2019. február 23., szombat

Esti könyörgés

Olyan jó, Uram, veled zárni a napot.
Olyan jó úgy lepihenni, álomra hajtani a fejem,
hogy a tennivalóimban megtapasztalt
gondviselő szeretetedet megköszönhetem neked.

Köszönöm, hogy ma is velem voltál!
Köszönöm, hogy vezettél, utat mutattál!
Köszönöm, hogy alkalmat és készséget adtál rá,
hogy megváltó Krisztusom éltető kegyelme
cselekvő szeretetként sugározzék tovább az életemből.

Áldd meg jelenléteddel az álmomat!
Vigyázz rám, hogy nyugodt legyen a pihenésem,
hogy holnap majd, ha eljön a reggel,
köszönthessem Veled az új napot,
mint ajándékot – a Téged követésben.

Ámen


/Hajdú Zoltán Levente/


Istenem! Benned bízom: erődben, hatalmadban, szeretetedben, kegyelmedben. Ez pedig elég nekem. ÁmenIstenem! Uram, segíts hogy mindenkiben meglássam a jót, s másoknak példát adva magamat is arra ösztönözzem, hogy ne a látszat szerint ítéljek! ÁmenKegyelmes Istenem! Mindenki szeretne boldog lenni, csak rossz helyen keresünk, amikor nem Hozzád megyünk. Hálásan köszönöm, hogy tudom, mi a boldogság: Téged dicsérni és Neked szolgálni egy életen át. Áldd meg Rád figyelő életfolytatásomat és bocsásd meg botlásaimat! Ámen


Könnyű engedni a GPS-nek az autóban, vagy a „közönség szavazatainak”, Istenem, de most szeretném odaadni Neked az akaratomat, és a Te vezetésedet akarom követni! Tudom, hogy nem lesz könnyű, sokszor talán nem lesz érthető sem, de bízok Benned, és biztos vagyok abban, hogy csak a legjobbat akarod nekem. Megyek utánad, Atyám, kérlek, vezess! Ámen!


Uram! A legnyomorultabb emberi helyzetben is van remény. Úgy hívják: Jézus. Köszönöm, hogy Őt az egész világnak, azon belül nekem is ajándékoztad! Ámen


Uram! Add, hogy kész legyek szeretni akkor is, amikor úgy érzem, képtelen vagyok rá! Ámen


URam! Csodáiddal taníts, hogy élhessünk Általad! Ámen

Uram! A gondolkodásomat változtasd meg! A tévelygésekből irányíts a helyes ösvényre, a kétségekben adj bizalmat szívembe feléd, a mélységekben segíts rád tekintenem, mert Hozzád tartozom elválaszthatatlanul. Ámen
URam! Mindenben kereslek, Te pedig ott vagy mindenhol... Testem minden sejtjét átöleled, s szereteted tartja egyben a világmindenség összes atomját, kegyelmed erejéből létezünk. Add, hogy mindig felismerjük jóságodat, s hálásak legyünk gondviselésedért! Ámen


Uram! Néha nehezemre esik a szó, kérlek segíts meg! Nyisd meg ajkamat, járd át lelkemet, hogy Benned megnyugodva, örömmel szolgálhassalak! Ámen


Urunk, Istenünk! Engedd meg nekünk, hogy életünk ajándékait ne követeljük Tőled, hanem alázattal fogadjuk azokat, lelkünk épülésére! Ámen

2019. február 22., péntek

Drága Mennyei Édesatyám!
Áldalak a kegyelemért. Köszönöm a nekem adott szabadító és megtartó kegyelmedet. Hálás szívvel köszönöm a hozzám hajló óvó szeretetedet, amely kiárad az életemre. Köszönöm, ahogy vezetsz életem útján. Köszönöm a sok jót, de köszönöm a nehezet is, és azt a bizonyosságot is, hogy tudhatom, Te segítesz elhordozni. És bocsáss meg Atyám, ha ennek ellenére kétségeskedem, és néha azt gondolom, hogy egyedül nekem kell a helyzeteket megoldanom. Tudom, hogy sokszor ettől nehéz a nehéz. Köszönöm, hogy abban is segítesz, hogy hamar rádöbbenjek, nálad van a jó megoldás, csak Terád kell bízni a terheket. Istenem mi lenne velem (velünk) nélküled? Atyám add, hogy soha ne vegyem le Rólad a tekintetem, add, hogy ne csüggedjek el, add, hogy továbbra is a hála és a Te szereteted munkálkodjék bennem. Köszönöm, Atyám, hogy Jézus érdeméért meghallgatsz. Ámen


/M.D./


Istenem! Engedd, hogy életem alapja a Te szereteted legyen, s magam is a megbocsátás engedelmes eszközévé váljak! Ámen


Köszönöm Istenem, életem magasságait és mélységeit! Mindegyikben Hozzád kerülhetek közelebb. Segíts, hogy így legyen! Ámen


URam! Add azt, ami valóban a javamat munkálja! Ámen


Uram, adj nekem hitet vakmerőség nélkül; adj nekem szeretet gyengeség nélkül; adj nekem határozottságot, kegyetlenség nélkül, adj nekem jókedvet könnyelműség nélkül!
(Aquinói Tamás)


URam! Adj nekem Rád figyelő imádságos lelket, s nyugtasd meg világra kacsingató testem kívánságait Tebenned! Ámen


Uram! Bocsásd meg ostobaságaimat! Ahányszor figyelmen kívül hagylak, ahányszor nem érdekel a vezetésed, az akaratod, mindig ostobaságot követek el. De köszönöm, hogy mégis szeretsz és terelni akarsz a helyes úton. Ámen


Uram! De sokan szeretnének egy élhetőbb világot! Ennek módja nem lehet más, mint a Te vezetésedre figyelni, és Neked engedelmeskedve élni és szolgálni. Ez nem egy évre, hanem egy életre szól. Így köteleződtem el a Te ügyednek, és szeretnék örömmondó békekövet lenni ott, ahová helyeztél engem! Ámen
Uram! Jól tudod, hogy beszédem olykor kívánni valót hagy maga után. Sőt, egyenesen kimondhatom, hogy bomlaszt. Szégyellem, hogy ilyen is tudok lenni. Bocsáss meg nekem és add, hogy átgondoltabb legyen a beszédem. Ámen


Uram! Szükségem van Rád, nem tudok úgy élni, hogy ne szőnék át gondolataimat a Te igéid. Kérlek, tartsd meg velem együtt kegyelmedben mindazokat továbbra is, akik Hozzád menekülnek! Ámen


URam! Veszteség ért, s fáj nagyon! Keserűségemet nem akarom senki máséval összehasonlítani, Te tudod jól, mit kívánok magamnak... Kegyelmeddel segélj meg, hogy magam is segítség lehessek másoknak! ÁmenUrunk, Istenünk! Közeledésünket törvényeidhez és Tehozzád áldd meg kegyelmesen, hogy kiteljesedhessünk a szolgáló életben! Ámen

2019. február 21., csütörtök

Drága Istenünk, segíts minden döntésben a te akaratodat keresnünk, és bíznunk a te vezetésedben. Ámen


Istenem! Bocsásd meg, hogy olykor számítgatok: megéri ez nekem? Pedig Te nem számítgattál, amikor Krisztusban közénk jöttél, hanem mindent megtettél értünk, hogy bűnbocsánatunk, örök életünk legyen. Drága árat fizettél ezért. Én hálából szeretnélek szolgálni és Téged dicsőítő életet élni. Segíts meg ebben! Ámen


Ítélő Istenem, én a te ítéletedre bízom magam. Nem mintha dicsekedni volna kedvem előtted, jól tudod te, mennyit ér az én keresztyénségem, munkám, helytállásom. Tudom, sokkal többet kellene tennem, mint amennyit tettem és tenni fogok. De bántanak, vádolnak, kigúnyolnak így is azért a kevésért, amennyire képes vagyok a te szolgálatodban. Te adj erőt és bölcsességet, hogy ne vegyem fel a bántásokat. Hogy örülni tudjak annak, ha miattad bántanak, ahogy régi szolgáidat is bántották. És ha mégis nehéz a sok igazságtalanság, te állj mellém. Add meg nekem is a tieidnek ígért belső békességet, melyet a világ minden méltánytalansága sem képes kikezdeni. Ámen.

(V. L.)


Jézus mondja: „Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be a mennyek országába.” Kérlek URam, add meg nekünk, hogy olyanokká váljunk, mint a kisgyermekek! Szívünk olyan tiszta legyen, mint egykor, amikor még a világ nem fedte be látásunk, tekintetünk fényét nem homályosította semmi! Ezért könyörgünk hozzád Istenem.
/M. S./Kegyelmes Istenünk, ajándékozd meg bölcsességgel és helyes látással azokat, akik kételkednek minden ember számára érvényes szeretetedben. Ámen

/T.M./


URam! Add, hogy a tanulásban ne lankadjak meg soha, s életem utolsó pillanatáig vágyakozzam arra, hogy minél jobban ismerhesselek Téged, s szándékaid! Ámen


URam! Add, hogy ne magamra, hanem Rád tudjak figyelni! Ámen


URam! Add, hogy szólni tudjak akkor is, amikor más cinkosan hallgat! Ámen
Uram! Add, hogy Te legyél életemben mindig az első! Ámen


Uram! Igédre, szavadra építve szeretnék élni. Tudom, minden más balgaság, sőt egyenesen bolondság. Könyörgöm azokért, akik csak félig-meddig veszik komolyan szavadat, hogy félszívűség helyett egészen Téged szolgálhassanak – velem együtt. Ámen


URam! Kereslek-kutatlak, pedig körülfogsz, s bennem is vagy... Add, hogy akaratod megvalósulásának engedelmes eszköze lehessek, mások javára, s a magam boldogulására! Ámen


Urunk, Istenünk! A gonosz indulatot fékezd meg bennünk, s vess gátat embertársaink lelkében az őket is sújtó önzésnek! Ámen

2019. február 20., szerda

Istenem! Ha őszintén nézek magamba, akkor elmondhatom, hogy keveset imádkozom. Adj nekem buzgóbb, Rád figyelőbb, a Te közelségedet kereső lelkületet. Szeretnék többet, alázatosabban imádkozni és mások életét is eléd vinni, nemcsak a sajátomat. ÁmenIstenem! Te látod, mennyire szeretném a nap huszonnégy óráját meghosszabbítani. Hiába küszködöm, mégsem sikerül. Kérlek szabadíts meg mindannyiónkat a teljesítmény kényszerétől, a javak elvesztésével vagy megszerzésével kapcsolatos aggódásoktól! Adj nekünk alázatos szívet, hogy merjük megosztani egymással a legdrágábbat, a Tőled kapott időt. Életünk napjait engedd bölcsebben élni a holnapban, mint ahogyan azt tegnap tettünk. Ámen


Jézusom! Köszönöm, hogy embertársaimmal való találkozásaimban veled is találkozhatom. Ámen


Mennyei Atyám! A házasság jó dolog, mert Te rendelted el. Igaz, mi, emberek képesek vagyunk tönkretenni, de kérjük vezetésedet, hogy ne a tönkretételén, hanem az építésén munkálkodjunk, fáradozzunk házasságunknak. ÁmenUram! A langyos keresztyénségem helyett forró buzgósággal és odaszánással kívánlak szolgálni Téged és óhajtok Neked élni. Mindig. Minden körülmény között. Adj erőt ehhez! ÁmenURam! Add, hogy csak Téged féljelek, hogy ne féljek semmitől és senkitől, s így igazán szeretni tudjak! Ámen


Uram! Csodálatosak a Te útjaid... Nem is értem, hogy miért járok rajtuk, de köszönöm Uram, hogy járhatok! Te adj nekem bölcsességet és kitartást, hogy mindenben felismerjelek Téged, s gondviselő jóságodért hálát adjak életem minden napján! Ámen


Uram! Te látod, hogy hová fejlődött ez a világ - Nélküled... Szánj meg minket, hogy szereteted igazsága megnyilvánuljon mihamarabb! "Jövel, Uram Jézus!" Ámen


Urunk! A Te terveidnek, a Te akaratodnak szeretnénk alárendelni önmagunkat! Légy vezérünk, s add, hogy Téged követve részünk legyen abban, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett. Ámen

2019. február 19., kedd

Atyám! A szívemet átadom Neked. Vedd kezedbe, formáld, alakítsd tetszésed szerint. Tudom, ha így teszel, az nekem is jó lesz. Áldalak érte. ÁmenDrága Istenem! Krisztus szavai ismét megerősítést nyertek a mai Ige kapcsán is.  „Nem csak kenyérrel él az ember.”  Köszönöm, hogy lámpásként, ma is előttem van a te beszéded. „Szólj, szólj hozzám URam, mert szolgád hallja szódat…” 
/ M.S. /


Istenem! Sok a nyerészkedő, békétlen ember ebben a világban... URam, Te a kegyelmeddel kiolthatod lelkükben a profit utáni olthatatlan szomjúságukat! URam, mire vársz? Ne késlekedj, cselekedjél irgalmad szerint! ÁmenIstenem! Szeretnék olyan lenni, mint Jézus: alázatos, szelíd, ki hűen követi parancsaidat! Ámen


Istenem, Uram! Titkokkal bástyáztad körül magad, melyeket alig-alig értek, pedig igyekezem Uram... Nehéz nekem itt időben és térben létezve Téged követni, de mindennap megújuló reménységgel próbálkozom... Uram! Légy segítségemre, amikor elgyámoltalanodom hitben és szeretetben, erősíts, amikor gyengélkedek a Te követésedben! ÁmenIstenünk! Semmit nem várva cserébe, tenni a jót – milyen hatalmas feladat. Sokszor képtelenek is vagyunk rá. Pedig Te így mutattál példát nekünk. Add, hogy ne restüljünk meg a jó cselekvésében, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ámen


URam! Add, hogy ne csak szóljuk, de cselekedjük is mindazt, amit evangéliumod által szívünkre helyeztél! Ámen
Uram! Ha én irányítom az életemet, abból nem sok jó származik. Ezért Téged kérlek, hogy vedd át kezemből életem kormányrúdját, sőt Te fékezz meg engem, ha az a legjobb számomra! Jézusért kérlek! Ámen


Uram! Óvj meg engem a bajoktól, s erőmön felüli terhektől! Istenem, ha makacsságom árát mégis kifizeted nekem, kérlek legyél hozzám irgalmas! Istenem, kegyelmezz nekem, s mutasd meg bűnbocsátó szeretetedet az életemben! Ámen
Uram! Tedd életem fáját termővé! Add, hogy ne az önzés erősödjék ebben a világban, hanem mások is felfedezzék a szolgálat, a felelősségteljes gondolkodás lélekemelő-, s közösségteremtő megnyugató szépségét, s Hozzád forduljanak életük minden dolgában! Ámen
Urunk! Szereteted tüzét gyújtsd meg bennünk, hogy egymásnak örömére élhessünk, s futhassuk meg földi pályánkat! Ámen