagy a harmadik! Ámen
URam! Segíts, hogy bölcsen élhessem napjaimat! ÁmenUram! Szeretnék okos és bölcs lenni, de valahogyan mégsem sikerül. Adj nekem bizodalmas szívet Tebenned, hogy kezedből vegyem életem minden napját, s hálatelt szívvel, örömmel kövesselek Téged!URam! Tartsd szemem előtt igazságaidat, hogy azok világítsák meg életem ösvényét! Ámen

2019. április 23., kedd

Csodálatos, szépséges Istenem, látni szeretnélek. Olyan sivár, egyhangú az életem, még a gyermekem, még a kertem virágainak szépségében sem tudok igazán gyönyörködni, pedig itt vannak a szemem előtt. De amíg a lelkemben sötét van, nem tudom meglátni azt, ami szép, és széppé teheti az én életemet is. Erőd, kegyelmed nélkül nem vagyok képes arra, hogy lássak, hogy lássalak. Krisztus azt ígérte, megtisztít minden bűntől. Tiszta szeretnék lenni. Boldog szeretnék lenni. Add nekem is Lelked erejét, segítségét, irányítását, hogy az ő erejével tudjam végig járni a boldogságra vezető út lépcsőfokait. Ragyogtasd fel előttem szereteted, irgalmad, jóságod atyai arcát, hogy lássalak, tisztán, ragyogóan, s boldogan merüljek el látásod örömében. Ámen /V.L./


Kegyelmes Istenem! Köszönöm a nagyszerű tanítást, mely szerint boldogabb az, aki adni akar és tud. Így köszönöm, hogy Te Jézust adtad nekünk, mi pedig hálás szívvel önmagunkat adhatjuk Neked. De köszönöm a házastársam felé megnyilvánuló valamennyi kicsinek, vagy nagynak tűnő dolgot, mellyel a boldogságát kereshetem és munkálhatom. Adj nekem ilyen örömszerző lelkületet! Ámen


Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk a feltámadás örömüzenetéért. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket a bűnben, kétségek között. Köszönjük, hogy üdvbizonyosságunk lehet. Hadd tudjunk erre Húsvét után is emlékezni, hadd járja át szívünket, hogy minden vasárnap ünnepelhessük a feltámadást és ezen örvendező életet élhessünk. Ámen


Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít! Ámen
Te vagy jelen
a sejtjeimben.
Te vagy a bennem
mélyen működő
hit és erő.
Nélküled
se távlata,
se értelme nincsen
a vágyaimnak,
a terveimnek.
De jelenlétedben
csodákat élek át:
hogy magamból Terád
feltekintsek,
s meglássam
Benned önmagam,
ahogyan Könyvedben
rólam írva van.
ÁMEN
(Hajdú Zoltán Levente)


URam! Add, hogy Általad Neked élhessek, s erődben megújulva a rámbízottakért éljek, életem minden napján! ÁmenURam! Add, hogy amit adtál akaratod szerint használjam a jóra! Ámen
URam! Add, hogy Rád tudjak figyelni, s hogy ne tévesszem szem elől mindazt, amit ígértél a Téged szeretőknek! Ámen


Uram, csendesíts el szívem! ÁmenUram! Köszönöm, hogy Jézusban földig hajoltál e kárhozott világért, s igen, értem is. Ezért köszönöm, hogy hálából neked élhetek és keresnem kell az elveszetteket, a még nélküled élőket, hogy hozzád közel kerüljenek. Bocsásd meg, ha azt gondolom, hogy ez a lelkészek feladata. Tévedek és mindenki téved, aki így gondolja. Közös feladatunk ez. Mutass utat és adj erőt e nemes feladathoz! Ámen


Uram! Segíts kijutnom bűneim verméből! Engedd, hogy újra láthassam a Fényt,s tapasztalhassam szereteted melegét! Ámen
Uram! Vétkeim, bűneim és mulasztásaim következményei fagyossá teszik hétköznapjaimat. Szeretnék melegedni Uram, s mások szívét is felmelegíteni! Tudom, hogy ez Nélküled lehetetlen vállalkozás, ezért Hozzád menekülök... Nyomorúságomban hallgass meg engem, s engedd hogy szereteted követeként éljek! Ámen

2019. április 22., hétfő

Atyám, Istenem, jól tudom, nem érdemlem meg azt a méltóságot, hogy a te fiad lehessek. Annyiszor hoztam szégyent szent nevedre, annyiszor tettem keresztbe ott, ahol te munkálkodni akartál. De van egy igaz testvérem, az én megváltó Krisztusom. Ha ő testvérének fogad és magához emel, én is ott lehetek családod körében. Segíts, hogy ne legyek méltatlan gyermeked. Segíts, hogy képes legyek békességet teremteni magam körül. Adj békességet és szeretetet a családomban. Add, hogy háborgó, elkeseredett munkatársaim között az én hitem, jó kedvem, vidámságom tudja elsimítani arcuk és lelkük ráncait, s támadjon jó kedv és békesség az én szavaim nyomán. Add, hogy egyházadban is a békességet szolgálhassam. Add, hogy látszódjék meg rajtam kezed nyoma. Add, hogy boldog lehessek melletted és áradjon át rajtam az a boldogság, amit egyedül a te jelenvalóságod tud megteremteni gyermekeid közösségében. Ámen

/V.L./


Dicsőítelek Jézusom az értem ontott drága véredért, megváltásomért, kegyelmednek, szeretetednek felfoghatatlan nagyságáért! Szívem telve van Veled, köszönöm, mit értem tettél! Ámen

Istenem! Szeretnék bölcs lenni, de nem tudom hogyan... Jó lenne csak okos és hasznos döntéseket hoznom, életem mégsem erről szól. Nagy elhatározásaimat alig követték tettek, hibás döntéseim azonban bőven zúdították rám a kellemetlen következményeket... Uram, segíts meg erőtlenségemben, segíts, hogy megértselek Téged, s önmagamat és szépnek teremtett világodban magam is szereteted fényét tükrözzem! ÁmenKöszönöm Uram, hogy te tökéletesen ismersz engem. Úgy, ahogyan senki más. Mégis szeretsz és gondod van rám. Áldalak érte! Ámen


Mellém az úton
társak szegődtek.
Vagy én lettem társuk,
s követtem őket?
Vagy egyszerre vágtunk
neki az útnak,
s hagytuk ott magunk
mögött a múltat?
Emlékszem, hogy volt,
de nem nézek hátra,
hisz amiatt lettünk
egymásnak társa,
mert téged, és őt is,
mint engem, egyszer
néven szólított
az áldott Mester.
S szavára tárult
fel az új élet.
Dicsőség legyen
a menny Istenének!
ÁMEN
(Hajdú Zoltán Levente)Mennyei Édesatyám!


Áldalak és magasztallak a naponta megtapasztalható szeretetedért. Azért a szeretetért, amivel nap, mint nap lehajolsz hozzám. Azért a szeretetért, hogy Jézus Krisztust adtad nekem is, értem is helyettes áldozatul. Hálás szívvel mondok köszönetet az új életemben eltöltött 15 évért, és azért is, hogy Te ma is munkálod a szabadítást - és másokat is megszabadítasz - a megkötözöttségeikből. Köszönöm a kegyelmet. Köszönöm a vezetésedet. Köszönöm, hogy veled élhetek. Óh, Uram add, hogy mindig engedelmes gyermeked lehessek, a Te dicsőségedre. Ámen
Uram! Add, hogy melletted állhassak, Téged követhesselek életem minden napján! Hála és köszönet Neked mindenért! Ámen
Uram! Bűnös vagyok, és ez naponta előjön belőlem. Aki leginkább tudója ennek, az utánad a házastársam, akit egyébként nem mellékesen nagyon szeretek. Tudom, hogy bocsánatot kérni nem gyengeség. Szoktam is. Add, hogy ha naponta kell, akkor naponta tegyem meg. Nem leszek sem kisebb, sem kevesebb ettől. Sőt, erősíti a kapcsolatunkat. Ámen
URam! Köszönöm, hogy az élet részese lehetek! Add, hogy ezért mindig hálás tudjak lenni! ÁmenUram! Köszönöm Neked életemet, s köszönöm hogy gondot viselsz rólam minden pillanatban! Adj nekem bölcsességet, hogy úgy döntsek életem dolgaiban, hogy az necsak hasznos, de üdvös is legyen! Ámen

2019. április 21., vasárnap


Drága Úr Jézus!
Ma élő tanítványaid sem vagyunk csöppel sem különbek, mint a régi tizenkettő. Szégyennel kell megvallanom magamnak is, mily sokszor kell ma is rendre utasítanod, és ezt teszed oly szelíd hangon, hogy beleremeg a szívem. Annyiszor kell megszégyenülnöm, hogy a legkisebb dologban is indulok a magam akaratában. Köszönöm, hogy kimunkáltad már a lelkemben a Te halk, finom hangod meghallását, és intésének észrevételét.
Annyira szeretlek ezért, hogy beleírtál rengeteg drága igét a szívem hústáblájára és minden ige éltet, vigasztal, megfedd,  és megmutatja a lehetőséget, a lábaid előtti elcsöndesedésben.
Köszönöm a drága élő hitű lelki testvéreimet, akikkel hétről hétre két-három alkalommal közösségben lehetek Veled, és velük együtt tanítasz a Te éltető beszédedre.
Uram, Te látod csak, mennyire kell fegyelmezni a testi ember fegyelmezetlen lelkét és ezt csak a lelki érti, mennyire szükségünk van erre.
Köszönöm, minden felett a Te drága hűségedet, hogy nem vetett el, hanem hordoz, és használ, és tanít, nem fáradt bele, mint én szoktam sokszor.
Kérlek Téged, újra és újra újítsd meg a lelkünket, és maradjunk a Tőled tanulandó alázatban és szelídségben, hogy mi is szüntelenül élhessük
ahogy Pál apostol is: Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és elég nékem az Ő kegyelme.
Vidd végbe minden nap, hogy győzzön Szentlelked bennünk és mindig legyünk Neked engedelmes és hű gyermekeid szeretetben, járva Veled a keskeny úton.
Egy gyönyörű ének, ahogy mondja: Mindig Velem Uram, mindig velem.
Köszönöm, hogy meghallgattad a kérésemet. Ámen. (Trezsimama)

Uram! Add, hogy kapaszkodni tudjak Beléd, s tanuljam Tőled a hűséget napról napra, utolsó szívdobbanásomig! Ámen


Uram! Bocsánatkéréssel tartozom a mások által nem ismert, de az általad jól tudott hűtlenségeimért! Segíts jól használnom a pillantásaimat, de még a gondolataimat is! A Te tetszésedet keresem ebben is, és ez jó a házasságomnak is. Ámen


URam Jézus! Köszönjük Neked az életet, azt, hogy megváltottál és nem hagysz el bennünket. Köszönjük, hogy feladatot adsz, hogy ezt másoknak is elmondhatjuk, az örömöt, hogy Te élsz! Köszönjük, hogy napról napra gondoskodsz rólunk. Segíts valóban minden nap felvenni mindegyikünknek a saját keresztjét, és követni Téged. Olyan jó, hogy Te még ezt a keresztet is segítesz vinni. Köszönöm, hogy vannak olyan napok, mikor a karjaidba veszel. Hála Neked Istenem! Ámen


Uram! Köszönöm a halál fölötti diadalt, mely sok erőt és vigaszt ad nekem. Szeretném ezt másokkal is megosztani, hogy minél többen tudjanak róla. Ámen


Uram! Segíts, hogy szólhassak, amikor szükséges, s hallgassak, amikor kell! Ámen


Uram! Taníts engem a Te utaidra, igéd fénye legyen ösvényem világossága! Ámen


Uram, tudom, hogy nem feleslegesen adtál életet nekem. Nem feleslegesen áldottál meg annyi áldásoddal. Nem feleslegesen adtál képességeket, lehetőségeket, családot, iskolát, otthont nekem. Én is köteles vagyok megteremni életem gyümölcseit, hogy a világ ne csak sűrűbb, de több legyen azáltal, hogy engem beleültettél. Bocsásd meg, ha semmi, vagy csak nagyon kevés és fanyar gyümölcs termett rajtam. Adj még haladékot és több erőt. De segíts, hogy képes legyek jót tenni, szolgálni, örömöt okozni, boldogságot, békességet hozni azokra, akiket reám bíztál és bízol. Szolgád kívánok lenni. Fogadj be szolgálatodba. Ámen

/V.L./


Uram, vállalom országod harcait. Vállalom, mert tudom, hogy ennek a harcnak Krisztus a vezére, a győzhetetlen Úr. Látom, hogy omlottak össze a mi korunk hatalmas birodalmai és tanításai, de a te egyházad és a te igazságod megmaradt. Látom, mennyi nyomorúság származik körülöttem azok önzése, kíméletlensége, gyűlölködése nyomán, akik ma is megvetik szeretetparancsodat. Nem akarok közéjük tartozni. Tied akarok lenni. S ha ezért bolondnak tartanak, kinevetnek, meggyűlölnek – vállalom. De nem vagyok biztos abban, hogy erőm lesz végig kitartani. Te adj erőt hozzá, s te adj testvéreket, akikkel együtt tudjuk végig harcolni igazságod szép harcát. Ámen

/V.L./


Uram! Végre látni szeretnék, tisztán és világosan, de önzésem sötét fátylát fellebbenteni csak Te tudod. Szereteted szivárványszíneivel ajándékozz meg ma is, hogy másokra mosolyogva magam is békét nyerjek! Ámen