2019. április 13., szombat

Jó Istenem, édes Atyám. Olyan jó kimondani ezeket a szavakat. És olyan ritkán gondolom meg, hogy te nem csak az én édes Atyám vagy, de az vagy a szomszédaimnak, sőt az ellenségemnek is. Édes Atyja vagy azoknak, akik engem gyűlölnek, megvetnek, akikre ránézni sem tudok. Édes Atyja vagy az alárendelteimnek, a szomszédaimnak. És ezzel engem mindezeknek testvérévé, atyámfiaivá tettél. Ha én nem vállalom ezt a testvériséget, te azoknak akkor is Atyja maradsz. Nem őket zárom ki a testvériségből, hanem magamat. Atyám, ne engedd, hogy én veszítsem el atyai szeretetedet. Segíts, hogy együtt örvendhessünk annak, segíts, hogy testvérnek lássam a körülöttem élőket, a rossz testvéreket is. Így formálj belőlünk testvéri közösséget, hogy jó legyen együtt élni, együtt dolgozni és együtt imádkozni. Adj nekünk, Atyánk gyűlöletmentes, boldog, szerető életet, mindannyiunknak. Ámen

V.L.


Mennyei Atyám! Bocsásd meg az emberi felszínességet, mely a felkészülésben csak az esküvőig jut el, a házasságra való felkészülés pedig meg sem fordul a fejekben. Taníts mindnyájunkat a lényegre figyelni! Ebben is, másban is. Ámen


Mennyei Atyám! Bocsásd meg, ha másokat kritizálok ahelyett, hogy jó példát mutatnék! Köszönöm a gyülekezetet, melynek tagja lehetek. Imádkozom azért, hogy növekvő közösség legyen a mienk. Ámen


Szerető Istenünk! Köszönjük, hogy sosem hagysz bennünket a kétségbeesésben. Ámen


Uram! Adj nekünk bölcsességet, hogy építően szóljunk, s szeretettel hallgassunk, s azt adjuk szeretteinknek s embertársainknak - akiket ma is kegyelmesen elénk hozol -, amire éppen szükségük van! Ámen


Uram! Ki adtad a múltat,
Szerezted a jövőt, mutattad az utat;
Légy lámpásunk sorsunk éjjelében,
Élhessünk e szerető Tenyérben
Hűst adó fényed alatt,
Néhány társunk ki maradt
Hű és kedves előtted,
Kikért az ég kárpitját szőtted,
S Fiad testét törted,
Szövetséget hoztál köztünk, s Közted.
Építs várat Ígédből ,
Kőből, vérből, keresztből…
Segíts rút szívünknek hálát zengeni
Maradék magyaroknak megmenekedni.

Uram! Köszönöm, hogy fényedből vehetek naponta és továbbadhatom, amit tőled kapok. Ámen


URam! Köszönöm, hogy táplálod testemet, s lelkemet is! Add, hogy életem Téged szolgáljon, minden nap! ÁmenUram! Talentumaiddal gazdagon megajándékoztál engem. Egészséget és mosolyt adtál, értelmes feladatokat bízol rám és reménységgel teli napokkal veszel körbe. Jóságod jeleit mégsem vagyok hajlandó észrevenni... Szereteted tálentumait nekem adtad, s én félelmemben elástam lehetőségeimet, s nem engedtem másokat az életembe... Ítélj meg Uram, hogy életem napjait ne magamnak tartogassam, hanem áldásod titkait másokkal megosztva, velük együtt, dicsérhesselek az Életért! Ámen


URam! Tisztítsd meg szívemet, hogy tiszták legyenek szavaim, s hitelesek cselekedeteim! Ámen

2019. április 12., péntek

Istenem! Adj nekem derűs szívet, hogy tudjalak dícsérni Téged énekszóval is! ÁmenIstenem, olyan jó lenne minden ember iránt úgy érezni a szeretetet, ahogy Jézus érezte a földön. Köszönöm, hogy ezt nem kívánod tőlem. Amit megkövetelsz, az nem is olyan nehéz. Olyan jó érzés, mikor alkalmam van segíteni azon, aki gyűlöl és minden aljasságot elkövetett ellenem. Jó érzés látni csodálkozását, megszégyenülését, jó érzés az, hogy nekem szabad ezt élveznem, csak tegyem meg neki, amit magamnak kívánnék. De olyan rossz érzés, mikor az tesz nekem szolgálatot, akit én vetettem meg. Kérlek, bocsásd meg, amikor csak azért sem segítettem. Amikor én mutattam ki gyűlöletemet. Meg is fizettem érte rossz lelkiismeretemmel. Add meg inkább annak örömét, mikor azért adhatok neked hálát, hogy segítettem ott, ahol nem is várták. Ámen

V.L.


Istenünk, nyisd meg szívünket, hogy a változások és lehetőségek között észrevegyük jelenlétedet. Ámen.


Uram! A magányos párkeresőkért és az igazit rossz helyen keresőkért könyörgöm! Tudom, fájdalmas egyedül lenni, de Te nem feltétlenül szánod nekünk az első szembejövőt, aki szépeket mond. Adj ehhez bölcsességet és várni tudást azoknak, akik még előtte állnak a házasságnak. Ámen


URam! Add, hogy örülni tudjak teremtettséged csodáinak minden napomban, s hálás szívvel tudjam szeretni felebarátaimat! Ámen
URam! Egyedül ígéreteidben bízom... kérlek segíts! Ámen
Uram! Időzavarral küszködöm, s gyakran összecsapnak a határidők hullámai a fejem fölött! Kérlek, segíts átrendezni életemet, hogy tetszésedre élhessem mindennapjaimat, s végre békesség költözzön nyugtalan lelkembe is! ÁmenUram! Köszönöm, hogy Benned van és lehet örömöm. Hálás vagyok minden kisebb-nagyobb örömért, melyben részem van. A legnagyobb örömöm, hogy a Te gyermeked lehetek és Tőled senki és semmi nem választhat el. Ámen


Uram! Olykor kifejezetten nehéz a szolgádnak lenni. Mégis köszönöm, hogy a tied lehetek. Adj kitartást, állhatatosságot, hogy bátran képviseljelek téged ma is, máskor is. Ámen


Uram, szeretném Neked adni összetört életem, s kérlek, fogadd el bűneimet! Köszönöm, hogy a legtökéletesebb áldozatot érettem is bemutattad a kereszten. ÁmenUram! Türelmetlen vagyok. Türelmetlen a munkámban, mert sokszor nem látom az eredményét, türelmetlen az emberi kapcsolataimban, mert nem úgy alakulnak, ahogyan szeretném, türelmetlen vagyok magammal is, mert nem nem tudom következetesen betartani azt, amit elhatároztam. Uram, ezért türelmetlen vagyok Veled is! Kérlek, újítsd meg szívemet-lelkemet, hogy Benned felüdülve, derűvel tudjak felülemelkedni hiányosságaimon, s Téged dícsérve békességet nyerjen lelkem - mindenki hasznára! Ámen

2019. április 11., csütörtök

Imádunk téged, Megváltó Jézusunk, aki a kereszted által legyőzted a bűnt, feltámadásod által pedig a halált is. Élő Isten Fia, hozzád kiáltunk! Te vagy az építők által megvetett kő, aki szegletkővé lettél, add, hogy egyházad élő köveivé lehessünk! Országunk jelenlegi és jövőbeni vezetőiért imádkozunk hozzád, add, hogy az igazság ismeretére eljussanak, és annak megvalósításán fáradozzanak. Kérünk téged mindazokért, akik betegségben, szomorúságban, öregkori magányban és otthontalanságban szenvednek, add, hogy feltámadásod a vigasz és a megerősödés forrása legyen! Ámen
(Szalma Józsefné)


Istenem! Ami Tőled van, az minden jó. Bocsáss meg, ha mi, emberek belekontárkodunk munkádba és tönkretesszük azt. Legalábbis részben. De Veled újra nagyszerű és boldogító lehet minden. Még a házasság is. Köszönöm az enyémet, mely tényleg sok áldást tartogat naponta számomra. Ámen


Istenem! Hála telt szívvel köszönöm meg neked, hogy a te nagy kegyelmedből még mindig megtartasz bennünket bűnös és gyarló emberi mivoltunk ellenére! Add, hogy az országunk és városunk vezetői hozzád fordulva és benned bízva akarják megsegíteni a lelki és anyagi válságban szenvedő családokat! Világosítsd meg mindnyájunk elméjét, hogy ne a saját erőnkre támaszkodva akarjuk megoldani a problémáinkat, hanem egymással karöltve a te akaratodra bízva sorsunk alakulását tegyünk meg mindent egymásért és magunkért! Ehhez kérem tőled népünknek az erőt, a kitartást a hitben és bölcsességet a szüntelen imádsághoz! Segítsd meg ezt a szakadék szélén álló magyar népet! A Jézus Krisztus nevében kérlek! Ámen!

G.E.


Kegyelemből, hit által
Noha nem voltam sztár, csak egy átlag,
Tagadni-vagy titkolnivalóm nincs.
A jó lelkiismeret drága kincs.
Bár érdemem semmi, de semmi nincs!
Mégis azt várom,hogy indulást ints,
És ha lehullt rólam a porbilincs,
Halhatatlanul ott vagyok NÁLAD.


Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy mindig jelen vagy az életemben. Köszönöm, hogy jelenéted erőt és bíztatást ad. Köszönöm, hogy akkor is számíthatok rád, mikor úgy érzem, hogy erre most nem vagyok méltó. Köszönöm, hogy feladattal bízol meg, hogy kiküldesz engem is az evangélium továbbadásának terepére! Ámen
Uram! Add, hogy Veled járhassak a szeretet útján, tanulhassak Tőled, s hasznára váljak embertársaimnak, s békességet nyerjek lelkemnek! Ámen


Uram! Az engem érő támadások idején is az nyugtat meg, hogy velem vagy, mellettem állsz és ez elég nekem. Lelki békét ad, ha tudom, hogy engedelmes vagyok irányodba még akkor is, ha ezért támadások érnek. Ezt vállalnom kell, benned bízva, rád tekintve. Ámen


URam! Engedd, hogy józanságban élhessek, se betölthessem akaratodat életem minden napján! Ámen


URam! Igéd fényével világítsd át lelkemet, hogy ismerjem önmagamat, s jobban ismerhesselek Téged. Mutasd meg akaratodat nap, mint nap, hogy a számomra kijelölt útról ne térjek le, s ne tévedjek el az élet sötét erdejében. Istenem, ha makacsságom miatt még is irányt veszítene életem, kérlek Téged, kegyelmeddel terelgess, s szereteteddel vonz magadhoz újra! Ámen


URam! Sorsomba-kódolt próbáimhoz kérlek adj erőt, hogy küzdelmembe ne fáradjak bele, s szolgálatodban mindig örömmel és megbékélt szívvel állhassak! Ámen


Urunk, Istenünk! Gyakran közömbösen továbblépünk csodáidon, melyekkel minden nap körülveszel minket. Termést kívánsz, s mi csak növekszünk, növekszünk önmagunk előtt, mígnem életünk fájának hatalmas árnyékától meg nem ijedünk. Tégy minket alázatossá, hogy fogadni tudjuk akaratodat, s igyekezzünk életünket termőre fordítani! Add meg nekünk a kiváltságot, hogy múltunk elrontott dolgai ne kísérthessenek, hanem felszabaduljunk a Neked való szolgálatra, s tetszésed szerint termést hozzunk eljövendő országod építésében! Ámen

2019. április 10., szerda

Fogd meg a Teremtő kezét,
ne nézz mást, csak a szemét.
S elhamvad az ellen,
minden alattomos jellem,
mely károdat lesi,
de csendben dolgát teszi,
s szeretettel igazgat a Gondviselő,
kétségben nem hagy Ő,
mögötted áll, átölel,
tán azt hiszed nem jön el.
Lehet az is, hogy meginogsz,
mégis csodálkozni fogsz,
mikor elbukik az ármány,
s téged tovavisz a szárnyán: A KEGYELEMImmár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk tégedet:
légy kegyes, és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk,
Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk!
Adj nékünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét;
a ránk törő rút éjhomályt világosságod rontsa szét!
Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén,
ki Szentlélekkel és Veled uralkodik, s örökre él. ÁmenIstenem! Hálás vagyok neked azért, hogy munkahelyet adtál számunkra, ezzel biztosítva a megélhetésünket! Köszönöm, hogy még tart a kegyelmed és türelmesen várod, hogy minden ember megtérjen! Hadd legyek eszköz a kezedben, aki fényt visz az emberek szívébe, önthessek beléjük bizalmat irántad, hogy hittel hordozhassák nyomorúságaikat!
Te látod Istenem, mily sok az elveszett köztünk, fordítsd figyelmünket mások elesettségére, ne a magunk sebeit nyaldossuk, miközben a másik keresztje sokkal nehezebb csak nem látjuk! Adj látást, hogy egymás terhét hordozhassuk, adj őszinte szavakat ajkunkra és egymás iránt több bizalmat! Így vezess bennünket az általad kijelölt úton! Legyen, ahogy te akarod! A Jézus Krisztus nevében kérlek! Ámen

G.E.


Köszönöm Uram a kegyelmet, melyet Jézus értem való szenvedésében, halálában, feltámadásában nyújtasz! Segíts abban, hogy ne legyek feledékeny emlékező, amikor áldásaidat elevenítem fel. Ámen


Úr Jézus Krisztus! Gyakran sóhajtozunk fölöslegesen és panaszkodunk, hogy milyen nehéz az életünk. Pedig vannak, akik nálunk sokkal rosszabbul élnek, és több terhet hordoznak. Kérünk téged, hogy nyisd meg a szemeinket, hogy észrevegyünk mások nyomorúságát is, hogy ne csak szóban, hanem tettekben is dicsérjünk téged! ÁmenÚr Jézus! Köszönöm, hogy pásztorom vagy. Megnyugtat engem ez a tudat. Ráadásul jó pásztor vagy, az egyetlen, ki értem még az életedet is feláldoztad. Köszönöm azt is, hogy nyájadnak tagja lehetek. Őrizz, vezess, táplálj napról napra! Ámen


URam! Add, hogy ne kegyeskedve, hanem kegyesen, tiszteletteljes félelmedben tudjam élni mindennapjaimat! Ámen
Uram! Hálát adok Neked életemért, s add, hogy dícsérhesselek Téged ma is! Ámen


ÚRIsten, mindenség Teremtője! Add, hogy Benned, s Általad élhessem nekem rendelt napjaimat, s felfedezzem minden múlandóság között örök isteni szeretetedet! Ámen


Urunk! Közösségbe teremtettél minket, hogy felfedezzük benne ajándékaidat. Adj nekünk látást, hogy észrevegyük jóságodat, s éljünk általa - mások hasznára! Ámen

2019. április 9., kedd


Atyánk, kegyelmed által mutasd meg, mit akarsz az életünkben és a körülöttünk élőkében látni. Segíts önzetlennek lennünk, hogy szolgálhassunk másoknak azzal, amit Tőled kaptunk! Ámen


Drága Mennyei Atyám, fenséges és hatalmas Istenem!
Köszönöm a naponta megújuló kegyelmedet. Jézus érdeméért kérlek, tégy alkalmassá, hogy a magam nyomorúságát félre téve, az életemmel a Te dicsőségedre szolgálhassak a környezetemben. ÁmenDrága Uram Jézus! Te igazán ismered a szíveket, hiszen Te vagy  a szívek és vesék vizsgálója. Azt is látod, sőt megfogalmaztad, hogy a hitetlenség és a hamisság az emberi szív legnagyobb bűne. Te, aki olyan mérhetetlen szenvedés árán váltottál meg bennünket a bűn zsoldjából, a halálból, és beteljesítetted az Írásokban Rólad megírtakat, a Te   csodáid tapasztalásánál is azt kellett  látnod, milyen mérhetetlen kemény és hitetlen az emberi szív.
Könyörülj a világban élők szívének keménységén és törd össze, és emeld fel a tekinteteket oda a golgotai kereszthez, és add a Szentlélek erejét, hogy látván lássanak, és hitben  térjenek meg tehozzád. A hívő gyermekeid gyönge, gyarló szívében is erődítsd a bizonyosságot, és a benned való reménységet éltesd. Köszönöm, hogy meghallgattad a kérésemet. Ámen (Trezsimama)


Feltámadott Krisztusom! Te győzedelmes Úr vagy. Győztél a bűn és a halál fölött is. Köszönöm, hogy legyőzted a Téged nem ismerő, sőt az ellened munkálkodó óemberemet is. Szeretnék bizonyságtévőd lenni a reménytelenül szomorú embertársaimnak Rólad. Ámen


Köszönöm Uram, hogy kegyelmedből szülő lehetek! Érzem a megtiszteltetést, a felelősséget, mit Tőled kaptam. Add, hogy sűrű elfoglaltságaim ellenére soha ne legyek hanyag szülő, mert gyermekeim jövőjét veszélyeztetem vele. Jézusért kérlek! Ámen

Ó Istennek teste ídesség, ez világnak ótalma,
Ó tiszteletes test, ma tégedet míltatlan imádlak,
Hugy engümet méltass halálomnak ideín éltetni.
Ó életnek kenyere, adj énnekem örek eremet,
Téged kérlek és uszunlak, lelkemet testemmel tisztohadd. (Ámen)


Úr Jézus Krisztus! Köszönöm neked azt, ha a saját kísértéseimről beszélek, akkor te is át tudod érezni mindazt, ami engem ér, mivel te is megszenvedted a kísértés idejét. És köszönöm azt a bíztatást is, hogy a kísértésben meg lehet állni. Kérlek, segíts engem mindebben! Ámen


URam! Add, hogy egy igazságot ismerjek igazán: a Te szereteted igazságát! ÁmenUram! Adj nekem bölcsességet, hogy helyesen válasszak, s erőt ahhoz, hogy önzéseimet legyőzhessem, s akaratod szerint élhessem meg emberségemet! Ámen

2019. április 8., hétfő

Drága  Uram Jézus!
Az életemben különösen nagy ajándék a húsvétnak az ünnepe épp most. A világi részét mindig utáltam a sok népi hagyomány és locsolkodás, és az azzal járó trakta. Rég ez a legszebb ünnep  Nekem pont a Te halálod és dicsőséges feltámadásod miatt. Lelkileg nem értettem régen igazán a lényegét, de hittem. Mára ez már bizonyosság, hiszen Te mondtad és a Lélek kijelentette. Most ebben a világi  életben és időszakban  meghalt az édesanyám és csak ez a reménység élteti a szívemet, hogy Te feltámadtál, és akik Benned hittek, hisznek, van reménységük  a feltámadás örömében.
Köszönöm Neked hogy imádhatlak és várhatom majd az örök életet Veled, amint megígérted. Ámen (Trezsimama)


Édes Istenem!

Olyan sok tragédiáról, természeti katasztrófáról hallunk mostanában! Én ezeket a jeleket nem büntetésnek, hanem figyelmeztetésnek tartom. Kérlek, add meg, hogy minél többen felismerjük: többet kell törődnünk szeretteinkkel, embertársainkkal, környezetünkkel, bolygónkkal! Hadd örüljenek szép ajándékaidnak a mi gyermekeink is! Óvd azokat, akiket bajért, és kérlek, akadályozd meg, hogy még nagyobb legyen a pusztulás! Legyen meg a Te akaratod! Ámen


Élet és halál Ura! Légy velem! ÁmenIstenem! Te hatalmasabb vagy a halálnál is, és nem a végső elmúlást, hanem a feltámadást és az örök életet szánod nekem és a Benned hívőknek. Köszönöm minden Téged szolgáló nevében. Aki pedig még nem hisz, azokért is könyörgök, hogy mielőbb vond magadhoz szívüket. A Feltámadott Jézusért kérlek! Ámen


Uram! Felelős vagyok a gyermekeimért, akiket nekem adtál egy időre. Köszönöm őket Neked! Kérlek, segíts abban, hogy Hozzád vezessem őket! Más szülőkért és gyermekeikért is könyörgöm, hogy bölcs döntést hozzanak e felelősségteljes napon. Rád van szükségünk mindnyájunknak! Ámen


Uram, hányszor nem úgy élünk a gyülekezetben, a Te néped között, mint "elszánt legénység". Bocsáss meg minden gyávaságot, minden meghátrálást. Könyörülj rajtunk, újíts meg minket, hogy valóban mindenre készen vállalhassuk azt az utat, azt a szolgálatot, amire elhívtál. Kérünk, Urunk dicsőítsd meg magad általunk,az Úr Jézus nevéért. Ámen

(T.L.)


Uram! Köszönöm, hogy figyelmemet az egy szükségesre, a Veled való szoros kapcsolatra emelhetem. Semmi nem lehet fontosabb, mint közeledben élnem és akaratodat keresnem! ÁmenUram! Mutasd meg Magadat, hogy éljek! Ámen
Uram! Segíts, hogy helyesen döntsek, s add, hogy döntéseim következményeit tudjam elhordozni, ha mégsem úgy döntöttem, ahogyan Te azt kívántad! Ámen


URam! Vedd ki szívemből a romboló indulatokat, hogy békességed költözhessen belé, s igazságod eszközeként hasznára legyek felebarátaimnak, s boldogságban élhessem életemet enyéimmel, akiket kegyelmesen mellém adtál! Ámen


Vigyázz ránk URam! Ámen

2019. április 7., vasárnap

Hálát adunk neked, Istenünk, azért a bizonyosságért, hogy Jézus Krisztus nem maradt a halálban, hanem feltámadt, és él. Kérünk, vésd ezt igéddel szívünkbe, hogy életünk megnyíljon előtte. Szentlelked által teremts bennünk kételkedés nélküli hitet, hogy az élő Úr Jézus Krisztus legyen reménységünk életünkben és halálunkban. Űzd ki belőlünk a halál félelmét, és töltsd meg szívünket az örök élet örömével. Ámen.


Istenem! Növeld hitemet, hogy tükrözhessem szeretetedet! Ámen


Köszönöm Istenem a Te minden emberi elképzelést felülmúló hatalmadat, csodádat, mely beleragyoghat az életembe! Ámen


Megváltó Urunk, Jézus Krisztus! Áldunk és magasztalunk az értünk hozott áldozatodért. Kérünk, hogy munkáld a szívünkben a szolgálat örömét. Feltámadásunk és üdvösségünk bizonyossága adjon erőt a ránk bízott feladatok elvégzéséhez. Ámen


Mennyei Atyám! Jó nekem az előtted való elcsendesedés. Találkozhatom Veled, de önmagamra is ráismerhetek. Mennyi nyüzsgés, foglalatosság van mindennapjaimban, s hányszor lehetnék csendben előtted. Most szeretnék Hozzád jönni, az általad kínált csendben megerősödni hitemben. Ámen


Mennyei Édes Atyám! Adj hitet, hogy egyre világosabban lássunk, és egyre hűségesebben kövessünk. Ámen


Segíts bennünket Istenünk: hogy kinyissuk az ajtót, fölemeljük a telefont, megírjuk a levelet, elmenjünk és meglátogassuk azt, akivel békességet kell kötnünk. Köszönjük, hogy adsz ehhez erőt, bölcsességet és találékony szeretetet. Áldj meg bennünket Istenünk, hogy boldog békességszerzők lehessünk. Ámen.


URam! Adj naponta új erőt, hogy örömmel szolgáljak ott. ahová állítottál! Ámen


Uram! Gyakran tiltakozom sorsom ellen, mert emberi mértékkel látom azt. Segíts észrevennem gondviselő jóságod fényeit, hogy megnyíljanak a Te távlataid lelkem sebeinek gyógyulására! Ámen


Uram! Hozd el országod igazságát, hogy békesség legyen e Földön! Ámen


URam! Örökkévaló jóságodban reménykedek nap, mint nap s menekülök Hozzád, ha fájdalom ér vagy hiány gyötör. Segíts meg ma is, s holnap is! ÁmenUram! Szeress határtalanul, hogy tehessem azt, amit akarok... Ámen