ISTEN SZENT ANGYALAI! NAGYASSZONYUNK, ÉDESANYÁNK, ANGYALOKNAK K IRÁLYNŐJE KEZÉT FOGVA HÍVUNK, SZÓLÍTUNK, KÉ RÜNK BENNETEKET: SEGÍTSETEK!
MAGYARORSZÁG SZENT ŐRANGYALA! Te Királynőnk oldalán állsz Isten Trónja előtt;
SZENT MIHÁLY FŐANGYAL! Isten hűséges harcosa, az Égi Seregek Vezére;
SZENT GÁBRIEL ARKANGYAL! Isten Küldötte, Tanítók Vezetője;
SZENT RAFAEL ARKANGYAL! „Isten Orvosa”, a Gyógyító Angyalok Vezetője;
SZENT URIEL ARKANGYAL! A Te, aki „Fényeddel el űzöd a démonokat”;
Benneteket hívunk és kérünk teljes szívvel Isten Szent Angyalai , hogy mind a 9 ANGYALI KAR ERŐS VÉDELMÉVEL LÁSSÁTOK EL SZŰZANYA ORSZÁGÁT, Magyarországot és az egész Kárpát-medencét, annak minden lakóját a most következő, embert próbáló időkben, a külső–belső támadások kereszttüzében. Veletek – Isten Szent Angyalaival - történő összefogásunk most induló új szakasza legyen erős, é s egyre erősebb az „Idők végéig”, és történjen minden az Úr vezetése és Akarata szerint, Isten dicsőségére! Ámen.
MEGERŐSÍTETT, KITÜNTETETT VÉDELEMMEL LÁSSÁTOK EL:
- AZ EGYHÁZI VEZETŐKET, papjainkat, és POLITIKUSAINKAT, - különösen az egész Magyar népet befolyásoló döntésekben. Védjétek és Isten különös Kegyelmével erősítsétek meg lelkükben az igaz, megalkuvás nélküli apostoli lelkületet, és a Szellemi Örökségként ránk hagyományozott kereszténység iránti védelem felelősségét, és ennek szükséges tetteit! Őrizzétek testi épségüket, segítsétek kitartó lelkierővel őket, és ügyeljetek rá, hogy hivatalukat Isten dicsőségére, és a Nemzet javára fordítva, testben és lélekben egészségesen, és igazságosan működtessék! -
KÉRJÜK AZ ERŐS VÉDELMET minden földalatti és föld feletti természeti kincsünkre, + termőföldünkre, vizeinkre és tisztaságukra, valamint a levegőég tisztaságára. Ugyanígy kérjük az erős védelmet miden fontos építményünkre: középületekre, közútjainkra, repülőtereinkre, Metróra, vasúti,- és buszpályaudvarainkra, fizikai síkú élettereinkre, országépítési munkánk eredményeire... Leplezzétek le, és távolítsátok el mindenhonnan a gonoszság ártó erőit!
- FOKOZOTT VÉDELMET KÉRÜNK ŐRANGYALAINKKAL EGYÜTT, minden magyar ember, ifjúságunk, gyermekeink számára, biztosítsátok lelkükben Isten Szeretet-tervének kibontakozását. Fokozott őrizettel segítsétek az idősek és betegségben küzdőket a Hazafelé vezető úton. Nyissátok ki a szíveket és az elméket Isten Irgalmára, de Igazságosságára is, és Égi Édesanyánk, Királynőnk Szeretetére, valamint a Két Szent Szív Vezetésének Kegyelmi lehetőségeire! A „Szeretet és Igazság Szent Angyalai” erősítsenek minden jó szándékú embert, aki ebben a Hazában Isten iránti hűséggel él, valamint a Béke, és a Szeretet Országának eljövetelén dolgozik.
Kérünk Téged SZENT MIHÁLY ARKANGYAL, mint az Égi Seregek Fővezérét, hogy:
- Nagy, erős Szent Angyalaiddal vedd körbe, védelmezd országhatárainkat, és az egész Kárpát-medencét minden idegen uralomtól, az erőszakos lelki-szellemi rombolás minden formájától! Segíts bennünket Szent Mihály, hogy Istennek a Nemzetünkkel kapcsolatos Terve maradéktalanul megvalósulhasson e Hazában!
- Állíts komoly, Isten Igazságát védelmező Angyalokat a parlamenti tanácstermekbe, és minden tanácskozási helyre, akik lefogják a széthúzó, hatalom és pénzéhes erőket, helyette Isten Szeretetét és Irgalmas vezetési szándékát sugározzák a jelenlévőkre.
- Erős, harcos, Szent Angyalaiddal végy körbe minden gyülekezési helyet, tárgyalótermet, az épületeket és a tereket! Isten Igazságával leplezzél le, és – még időben – szüntessél meg minden veszedelmes, romboló hatású tervet, távolíts el minden ártó kezet, időben oszlass fel minden istenellenes erő által működtetett csoportosulást.
+ A Szent Angyalok közvetítsék Isten Áldását minden rendezvényre, összejövetelre, hogy megnyilvánulhasson a jó szándék és a jóakarat!
+ Körbe vesszük a felsorolt helyszíneket, házainkat, otthonunkat, és azok minden lakóját, külön-külön és együttesen is; fontos közintézményeinket és épületeinket, valamint egész Magyarországot a Szent Vér koszorújával.
+ Egész imánkat, és a benne foglaltakat a Szűzanya Szeplőtelen Szívére helyezve az Úr Jézusnak, mint a Királyok Királyának Irgalmas vezetésére bízzuk. Ámen.


„ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART, JÓKEDVVEL, BŐSÉGGEL! NYÚJTS FELÉJE VÉDŐ KART, HA KÜZD ELLENSÉGGEL! ...” Ámen.
„HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL LÉGY HÍVE, Ó MAGYAR, BÖLCSŐD AZ, S MAJDAN SÍROD IS, MELY ÁPOL S ELTAKAR.... A NAGY VILÁGON E KÍVŰL NINCSEN SZÁMODRA HELY; ÁLDJON VAGY VERJEN SORS KEZE: ITT ÉLNED S HALNOD KELL!”

2018-02-14. www.marianus.eoldal.hu M.G.Mária Ez az SOS. ima szorosan kapc solódik a II./4/3-as fejezet: „ 2018.02.10.-IMA és a SZENT ANGYALOK segítségül hívása” című íráshoz.