2019. július 8., hétfő

Én Uram, és Én Istenem!

Sokszor belenézek a te Igéd tükrébe, és sajnos azt látom, mennyire nem tudok neki megfelelni. Bocsásd meg Uram, a hibáimat, a mulasztásaimat, és az indulataimat is. Olyan jó lenne, ha minden hibám ellenére is tisztán szolgálhatnálak Téged, ha átsugározhatna rajtam a Te kegyelmed fénye. Azonban köszönöm Neked a csendes perceim azon pillanatait is mikor tőled való öröm tölti be a szívemet. Köszönöm, hogy angyalaiddal is őrzöd a mi életünket, és vigyázol drága férjemre, és kisfiamra. Köszönöm azt a sok jót, amit csak Te tudsz adni nekünk. ÁmenIstenem! Köszönöm mindennapjaimat, a kegyelmet, hogy életemet beleszőtted ebbe a világba, s hogy terveimet Veled álmodhatom! Ámen.


Istenünk, akkor, amikor egyházunk, gyülekezeteink megújulásáért könyörgünk, add, hogy ne mi legyünk akadályai a Te munkádnak! Ámen.


Kegyelmes Atyám!
Látnom és éreznem kell, hogy mekkora a felelősségem a rám bízott gyermekeimmel kapcsolatban. Mennyi, de mennyi ismeretet, tapasztalatot kell átadnom számukra. Lehet, hogy ez fárasztónak tűnik, mégsem érezhetjük ezt feleslegesnek, mert a jövő generációját a jelenkor szülői nevelik, terelgetik. Adj elég türelmet, szeretetet szívembe ezzel kapcsolatban is! Jézusért kérlek! ÁmenTeremtő Istenem, köszönöm, hogy emberré teremtettél engem. Nélküled nem tudhatnám, mit jelent embernek lenni, mi célja van annak, hogy életet adtál nekem. Köszönöm, hogy nemcsak puszta életet adtál, de megmutatod, mivé kell lennem, mit kell megvalósítanom, mi az én rendeltetésem ebben az életben. Köszönöm, hogy Fiadban magad jöttél közénk, hogy igédben én is megismerhetem őt, követhetem, hozzá hasonulhatok, így válhatok örökéletű, szeretett és szerető gyermekeddé. Szeress engem is, Atyám, hogy el ne vesszek, s vezess engem is Krisztus által örök életre! Ámen.

/V.L./


Uram! Add, hogy néha-néha túlláthassak egy kicsit a nekem rendelt horizontjaimon és megérezve kegyelmed szeretetét magam is szereteted eszközévé válhassak! ÁmenUram! Áldott légy ajándékaidért, s hogy gondviselő jóságod által mindig megadod azt, amire éppen szükségem van! Ámen


Uram, jobban kellesz, mint bármikor. Szükségem van az erődre, bölcsességedre, irányításodra, hogy rávezessem gyermekeimet az útra, amelyen járniuk kell. Segíts! Legtöbbször úgy érzem, alkalmatlan vagyok erre. Ugyanakkor tudom, hogy általad mindenre képes vagyok. Köszönöm, Uram. Jézus nevében, Ámen.


URam! Légy velem, erősíts meg Lelkeddel, hogy szeretetben tudjak élni! Ámen


Urunk Istenünk! Oly sok mindennel van tele a szívünk, s nem tudjuk eldönteni, mi az igazán fontos. Légy közöttünk, uralmaddal segítsd mindennapjainkat, hogy szeretetedért dícsőíteni tudjunk Téged a tőled kapott tisztaságban! Ámen

Nincsenek megjegyzések: